بهمن ماه؛ نخستين جشنواره خدمات الكترونيك سلامت برگزار مي‌شود

مشاور وزير بهداشت و رييس دفتر آمار و فناوري اطلاعات از برگزاري نخستين جشنواره خدمات الكترونيك سلامت در بهمن ماه امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دكتر حسين رياضي دبير جشنواره خدمات الكترونيك سلامت در نشستي با خبرنگاران، گفت: جشنواره خدمات الكترونيك سلامت امسال براي نخستين بار در كشور برگزار مي‌شود.

وي، گسترش كمي و كيفي خدمات الكترونيك در حوزه سلامت، فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي براي استفاده از اين خدمات،‌ افزايش عدالت اجتماعي به منظور دسترسي مردم به خدمات حوزه سلامت، كاهش هزينه‌ها و عدم نياز حضوري مردم براي دريافت اين خدمات را از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره عنوان كرد.

رييس دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت افزود: طبق ماده 46 برنامه پنجم توسعه، تمام دستگاه‌ها مكلف شده‌اند تا خدمات قابل ارائه به صورت الكترونيك را تعريف و در اختيار مردم قرار دهند. بسياري از خدمات حوزه سلامت نيز قابليت ارائه به صورت الكترونيك را دارند. بر اين اساس برگزاري چنين جشنواره‌اي پيش‌بيني شد. اميدواريم با برگزاري اين جشنواره انگيزه براي خدمت‌رساني سريع الكترونيكي در حوزه‌هاي دولتي و غيردولتي ايجاد شود.

وي گفت: خدمات الكترونيكي حوزه آموزش پزشكي، پژوهش، بهداشت و درمان، سازمان الكترونيكي، خدمت الكترونيكي پزشك خانواده و پرونده الكترونيكي سلامت و خدمات الكترونيكي بيمه سلامت از جمله محورهاي برگزاري اين جشنواره هستند.

دبير نخستين جشنواره خدمات الكترونيك سلامت افزود: با برگزاري اين جشنواره انتظار آن است تعامل بيشتري ميان دستگاه‌هاي مختلف با حوزه سلامت ايجاد شود و بستر مناسبي براي عرضه خدمات نظام سلامت ايجاد شود. همچنين انتظار آن است كه خدمات الكترونيكي فراگير شده و در تمام شهرها و روستاها قابليت ارائه داشته باشند و فضاي رقابتي سالمي براي طراحي و ارائه چنين خدماتي ايجاد شود.

مشاور وزير بهداشت از پيش‌بيني كميته‌هاي علمي، اجرايي و داوري براي جشنواره خدمات الكترونيك سلامت خبر داد و گفت: هياتي براي داوري اين خدمات پيش‌بيني شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید