فراخوان مقاله

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه، در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۳۰ آذر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • مطالعه میزان آگاهی عمومی از انواع مختلف مهارتهای زندگی با رویکرد به سبک زندگی اسلامی ایرانی و اثرگذاری آن در جرایم و آسیبهای اجتماعی
  • بررسی نقش منتفذین ،معتمدین و ریش سفیدان در میزان جرایم و آسیبهای اجتماعی و راهکارهای احیاء و بهره مندی مثبت از ظرفیت این نهاد مدنی
  • بررسی علل و عوامل و راهکارهای کنترل بزه نزاع دسته جمعی و جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
  • بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
  • واکاوی میزان تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر آسیبهای اجتماعی و جرایم و راهکارهای مرتبط
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید