فراخوان مقاله

همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران

همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران، ۷ تا ۸ دی ۱۳۹۵ توسط شرکت توسعه گردشگری استان مازندران در شهر ساری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۳۰ دی با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • گردشگری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت
  • گردشگری فرهنگی، هنر و میراث فرهنگی
  • گردشگری و اقتصاد
  • گردشگری، جغرافیا و محیط زیست
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید