ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، ۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران،مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارسال چکیده مقالات تا ۱ آذر و همچنین جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱ دی با توجه به محورهای برگزاری ششمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای ششمین دوره کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • اهداف توسعه پایدار جهانی
  • تغییرات اقلیمی و نگهداشت انرژی
  • اقتصاد نگهداشت انرژی
  • آینده انرژیهای تجدید پذیر
  • نگهداشت انرژی در مهندسی نفت و پتروشیمی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید