فراخوان مقاله

چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، ۶ دی ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- انجمن علمی تخصص عمران و معماری در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۳ آذر با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

جغرافیا و برنامه ریزی

  • جغرافیا ومدیریت جامع شهری
  • جغرافیا و محیط زیست
  • جغرافیا و فناوریهای نوین
  • جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
  • و….

معماری و شهرسازی

  • مهندسی معماری
  • معماری منظر
  • مدیریت پروژه و ساخت
  • معماری و مصرف انرژی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید