انتشار مقالات

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری  در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط شرکت مدیران ایده پردازان ایلیا-موسسه سرآمد کارین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مالزی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۴۷۲عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۹۶۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان یادگیری سازمانی
Effect of Morality and Ethics on Organizational Effectiveness and Market Competition
راهکارهای مدیریتی در تحقق نظام اداری جهادی
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی کارمندان در ایجاد سازمان یادگیرنده
بررسی رابطه بین پاسخگویی با رضایت شغلی در بین کارکنان شعب شرکت خدمات بیمه ایران خودرو )بیمه پارسیان
استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) AHP برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش )مطالعه در بانک صادرات استان سمنان
مدیریتی کارا واثربخش به ضمانت روش تدریس پایه مشترک
بررسی رابطه برونسپاری با بهره وری کارکنان بیمارستان های دولتی غرب استان گلستان
رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان
تبیین و رتبهبندی عوامل مؤثر بر عدم پذیرش اینترنت بانک بین مشتریان بانک ملی
بوروکراسی در عصر حاضر
نقش هوش فرهنگی در بهبود استراتژی بازاریابی رابطه مند
مدیریت و سازمان غیررسمی
تأثیر سرمایه انسانی بر هوش سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بنیان های نظری مدیریت و کارآفرینی در اسلام
نقش تربیتی پیام های امر به معروف و نهی از منکر در آموزش و پرورش
Evaluation of intellectual capital with an environmental emphasis on organizational capital (case Study: Meli Bank in Mazandaran Province, Iran)
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه الکترونیک بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس مطالعه موردی نمایندگان بیمه خراسان رضوی
رابطه بین هوش اجتماعی با عملکرد و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان نوشهر
بررسی نقش استفاده کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کلیبراز دیدگاه معلمان راهنمایی منطقه کلیبر
بررسی عوامل مؤثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آموزان دبیرستانی منطقه پنج آموزش وپرورش شهر تهران
بررسی ارتباط بین اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی در بیمارستان های دولتی شهر مشهد ۱۳۹۳
تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان امورمالیاتی مرکز تهران
بررسی مسئولیت مدنی ناشی ازتولید کالای سالم
اولویت بندی مهارت های مدیریتی مورد نیاز در صنایع کوچک
Scheduling Optimization of a New Multi-objective Flexible Manufacturing Systems using Simulated Annealing Approach
بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد
بررسی رابطه بین کارایی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب وفاضلاب شیراز
بررسی تطبیقی میزان رضایت و انتظارات مشتریان بانک های اقتصاد نوین و صادرات از کیفیت خدمات بانکی مطالعه موردی شهر کرمانشاه
تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران وکاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان
A study on occupational stress and its effect on human errors in air traffic control tower (case study)
طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
اندازهگیری و تحلیل وضعیت یادگیری سازمانی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی با استفاده از الگوی DLOQ ؛مورد مطالعه: یکی از دانشگاههای غیرانتفاعی مرجع کشور
بررسی رابطه بین استقرار سیستمهای خودخدمتی با رضایتمندی مشتریان بانک ملی در استان آذربایجانغربی
مدیریت بهبود کیفیت و بهرهوری با رویکرود کاهش هزینه ضرورتی برای سازمانها مورد مطالعه: پیاده سازی رویکردهای بهبود کیفیت و کاهش هزینه با کاهش ضایعات بعد از ماشینکاری قطعات ریخته شرکت پمپیران
شناسایی شاخص های اثر گذار مدیران موفق
A FUZZY APPLICATION OF
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و مشتری گرایی مورد مطالعه: بیمارستانهای خصوصی شهر اهواز
بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب اهواز
Identification and Analysis of Factors Affecting the Productivity of the Organization (Case study: Iran Khodro Company)
The Relationship Between Total Quality Management, Quality Performance and Innovation Performance
بررسی تاثیر یادگیری در عمل، بر کارایی و اثربخشی کارکنان در شرکتهای خصوصی با رویکرد مدیریت مشارکتی
نقش فرهنگسازمانی در ارتقاء تعهد سازمانی دبیران تربیتبدنی شهرستان قرچک
بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عملکرد سازمان با رویکرد مدل تعالی سازمان EFQM
تاثیر مدیریت دانش بر مدل تعالی سازمانیEFQM به روش پویایی شناسی سیستم ها
ارزیابی شاخص ها و ابعاد چابکی نیروی انسانی
تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان
Theoretical paradigms for Total Quality Environmental Management (TQEM)
بررسی و ارائه مدل مناسب آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی کارکنان بانک ملی شهر اصفهان
بررسی معضلات دانشگاه در راستای بهرهوری نیروی انسانی
سنجش بهبود بهره وری شعب بانکی در استان اردبیل با رویکرد مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل
مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن تحلیل پوششی دادها
تاثیرشاخص های بهره وری تولید بر رضایت مشتریان شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو)
بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر شاخص های بهره وری مطالعه موردی موسسات نیمه دولتی از سال ۱۳۹۴-۱۳۸۰
بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان لرستان
نقش بهبود مستمر خلاقیت و نوآوری سازمان در هزاره سوم
جایگاه خلاقیت ،نوآوری و نوآوری سازمان در مدیریت دانش
بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی مطالعه موردی: کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان ساری
رابطه خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
انطباق برنامه درسی در دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی با مهارت های کارآفرینی
تعیین و ارزشیابی عوامل توانمندیهای نوآوری با رویکرد توسعه محصول جدید NPD مطالعه موردی گروه بهمن
تعیین و اعتبار سنجی الگوی توانمندیهای نوآوری با رویکرد توسعه محصول جدید NPD مطالعه موردی گروه بهمن
بررسی ارتباط بین مرکز کنترلی افراد و خلاقیت در شرکتهای بیمه شهرستان اهواز
Entrepreneurship under the Effect of Information Technology
تبیین الگوی کارآفرینی سازمانی با روش AHP مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان خوسف
Examining the effect of entrepreneurialism on small businesses performance Case Study: Nasir Abad, Tehran Industrial town
Mechatronic Technology Commercialization in Small and Medium Enterprises: based on Grounded Theory
نقش هوشمندی کسب و کار بر توانمندسازی منابع انسانی جهت بهبود اثربخشی سازمانی شرکت توزیع برق
بررسی وآزمون متریک های کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد بیمه ایران مورد مطالعه : شرکت سهامی بیمه ایران شهر اصفهان
بررسی رابطه بین اعتماد مبتنی بر دانش، نو آوری در پذیرش استفاده از همراه بانک در شهر کرمانشاه
تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی
تاثیر رفتار کارآفرینانه بر نوآوری سازمانی مطالعه: شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط شهر اراک
بررسی رابطه میان JIT خرید و تولید بهنگام و تولید چابک مورد مطالعه: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد
بررسی کارایی خطوط تولید یک شرکت تولیدی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: شرکت لبنیات پاستوریزه ی پاک تهران
گزینش و اولویت بندی تأمین کنندگان خارجی با استفاده از مدل تاپسیس فازی مطالعه موردی: شرکت لبنیات پاستوریزه ی پاک تهران
بهینهسازی قابلیتاطمینان انبارهای متقاطع در تامین تقاضای مشتریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت
مدل برنامهریزی غیرخطی ترکیبی عدد صحیح برای کاهش ریسک وافزایش ایمنی مواد غذایی با استفاده از قابلیت ردیابی
The Relationship between Labour Market Policies and Gender Theory in Iran (Case Study: Yazd)
Investigation the effect of cognitive errors on the type of investment: evidence on Tehran stock exchange
بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرشیراز در سال ۱۳۹۳
بررسی و مطالعه ی سیستم یکپارچه ی برنامه ریزی منابع سازمانی قابل حمل
Investigating the relation between enterprise architecture and organizational structure of Radio broadcasting organization of Iran
بررسی میزان وفاداری مشتریان به برند خدمات الکترونیکی در بانک کشاورزی
درک اثر یادگیری الکترونیک بر عملکرد دانشجویان: نقش سواد دیجیتال مورد مطالعه:دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های الکترونیک دانشگاه پیام نور استان مازندران
ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص های تجارت الکترونیک در صنعت حمل و نقل مطالعه موردی : شرکت مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تأثیر فناوری اطلاعات بر تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: شعب موسسه اعتباری کوثر استان تهران
تأثیر کاهش پیچیدگی های محیطی با استفاده از فناوری اطلاعات در توانمندسازی تصمیم گیری مدیران ثبت اسناد و املاک
راهکارهای تقویت تجارت الکترونیکی با استفاده ازافزایش اعتماد مشتری
سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی برسازمان یادگیرنده: بانک مسکن
رویکرد های ERP ومعرفی مدلی جهت تحلیل ریسکهای استقرار آن در سازمانها
بررسی تأثیر عوامل فردی بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانکهای شهریزد
Supporting Knowledge Management with Information Technology
بررسی یک مدل ترکیبی برای وفاداری الکترونیک و رضایت الکترونیک به بلیط الکترونیکی بر وبسایت های خطوط هواپیمایی
سیستم اطلاعات بازاریابی در مدیریت ارتباط با مشتری
بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی بر توسعه ملی
آموزش الکترونیک در نظام تربیت معلم ایران
بررسی نقش به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری بین سازمانی در عملکرد زنجیره تامین
ضرورت بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت در بیمارستانها
ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی تهران
شناخت فرآیندهای اصلی شرکت عمران شهرهای جدید ایران و ارائه مدل فرآیندهای ایده آل جهت مدیریت بهینه منابع و رفتارها
تجارت الکترونیک ضرورتی گریزناپذیر
ارائه چارچوبی برای تحلیل آمادگی الکترونیک در ایران مطالعه موردی بانک مسکن
بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و استراتژیهای نوین تجاری در شرکتهای تولیدی استان کرمانشاه
تبیین رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در بانکهای خصوصی استان مازندران
Digital Multimedia Authentication and Forensics
دولت الکترونیک در عصر مجازی
رابطه سبکهای رهبری با سلامت سازمانی در شرکت حفاری شمال
E- Business Strategy
کاربرد سیستم استنتاج فازی در ارزیابی عملکرد
جایگاه مدیریت دارایی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
بررسی جذابیت استراتژیهای رشد اقتصادی و نوآوری ایران در شرایط پس ازبرجام
استفاده از QSPM در برنامه ریزی سناریو به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک
بررسی رابطه رفتار سیاسی و رویکرد عقلایی تصمیم گیرندگان با تعهد سازمانی کارکنان مورد کاوی: بانک ملت
هفت اس جدید در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
تدوین، ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی FUZZYTOPSIS-SWOT مطالعه موردی: شرکت لبنیات پاستوریزه ی پاک تهران
بررسی چگونگی پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی مطالعه ی موردی: شرکت لبنیات پاستوریزه ی پاک تهران
استراتژی بهبود مدیریت عملکرد کارکنان
بررسی رابطه مهارت قدرت تفکر استراتژیک و هوش سازمانی بین مدیران دبیرستان های دخترانه شهرستان نیشابور
سنجش بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک بر مبنای مدل سازمان استراتژی محور در صنعت برق ایران تحقیق موردی : شرکت تعمیرات نیروگاهی
رویکردی نوین در تعیین استراتژیهای سازمانی با استفاده از منطق فازی
تاثیر مدیریت زنجیره تامین در صادرات سنگ آهن از معدن کوه سنبل خواف تا کشور چین با تاکید بر مدیریت لجستیک
ارزیابی استراتژیک هویت برند درسازمانها با استفاده از مدل آکر درشرکتهای بیمه ایران وآسیا
بررسی نقش سرمایههای فکری بر فعالیتهای پشتیبانی زنجیره ارزش در شرکت آب وفاضلاب روستایی خوزستان بر اساس مدل ادونسون و مالون
مدیریت استراتژیک در پارادایم پیچیدگی
بررسی نقش کارآفرینی سازمانی بر اثربخشی تعاونیهای استان سمنان
بررسی تأثیراستراتژی های نگهدارنده نیروی انسانی بررضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی شعب تأمین اجتماعی اهواز
اثرات فرهنگ راهبردی بر توسعه سازمانها
نقش بی بدیل ورزش و تربیت بدنی در توانمندسازی کارکنان
ارزیابی رابطه بین عوامل اضطراب شغلی مدیران مالی با عملکرد اجرایی مطالعه موردی: ادارات کل استان آذربایجان غربی
Development Herzberg’s two-factor theory by components of Maslow and Evaluating Job satisfaction in Iranian import company
مدیریت دانش، رویکردی نوظهور در مدیریت
بررسی عوامل موثر بر بهبود رضایت شغلی کارکنان در شرکت نئوپان خلخال با استفاده از مدل کانو
تاثیر رهبری تسهیم گرا در برنامه ریزی منابع سازمانی
بررسی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان با استفاده از مدل گرک پاتریک
بررسی نقش اعتماد سازمانی در بهبود عملکرد و رضایت شغلی کارکنان در شرکت فولاد هرمزگان
Ranking the Dimension of empowerment related to Information Technology in Social Security Organization
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شعب بانک مسکن شهر تهران
بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهر اراک
کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرکرمانشاه
شناسایی و رتبه بندی شاخص های سرمایه انسانی با استفاده ازروش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی
بررسی اثرات شهرکهای صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی مطالعه موردی: شهرستان سرابله
بررسی تاثیر هوش هیجانی و مهارت سیاسی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
بررسی میزان فرسودگی شغلی در واحد بهره برداری شرکت پتروشیمی جم و ارائه راه کارهای مناسب
رابطه هویت سازمان با رفتار شهروند سازمانی
بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش
تعیین عوامل مؤثر بر بهبود تلاش مضاعف پرستاران مورد مطالعه؛ دیدگاه پرستاران بیمارستانهای شهراصفهان
تعیین میزان تحقق برنامه تحول نظام اداری در سلامت نظام اداری
ارزیابی و مدیریت عملکرد با رویکرد تعالی سازمان
برندسازی کارفرما و اهمیت آن در صنعت نفت
بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بربهبود تصمیم گیری مدیران اداره امورشعب بانک ملی
نقش آموزش بر مدیریت کیفیت و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش و مدل تعالی ساز مانی
بررسی تاثیر عوامل مرتبط با منابع انسانی در استقرار مدیریت دانش در شبکه بهداشت ودرمان چابهار
آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمانهای دولتی
شادمانی و خلاقیت ، مزیتی رقابتی و پایدار در نظام اداری ایران جهت بهبود عملکرد کارکنان درشرکت مخابرات استان سمنان
تبیین شایستگی های مدیران منابع انسانی در شهرداری تهران مطالعه موردی منطقه یازده
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی
سیستم های پاداش، رفتارهای ایمنی چگونه سیستم های پاداش بر رفتارهای ایمنی تاثیر می گذارد؟
تأثیر بکارگیری مکتب ایده آلیسم در سازمان های آموزشی
منابع انسانی در یک محیط غنی از هوش تجاری
بررسی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان در شرکتهای بینالمللی مطالعه موردی : شرکت بینالمللی کاوش پلیمر البرز
بررسی نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده وآموزش بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان سبزوار
تحلیل اثرات حسگری سازمانی بر انعطافپذیری مورد مطالعه: اداره دیوان محاسبات غرب کشور
ارگونومی و ایمنی کارکنان؛ رسالتی مهم برای مدیریت منابع انسانی
بررسی تاثیر اجرای آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گلستان
هوش هیجانی ، ابعاد، ویژگی ها و مدل های آن
The paramount significance of advocating Glocalization view in the new millennium organizations
بررسی اثر فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر فساد اداری کارکنان بانک صادرات تهران
بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمان مطالعه موردی: اورژانس ۱۱۵ استان مازندران
Management and Human Resources Development in Islamic Iran
شناسایی مهمترین چالشهای اجرای E-HRM و ارائه راهکارهایی برای مقابله با این چالشها
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش تعارض بین کارکنان با استفاده از معادلات ساختاری
بررسی عوامل موثر بر آزادسازی انرژی سازمانی در کارکنان بخش دولتی
اثر فردی کنترل عملکرد و پاداش مبتنی بر عملکرد بر رضایت شغلی
رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی در ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر شور کار از طریق متغیرهای میانجی رضایت شغلی ونگرش کارکنان نسبت به سازمان مطالعه موردی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز
تحلیل رابطه زندگی کاری و سلامت روان با عملکرد شغلی مطالعه موردی: شرکت پرناک ایده شهرداد
مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین ادراک از ساختار سازمانی و گفتمان سازمانی مورد مطالعه : کارکنان بیمه البرز اصفهان
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران
رابطه هوش معنوی کارکنان سازمان با مهارت ارتباطی بین فردی
بررسی رابطه بین کمال گرایی مثبت و آسیب های روانی سازمانی
بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سرمایه انسانی
بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مورد مطالعه کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد مدیران و کارکنان استانداری و فرمانداری های غرب استان گلستان
بررسی وارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری پرستاران دانشگاه های علوم پزشکی تهران
بررسی تاثیر رهبری سازمانی بر چابکی سازمانی در ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز
ارزیابی عملکرد کارکنان و جایگاه آن در اسلام
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تغییرمدار
تعیین تأثیر خدمت گرایی با رضایت شغلی و رفتار شهروندی در کارکنان دانشگاههای استان خرسان شمالی
بررسی رابطهی عوامل استرسزای شغلی با فرسودگی شغلی در مربیان تیم های ورزشی
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر یادگیری سازمانی مطالعه موردی: شرکت گاز خرم آباد
تبیین و اولویت بندی خوشههای شایستگی در سطوح مختلف مدیریت با استفاده ازرویکرد فازی
بررسی اثر بودجه های عمرانی بر نرخ باروری در استانهای کشور
پیشنیازهای استقرار مدیریت تجربه مشتریان CEM در بانک انصار استان آذربایجان غربی
شرایط ماهوی ثبت اختراع در نظام حقوقی ایران
مطالعه جرم و بیمه امنیت در فضای مجازی
ارزیابی و تحلیل محتوای تکنولوژی به کمک روش اطلس تکنولوژی مطالعه موردی واحد تولیدی نوار آبیاری از پلی اتیلن در بندرعباس
مدلی مناسب برای مدیریت دانش جهت بهبود واحد تحقیق و توسعه در یک واحدتولیدی
تدوین الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک و اعتبارسنجی آن باروش PLS مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور
شناسایی و اولویتبندی معیارهای موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور
شناسایی آموزشهای مورد نیاز در فرایند طراحی و توسعه محصول جدید از ایده تا محصول
بررسی عوامل موثر در تمایل مردم در استفاده از دستگاه خوددریافت
بررسی کاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیرهای شهروند
بررسی تأثیر یگانگی برند بر تمایل به پرداخت اضافه قیمت در برندهای گوشی تلفن همراه
تأثیر عوامل محیطی بر عملکرد با بهرهگیری از استراتژیکگرایی و قابلیتهای بازاریابی در صنعت بانکداری
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مشتری بر رضایت مشتری و قصدخرید مطالعه موردی:فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان خوزستان
بررسی تاثیر رابطه احساسی خریدار فروشنده بر قصد خرید با توجه به اثر تعدیل گر درگیری ذهنی خریدار مطالعه موردی هایپر استار شهر شیراز
بررسی تأثیر هوش هیجانی در انتخاب برند از دید مشتری
بررسی نقش میانجی گرایانه MKIS در رابطه GIS و فرایند تصمیم گیری آمیخته بازاریابی
نقش روابط عمومی تجاری در ارتقای نام سازمان
بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی
بررسی تاثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی
ارزیابی عملکرد ارزش ویژه نام و نشان تجاری برند وتأثیرآن بر وفاداری مشتریان
بررسی تاثیر مشخصههای تعامل، مزایای درک شده و تعهد به جامعه برندی بر عدم وفاداری به برند رقیب و پیامدهای آن در جامعه برندی آنلاین مورد مطالعاتی:جوامع برندی اپل و سامسونگ
تاثیر بازاریابی داخلی بر مدل سه وجهی تعهد سازمانی کارمندان مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای حامی شهر جدید اندیشه
تأثیر تعامل مشتری بر وفاداری مشتریان به برند نام تجاری مطالعه موردی شرکت کاله آمل
Status and potential of renewable energies in Mazandaran Province-Iran
نقش اینترنت در بازاریابی اینترنتی برتعامل با مشتری درشرکت مهندسی و بازرگانی هفت آسمان شهراصفهان
بررسی اثربخشی تبلیغات بانک کشاورزی و شناسایی مهمترین عوامل در افزایش اثربخشی تبلیغات در استان مازندران
نقش عوامل اثرگذار بازاریابی مستقیم برافزایش سودآوری مطالعه موردی:شرکت سازه آژیانه اساس پایدار
Identifying Challenges to Adoption of E- Marketing in SMEs by a Qualitative Approach
عوامل مرتبط با وفاداری مشتری درصنعت هتلداری مورد مطالعه هتل کادوس شهررشت
بررسی تاثیر برندسازی در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی مورد مطالعه: اصناف استان اصفهان
بررسی بازاریابی رابطه و خلق ارزش برای مشتری
بررسی تأثیر عوامل موثر بر نگرش مشتریان به توسعه برند با نقش میانجی وفاداری به برند در حوزه ی خدمات در بین مشتریان بیمه آسیا
بررسی تاثیر نقش بازار محوری در بهبود عملکرد برند کفش ملی در بازارهای بین المللی
بررسی رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی و بهبود عملکرد شعب بانک صادرات در استان کرمانشاه
بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان و ایجاد سودآوری در بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه
رابطه بین برنامه های وفاداری، رضایت مشتری و وفاداری مشتری مورد مطالعه: شرکت پاتن جامه
بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ های رفتاری مشتریان در حوزه ی خدمات مطالعه موردی: مشتریان بیمه ایران در استان تهران
A Fuzzy Group Decision Making Approach for Evaluating the Criteria in Consumer Behavior: a Case Study
ارزیابی و اولویتبندی فاکتورهای سود و هزینه در توسعه برند مطالعه موردی: بانک صادرات شهر زاهدان
مدیریت ارتباط با مشتریان بانکی
بررسی عوامل موثربرتعیین قیمت سهام درایران و رتبه بندی آنها به لحاظ اهمیت
Identify factors affecting the quality of service of the employee’s perspective branches of state banks in Tehran (Case Study: A Specialized State Bank)
نقش بازاریابی حسی در بازاریابی محتوا
بررسی نقش برند در سودآوری بانک پارسیان و میزان تاثیر گذاری آن بر رضایت مشتریان مورد مطالعه: شعب بانک پارسیان استان قم
بررسی میزان تاثیر گذاری برند بر رضایت مشتریان مورد مطالعه: شعب بانک پارسیان استان قم
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتریان و شخصیت برند مطالعه موردی:محصولات لوازم خانگی اسنوا
تاثیر بازاریابی با رویکرد مدیریت روابط مشتریان بر خرید مجدد مشتریان ازمحصولات و خدمات بانک ملت شعب تهران
تدوین الگوی رابطه بین آینده اندیشی تعالی محور با بهبود کیفیت برنامه های درسی ادراک شده
بررسی مدیریت دانش دربین دانشجویان دانشگاه آبادان و چگونگی اهتمام به آن
Proposing a Technology Foresight Model for National and Regional Levels: The Case of Developing Countries
بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کنترل هزینه ، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان استان آذربایجان شرقی ، ایران مطالعه موردی : شرکت ساختمانی میکا دژ
عنوان مقاله:مدیریت خریددرسازمان تامین اجتماعی پروژه اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) زنجان ۱۳۹۱
Application of value engineering to increase efficiency and reduce costs(case study in a gas pipeline construction project in Bushehr province of Borazjan City)
Optimal Policies Integration of Engineering and Risk Management
مدیریت استراتژیک پروژه با تاکید بر اخلاق و ارزشهای سازمانی
تحلیل ایستا و پویای بازار کار ایران بدون حضور دولت با استفاده از نظریه بازی
کاهش ریسک معاملات سهام با بهره گیری از تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران
اثر تحریم نفتی بر رفتار مصرفی خانوارها در ایران
چندشغلی در بازار کار ایران
تأثیر هدفمندی یارانه بر مصرف هشت گروه کالای نخست
بررسی لزوم بازنگری سیاست ها با در نظر گرفتن شرایط تحریم در اقتصاد ایران
تاثیر کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری ایران و برزیل در کوتاه مدت و بلندمدت با تمرکز بر منحنی جی و شرط مارشال لرنر
اثر مخارج جاری دولت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ماشین آلات
مدل سازی چند متغیره بازارهای مالی کشورهای ایران، ترکیه و مالزی
بررسی رابطه بین واردات و صادرات کالا بر تولید ناخالص داخلی ژاپن سالهای ۱۹۷۷تا۲۰۱۲ به روش گشتاورهای تعمیم یافته
بررسی رابطه فقر از منظر درجه باز بودن اقتصادی درکشورهای اسلامی
آشنایی با نگرش زنجیره ی کالا و کاربرد آن جهت توسعه اقتصاد لجستیک و حمل و نقل کالا
یک مطالعه اقتصادسنجی پویا از اثرات تورم و هزینههای دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب
بررسی تاثیر تجارت خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت آسیایی
بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای صادرکننده نفت
بررسی اثر رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست بررشد اقتصادی در ایران
بررسی رابطه درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران
مدلسازی رابطه بلایای طبیعی و رشد اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی
رشد اقتصادی
ارزیابی فرار مالیاتی در ایران، چالش ها و راهکارها
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر کاهش فقر در ایران
بررسی رابطه بین فساد مالی با مالیات تورمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
The Effect of Government Costs on the Economic Growth in Developing and OECD Countries
بررسی موانع و چالشهای فراروی خصوصی سازی ورزش در ایران
نقش سیاستهای پولی بانکی بانک شهر در توسعه خدمات شهری
بررسی اثر صادرات بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورها
بررسی میزان تاثیر مخاطرات اخلاقی در بیمه محصولات کشاورزی در ایران
آموزش وبهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی
بررسی و ارائه استراتژی ها و راهکارهای موثر در توسعه سیستم حمل و نقل سبزپایدار شهری
اولویتبندی اهمیت راهکارهای مدیریت انرژی در شعب بانکهای ملی استان یزد
The impact of oil maritime transport growth on economic growth in Iran
بررسی تأثیر مدیریت مصرف بر کاهش مصرف انرژی برق مطالعه موردی: مشترکین شرکت برق در شهر گرگان
بررسی تابع تقاضای نفت کشور ایران با رویکرد سیستم دینامیک و اقتصادسنجی طی دوره ۱۳۶۷تا۱۳۹۱
بررسی جایگاه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و بینالمللی در تأمین مالی پروژههای بالادستی صنعت نفت با استفاده از ابزارهای نوین مالی
بررسی تاثیر شهرنشینی و صنعتی شدن بر شدت مصرف انرژی در ایران
تاثیرآزادسازی پلکانی قیمت برق بر تولید، تورم و نرخ ارزحقیقی در ایران کاربردی از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
تاثیر نوسانات نرخ ارز نرخ دلار و نرخ تورم بر بازدهی غیر عادی IPO در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
تحلیل ، بررسی و مدل سازی سیستم های مالی به منظور برنامه ریزی های راهبردی مالی با روش کارت امتیازی متوازن، سیستم KBS و فرآیند سلسله مراتبی
مطالعه تجربی اثرگذاری عایدات سرمایهای و نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام
ارزیابی اقتصادی چند پروژه همزمان، با توجه به تاثیرات آنها بریکدیگر
بررسی پیشینه تاریخی ارزیابی پرتفوی پروژههای تحقیق وتوسعه با رویکرد معامله واقعی فازی
تحلیل و بررسی عوامل رفتاری موثر بر عملکرد سرمایهگذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل معادلات ساختاری
بررسی مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مدیریت سرمایه در گردش با جریان نقدی عملیاتی شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل موثر بر بازده کوتاهمدت غیرعادی عرضه عمومی سهام اولیه دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی میزان کاربرد فنآوریهای مدیریت مالی در شرکتها مطالعه موردی: شهرکهای صنعتی جنوب استان آ.غ
بررسی ارتباط بین خط مشی پرداخت سود سهام، مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و رقابت استعماری
تاثیرحسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی مطالعه موردی شرکت سایپا
بررسی روند تامین سرمایه از بازارهای مالی با استفاده از مفاهیم بانکداری سایه ای
بررسی رابطه بین بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی در بانکهای تجاری با رویکرد هوش مصنوعی
همبستگی سود و زنجیره ارزش در بازار سرمایه ایران
بررسی ریسک های مالی در صنعت فناوری اطلاعات و تاثیر آن ها بر بازده شرکت های فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت داده پردازی ایران (مداران) و خدمات انفورماتیک(رانفور)
عوامل تاثیرگذار بر اجتناب از مالیات
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سود سرمایه ای در شرکت های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه میان سر رسید بدهیهای کوتاه مدت و نظارت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی تاثیر گرایشات احساسی سرمایه گذاران بر جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۸
فرارمالیاتی وراهکارهای مقابله با آن
رتبهبندی واحدهای سازمانی جهت تخصیص بودجه با رویکرد DEA/AHP
موردکاوی ارزیابی پرتفوی پروژههای تحقیق و توسعه بر اساس رویکرد مدل اختیار معامله واقعی فازی
ارزیابی چالش های سرمایه گذاری خارجی و بازتاب آن بر اقتصاد مطالعه موردی،اقتصاد ایران
بررسی و مقایسه تکنیک های انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت یافتن کارآمدترین تکنیک
ریسک بانک از دیدگاه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار ایران
ادغام از نگاه حقوق رقابت و حقوق شرکتها
سیری دراندیشه و عمل سیاسی آیت الله سید محمدطباطبایی
رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی
بررسی رابطه اتوماسیون اداری با خودکارآمدی کارکنان در دانشگاه پیام نور مرکزکرمان
تحلیل نقش کلیدی بازاریابی داخلی و اثرات آن بر سایر جوانب سازمان
تاثیر متغیرهای ساختاری ،ویژگی های فناوری اطلاعات و و یژگی های فردی برچابکی سازمانی
بررسی تاثیر شور کار بر کیفیت ارتباط با مشتری از طریق متغیرهای میانجی کیفیت خدمات و تفاهم در تعاملات مشتری کارمند مطالعه موردی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز
وقف ، دیدگاهها و راهکارهای ارتقا
واکاوی رابطه مدیریت دانش با تفکر منطقی و نظام ارزشی معلمان دانشجو دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال تحصیلی۹۳-۹۴
علوم رفتاری (روانشناسی ) در مدیریت
شناسایی و آسیب شناسی واحد روابط عمومی در بانک پارسیان
بررسی رابطه بین هوش فرهنگی واستراتژی های حل تعارض مدیران درآموزش وپرورش شهرستان کیار
بررسی مؤلفههای بلوغ عاطفی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر دامغان
رابطه بین هوش عاطفی مدیران و بازدهی کارکنان با تاثیر میانجی سبک رهبری تحول آفرین مطالعه موردی مرکزآمارایران
تاثیر اجزای صورت جریان وجوه نقد چهاربخشی بر کارایی مدیریت
بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظهکاری شرطی و غیرشرطی
تعیین مدل بهینه پیشبینی جریان وجوه نقد آتی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ذرات شبکه عصبی
آزمون تجربی رابطه بین محافظهکاری شرطی و چسبندگی بهای تمام شده
بررسی مدیریت آرایشی سود توسط قانون بنفورد با تمرکز بر محافظهکاری حسابداری
بررسی رابطه بین نسبت کیوتوبین و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر روش های تأمین سرمایه بر رشد قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر اتخاذ سیاست جسورانه سرمایه در گردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سیاق، حسابداری دوطرفه ایرانی
رتبه بندی برخی شاخص های حسابداری مدیریت با استفاده از روش AHP TOPSIS فازی مطالعه موردی: شرکتهای صنعتی آذربایجانشرقی
بررسی ارتباط ساختار سرمایه با نرخ بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
Study of effects of accounting conservative on earnings sustainability and earnings valuation in Tehran Stock Exchange-IRAN
بررسی مدیریت سر مایه در گردش بر توان عملیاتی مبتنی بر تئوری محدودیتها
نظریه تئوری محدودیتها
استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی مطالعه موردی بانک صادرات شهرستان پارس آباد
بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
The Importance of Accounting & Reporting in Holy Koran
An Islamic Overview to Information and Measurement Concepts in Accounting Theories
بررسی رابطه بین اصول راهبری شرکت و سودآوری با توجه به چرخه عمر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
تاثیرمشکلات نمایندگی بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
خوشهبندی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با الگوریتم دو مرحلهای نگاشت ویژگی خود سامان
الگوهای محاسبه هزینه سرمایه
بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره با اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهینهسازی سبدسهام سرمایهگذاری براساس اطلاعات نویززدایی شده
بررسی تاثیر هموارسازی سود و نوسانات جریانهای نقدی بر پاداش مدیریت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر محدودیتهای مالی بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه مدلهای اکتشافی و قدرت پیش بینی این مدلها در مقابله با بحرانهای مالی: مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
ارتباط بین طول عمر شرکت با سطح افشای داوطلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط هزینه سرمایه نسبت به مرحله رشد از مراحل چرخه عمر شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مؤدیان مالیاتی از برون سپاری فرآیندهای مالیاتی مطالعه موردی مؤدیان مالیاتی شهر تهران
تاثیر ارزش های فرهنگی بر مدیریت سود واقعی
بررسی تاثیر استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۰۳ بر شفافیت صورتهای مالی بانکها
تاثیر پیش بینی جریان نقد بر ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثرنقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
تدوین راهکارهایی جهت توسعه آموزش اخلاق کسب و کار در دانشکدههای مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای با درجه بسیار بزرگ استان فارس
بررسی رابطه بین اخلاق وافشاء تقلب در موسسات حسابرسی
اخلاق و رفتار حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
اثر چرخش حسابرسان بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر تعدیل کننده کیفیت حسابرسی
The Relationship Between Moral Reasoning in Accounting and the Ethical Decision Making Process of Accounting Students
اثرگذاری بهای کیفیت بر جنبه مالی کارت ارزیابی متوازن
شناسایی بهای تمام شده خدمات برمبنای ABC ومقایسه آن با بهای تمام شده سنتی درشرکت شهرکهای صنعتی کشور مطالعه موردی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
نقش حسابداری مدیریت در قرن ۲۱
مقایسه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی با سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر مدیریت هزینه داخلی، تلفیق سیستمهای اطلاعات و ظرفیت جذب روی مدیریت هزینه بین سازمانی در زنجیره های تأمین
ارزیابی نقش حسابداری دفاتر باز بر روی بهای تمام شده محصولات
مقایسه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و روش سنتی مطالعه موردی ; مرکز دیابت نادر کاظمی شیراز
مروری برتئوری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
بررسی میزان بکارگیری ارزیابی متوازن در صنایع مختلف مطالعه موردی :شهرک صنعتی سلیمی تبریز
تاثیر سطح افشای سرمایه فکری بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Intellectual capital and cost of capital
The relationship between relational capital and WACC
حسابداری سرمایه فکری
تأثیر سرمایه فکری و تمرکز مالکیت بر ارزش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مولفه های سرمایه فکری در شرکت نفت پاسارگاد
شناسایی، ارزشگذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
بررسی رابطه سرمایه فکری و اثربخشی درکارکنان بانک ملی شهرستان بیرجند
مطالعه اثر پیشبینیهای مدیران بر واکنش سرمایهگذاران به اقلام تعهدی
بررسی تأثیر ویژگی های اطلاعات، بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام
تأثیر سرمایه فکری بر کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین اجتناب مالیاتی و ثبات مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی تأثیر تعهدات غیرعادی بر میزان بازده مازاد شرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادار تهران
مطالعه تاثیرارائه مجددصورتهای مالی برنقدشوندگی سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسی دامنه توسل مدیریت سود شرکتهای دارای محدودیت مالی و شرکتهای فاقد محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط دامنه توسل پایداری سود بر افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تعدیل کننده ی افشای داوطلبانه بر رابطه ی بین پایداری سود وعدم تقارن اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزش اطلاعات حسابداری و نقش آن در بازاریابی و بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مدیریت جریانهای نقدی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
The Effect of Ownership Structure on Crash Risk of Stock Value of Listed Companies in Tehran Stock Exchange
بررسی تاٴثیر مالکیت نهادی بر ریسک سقوط ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی تأثیر رفتار هیجانی سرمایه گذاران بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
Prospective Clustering Tehran Stocks Exchange for Portfolio Management
نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود با کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه تجربی رابطه بین کیفیت پیشبینی سود مدیریت ودرجه اعمال محافظهکاری حسابداری توسط مدیریت 
تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران
آزمون تجربی رابطه بین استراتژیهای پرداخت سود سهام وبیشاطمینانی مدیران در فرآیند سرمایهگذاری
واکنش ناکارآیی سرمایهگذاری به اعمال رویههای مدیریت سود
آزمون رابطه بین بیشاطمینانی مدیران و اهرم مالی:با تمرکز بر نظریه سلسله مراتبی و نظریه توازی ایستا
بررسی تأثیر فاکتور های مالی و غیر مالی بر روی عملکرد سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسی علل مالی تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها در شرکت گاز استان کرمان
تاثیر حاکمیت شرکتی، سیاست تقسیم سود، ساختار سرمایه و ساختار مالکیت برارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط هموارسازی سود و نسبت های مالی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسی تاثیر نسبتهای اهرمی بر ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر کارایی اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری نهادی، جنبه اصلی و پویای شرکتهای تجاری
تمرکز مالکیت، سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادارتهران
پیش بینی درمانده گی مالی با استفاده از نسبتهای سودآوری و فعالیت
پیش بینی درمانده گی مالی با استفاده از نسبتهای سودآوری و نقدینگی
ارزیابی نقش بدهی بانکی و صدور سهام تامین مالی خارجی بر کیفیت گزارشگری مالی و تاثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ارزش افزوده اقتصادی با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۱-۱۳۸۶
تعیین نکول تسهیلات مشتریان حقوقی بوسیله حداقل مربعات ماشین بردارپشتیبان بهبود یافته بر مبنای الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات
نقش واسطه ای مدیریت سود بر تأثیر محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ناکارایی سرمایهگذاری بر رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از اقلام عملیاتی بر ریسک اعتباری
The effect of competition in product market on the relationship between information asymmetry and financial constrains
تاثیر حسابداری و مدیریت مالی بر روابط اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته جهان
نقش سهامداران نهادی درسرعت اصلاح پذیری تصمیمات اتخاذ شده در حوزه ساختار سرمایه
تأثیر حقوق سهامداران، بستانکاران و کارکنان بر هزینههای نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مسئولیت ضامن سفته در قانون ایران و فرانسه
بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه و نقش زیان خالص و بازده دارائی بر این تاثیر گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری درصنعت داروسازی
تاثیر تعامل سهامداران نهادی و جریان نقد آزاد بر تامین مالی از طریق بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل فرصتهای سرمایهگذاری آتی سکه ایران با رویکرد سیستمهای پویا
بررسی تأثیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ازدادسازی مالی و رهایی با پس اندازهای ناملموس
شاخص های صنعت و همه گیری ریسک مالی
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نقدشوندگی سهام
تاثیر اهرم مالی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی حساسیت سرمایه گذاری های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت های همتا با تاکید بر نقش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و نسبت تمرکز بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی مطلوبیت انتشار اوراق صکوک در مقایسه با سایر روشهای تأمین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین اسپرد با بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین پرتفوی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه نقش کیفیت سود در صحت پیش بینی گردش نقدی و عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربرد نسبتهای نقدینگی، جریان نقدی عملیاتی و حسابداری تعهدی درپیش بینی جریان نقدی عملیاتی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطهی بین نقد شوندگی دارائیها ونقد شوندگی سهام دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح افشا مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی سودآوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل نوسعه یافته دوپانت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی وجود حباب قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن هموارسازی سود و فرصت های رشد شرکتها
بررسی رابطه بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با در نظر گرفتن سهامداران نهادی و فرصت های رشد
بررسی اثر رقابت در بازار محصول و همگن بودن محصولات صنایع برکیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و ریسکپذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت
رابطه تقسیم سود با تأمین مالی برون سازمانی،عدم تقارن اطلاعاتی و عمر شرکت
حاکمیت شرکتی و محدودیت ها
بررسی مدل رولینگ لوجیت درپیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تحلیلی بر آینده نگری عملکرد شرکتها با استفاده از ابزارهای نوین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
نقش فنآوری در حسابداری و حسابداری آنلاین
The Effect of Information Technology on the Quality of Accounting Information
تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Predict the expenses of diabetes treatment using Artificial Neural Network (ANN) in Kermanshah city, Iran
International migration management; Global Challenges and Approaches
تخمین ارزش در معرض خطر شاخص صنایع بورسی با استفاده از مدل GARCH چند متغیره در بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید