معرفی کتاب

معرفی کتاب حفاظت و مرمّت سازه ای میراث معماری

معماری یکی از فرهیخته ترین انواع هنرها است و هدف از آن، ایجاد زبانی نمادین است که با آن انسان بتواند بخشی از پیام آفرینش را درک کند. اهمیت این موضوع که مستقیم با هویت انسانی ارتباط دارد، نسل های مختلف را به مسئولیت پذیری در جهت حفاظت و مرمت میراث فرهنگی بشری فرا می خواند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، به طور کلی قلمرو حفاظت و مرمت میراث معماری، نیازمند بهره جستن از تخصص های مختلفی نظیر تاریخ؛ باستان شناسی؛ معماری؛ مرمت؛ و عمران، شامل: سازه، خاک و پی، هیدرولیک و زلزله، و ترکیب مناسبی از آنها برای به انجام رساندن طرح های حفاظتی و مرمتی است.

کتاب حفاظت ومرمت سازه ای میراث معماری اثر جورجو کروچی، استاد مهندسی سازه و رئیس بخش مرمت سازه ای بناهای تاریخی دانشکده مهندسی دانشگاه رم لاساپینزا، و آخرین اثر ترجمه شادروان دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی _ پدر مرمت نوین ایران_ است که به تازگی توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است. این اثر ارزشمند، تلاشی بی بدیل است برای پیوند دادن جنبه های علمی گوناگون درگیر در موضوع حفاظت و مرمت سازه های سنتی و بومی. این کتاب در دو بخش، نخست به رویکرد علمی به مطالعه میراث معماری پرداخته، و سپس آنالیز سازه ای ساختمان های با مصالح بنایی را بررسی می کند. هدف این کتاب نزدیک کردن افق دید متخصصان مختلف برای اتخاذ روشی قاعده مند در حل مسائل سازه ای میراث معماری است و متن آن منبع اصلی منشور ۲۰۰۳ زیمبابوه با موضوع<<اصل تحلیل، حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری>> نیز هست.

کتاب حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری از مجموعه “فرهنگ و معماری” دفتر پژوهشهای فرهنگی، در نزدیک به ۵۰۰ صفحه و در ده فصل به مباحث زیر می پردازد:

فصل ۱٫ نقش سازه در تاریخ معماری؛
فصل ۲٫ فرسایش مصالح و خرابی سازه ای؛
فصل ۳٫ گردآوری اطلاعات و داده ها؛
فصل ۴٫ معیارها و تکنیک های حفاظت و مرمت؛
فصل ۵٫ نشست خاک و اقدامات درمانی؛
فصل ۶٫ کنش های لرزه ای و اقدامات درمانی؛
فصل ۷٫ تشخیص و ارزیابی ایمنی؛
فصل ۸٫ آنالیز سازه ای ساختمان با مصالح بنایی: جنبه های کلی؛
فصل ۹٫ آنالیز سازه ای ساختمان با مصالح بنایی: محاسبات خاص؛
فصل ۱۰٫ طرح مقاوم سازی و مرمت: موارد بازیلیک سنت فرانسیس آسیزی و برج پیزا.

مشخصات کتاب:

نام کتاب: حفاظت و مرمّت سازه ای میراث معماری
نویسنده: جورجو کروچی
مترجمان: دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی و دکتر مهرداد حجازی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحه: ۴۸۶ صفحه
قیمت: ۲۹،۰۰۰ تومان
تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
تیراژ: ۱۲۰۰ نسخه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید