انتشار مقالات

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند  در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۳ تا ۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط گروه بین‌المللی راهبران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۳۶عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۹۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند 

رابطه بین درگیری مصرف کنندگان و وفاداری به برند مشتریان لپ تاپ سطح شهرتهران
بررسی تاثیر نگرشهای اصلی نام تجاری برروی قصد خرید بواسطه ادراک مصرف کننده مورد مطالعه: مشتریان وکاربران لپ تاپ درشهرمشهد
بررسی تاثیر برندداخلی بررفتارشهروندی سازمان مورد مطالعه: شرکت کرپ ناز
بررسی تاثیر پیشبرد قیمتی برارزش ویژه برند
devising a model on the relationship between satisfaction ,experience trust,perceived fit and brand loyalty to iranian tires
کنفرانس استراتژی برند سیستم مدیریت برند وچارچوب خدمات رقابتی دروفاداری مشتریان
the study of team brand management in sport industry case study:professiona football league
مطالعه ای پیرامون بررسی رابطه بین هزینه های تبلیغات با وفاداری به برندبادرنظرگرفتن نقش متغیرهای میانجی تصویرشرکت کیفیت دریافت شده و رضایتمندی مشتری دربانک شهر
بررسی رابطه بین برندباوفاداری مشتریان رستورانها زنجیره ای پدرخوب
تاثیر ارزش ویژه برند بروفاداری مشتریان بادرنظر گرفتن نقش واسطه ای رضایت، تعهدعاطفی وتعهدمستمر
ماندگرایی راهبردی درمدیریت انطباق پذیربرند؛مانع بزرگ رقابتی پیش روی بنگاه های صادرکننده ایرانی
بررسی تاثیر تصویرذهنی برند بروفاداری کارکنان مطالعه موردی: سازمان صداوسیمای مرکزآذربایجان شرقی شبکه سهند
The Role of Iranian Industrial Property Law in Protecting and Developing Trademarks and Brands
ارزیابی عوامل تاثیرگذار برمدل کسب و کارالکترونیک شرکت های صادرکننده صنایع غذایی مازندران
بررسی تاثیر مزایا وتجربه برند برشناسایی برند توسط مصرف کننده و پیامدهای آن
بررسی مشخصه های زبانی دربرندهای برتر ایرانی
برسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی برعملکرد کسب وکارمطالعه موردی: شرکت های غذایی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی استان تهران
ارئه مدل جهت تحلیل محیطی منظرمشتری بااستفاده ازمدیریت دانش مشتری ckm درتدوین استراتژیهای توسعه برند
تاثیربرندینگ شهری بربازاریابی شهری درجذب ساکنین و گردشگران درشهررشت
بررسی تاثیر رایحه محیطی برارزیابی و یادآوری برندهای آشنا و ناآشنا
بررسی و مقایسه ارزش ویژه برند گوشیهای هوشمندبراساس مدل آکر مطالعه موردی: برند اپل وسامسونگ
بررسی رابطه آمیزه بازاریابی خدمات با وفاداری به برند مطالعه موردی بانک ملت
برندسازی درحوزه طلاسازی سنتی
رهیافتی مفهومی براستخراج شاخصهای مدیریت راهبردی مالکیت درحمایت ازبرند ملی
نقش و تاثیر تبلیغات وروابط عمومی برتوسعه برند
پارادایم های برندسازی: مبانی فکری، الگوهای رفتاری وتعارضات حرکت ساز
بررسی عوامل موثروتعیین کننده درشکلگیری یک برند قدرتمند از منظر فقه شیعه با نام برند مبارک
رابطه بین تبلیغات و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری باتوجه به استراتژی کششی درصنعت موادغذایی ایران
بررسی رابطه میان بازاریابی شبکه های اجتماعی و ارزشهای ویژه برتمایل به خرید مشتریان
برندسازی سبز درصنعت ساختمان
عوامل موثربرجایگاه یابی برند مطالعه موردی: بررسی صنعت نوشابه درتهران
ارزیابی عوامل موثردرارزش گذاری برند
بررسی تطبیقی قوانین ثبت علامت تجاری و تاثیرآن بربرندهای داخلی
بررسی تمایل به پرداخت شهروندان تهرانی بابت برند آبمیوه های ارگانیک و عوامل موثربرآن
برند و ارزش گذاری به برند
الویت بندی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب شریک دربرندسازی مشترک ازدیدگاه شخصیت برند مورد مطالعاتی: صنعت تلفن همراه درایران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید