انتشار مقالات

انتشارمجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه

مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه  در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۴ توسط شرکت رویداد پردازش ماندگار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۶۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۰۲۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه

Using of Smartphones by Communication Students; a Case Study onWhatsApp in India and Telegram in Iran
Impact of Social network on Relationship between Public and Government; A case Study on President Rouhani’s Twitter
Influence of Mobile Media On Survival of Traditional Media
رسانه قدرتمند؛ در دستان مخاطب حرفه ای
رادیو جوان و مسأله ترویج فرزندآوری میان زوجهای جوان
سواد رسانهای والدین و مصرف برنامههای تلویزیونی کودکان مورد مطالعه: شهرتهران
مقایسه انعکاس خبر مربوط به حمله ی عربستان به یمن در خبرگزاریها تحلیل محتوای خبرگزاری رویتر، العالم
راهبردهای مطلوب تولید مستندهای اجتماعی برای سیمای ج.ا.ا در راستای توسعه پایدار ایران اسلامی
راهبردهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در رسانه ملی
شناسایی منابع و مراکز دانشی در چارچوب مدیریت دانش در سازمان صداوسیما
نقش شبکههای اجتماعی مجازی در بازتولید و انباشت مشروعیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه سرمایه اجتماعی
تبیین نقش ارتباطات و رسانه ها در بحران سازی گروهک تروریستی- تکفیری داعش
چالش های امروز رسانه ها در فضای نوین رسانه ای؛ همگرایی رسانه ای و اضطراب اطلاعاتی
مدیریت فرهنگ سازمانی، توسعه کسب وکار با ابزار رسانه
شناسایی و رتبه بندی ویژگیهای کلیدی مدیر رسانه
مشارکت در حلقههای کندو کاو فلسفی و رشد تفکر انتقادی در سواد رسانهای اینترنت دانشآموزان
تحول در حقوق ارتباطات و امکان و امتناع ظهور حقوق بین الملل اینترنت در قرن بیست و یکم
سواد رسانهای اهداف، ابعاد، ضرورت، موانع و راهکارها
عملیات روانی جنگ نرم در عصر اطلاعات
بررسی تأثیر استفاده از رسانه های مجازی روی همنوایی اجتماعی جوانان مورد: شهر بندرعباس
ماهیت و کارکرد تبلیغی- سیاسی رسانه های دینی در جهان معاصر
تاملی در رابطه اقتصاد رسانه ها و مدیریت استراتزیکی رسانه
بررسی نقش رسانه ها بر تبلیغات تجاری در ایران مطالعه موردی: رسانه وب
رسانه های جدید و عدم تقارن اطلاعاتی
نقش رسانه های اجتماعی در ارتباطات سلامت
نگرش مردم تهران نسبت به رسانه های جمعی داخلی
بررسی ابعاد چرخه یادگیری در بانک مهر اقتصاد بیرجند
رشد رسانه ها و بهبود شاخص های اقتصادی در ایران تحلیل ضریب همبستگی بین افزایش دسترسی به رسانه ها و بهبود برخی شاخص های اقتصادی
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری و حسایرسی
تجارب دانشجویان از تهدیدهای هنجاری شبکه های اجتماعی تلفن همراه مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
بکارگیری آموزش سواد رسانه ای به منظور ارتقاء نگرش دانشجویان درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری
واکاوی بنیادی مفهوم القای زیر آستانه ای و بررسی گستره استفاده از آن دررسانه های جمعی
مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده در زمینه رسانه و ورزش
اخلاق، مدیریت در رسانه
بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر نوآوری سازمانی
مقایسه بازتاب ورزش مردان و زنان در روزنامه های ورزشی ایران تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی خبر ورزشی و نود
مدیریت رسانه در شرایط بحران
ارزشیابی تاثیر آموزش سواد رسانه ای تئوری محور بر نمونه ای از دانش آموزان
نقش رسانه ملی تلویزیون در امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۷
معرفی پنج راهبرد اثربخش بومی در تبلیغات آموزش فرهنگ شهروندی بر بستر رسانه های محیطی مطالعه موردی اکرانهای شهری تهران در سال ۱۳۹۳
تروریسم رسانه ای ؛چالش آینده امنیت در نظام بین الملل
بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرائم کودکان بزهکار
کارکرد دیپلماسی رسانهای در عملیات روانی
طراحی مدل هویت بصری سیال برند بر پایه نظریه گشتالت و کاربرد آن در تثبیت جایگاه و حفظ وفاداری مخاطب رسانه مطالعه موردی نشانواره انعطافپذیر شبکه تلویزیونی امتیوی MTV
فرایند ارتباط با مخاطب در تبلیغات آموزش فرهنگ شهروندی از طریق رسانه های محیطی تعاملی بر اساس مدل داگمار مطالعه پنج کمپین تبلیغاتی شاخص جهان
چیدمان رسانه استراتژیک مبتنی بر عوامل ژئوپلتیک
مدیریت الگوی مطبوعات ورسانه با رویکرد اسلامی
نقش مدیریت رسانه ها در رعایت اصول اخلاق حرفهای روزنامهنگاری با تاکید بر موضوع گرفتن هدیه در روزنامهنگاری
خوشه های رسانه ای:از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی سازی اقتصاد فرهنگی
بررسی نقش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در کمرنگ شدن ارزش های خانوادگی در خانواده های ایرانی
چشماندازهای آینده انواع روزنامهنگاری در جامعه شبکهای:از روزنامهنگاری شبکهایشده تا روزنامهنگاری شبکهای
رسانه، افکار عمومی، امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش دانش آفرینی دانشگاه ها
اهمیت و جایگاه رسانه ها بر حفاظت و پایداری عرصههای منابع طبیعی کشور
تاثیر محتوای برنامههای تلویزیون بر میزان مصرف کالای داخلی
نگرش خبرنگاران اقتصادی به سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی
بررسی رابطه کار تیمی و تعهد سازمانی در مطبوعات صبح تهران
استفاده از ظرفیتهای رسانه بمنظور آموزش شهر مجازی و شهروندی مجازی
جامعهشناسی فرهنگی ریا
تفویض پایش برنامه های تلویزیونی با تمرکز بر تکنیک جمعسپاری
تحلیل وضعیت وبلاگهایی با موضوع مدیریت ورزشی به زبان فارسی
آموزش سواد رسانه ای
تعامل نخبگان و تلویزیون ایران:ارائه مدلی تحلیلی
رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت افراد در میان طبقات اجتماعی دختران نوجوان در سطح دبیرستان در دو منطقه ۱ و ۴ کرمانشاه
شبکه های اجتماعی : فرصت ها و چالش ها ی اقتصادی و مدیریتی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید