فراخوان مقاله

اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان

اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان، ۳ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق واحد تهران در شهر تهران برگزار می شود.

The 2017 International Conference on  Clean energy and Co-generation system (ICECOGEN 2017) on 21-23 February 2017 in Tehran, Iran will be a scene to exchange research innovations, skills, technological, social, economic and policy concerns including advances in the Cogeneration (CHP), Clean Energy Technologies, Small Power Plants and District Energy systems. Here, energy professionals, policy designers, researchers, members of the academies, engineers, members of the energy supply sector, etc., will have a stage to emerge research findings, technological innovations, and even to discuss important global, regional and national issues in energy consumption for progress and environment policies and plans.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،از تمامی پژوهشگران،مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارسال پیش نویس مقالات حداکثر تا ۱۹ آذر و همچنین جهت ارائه مقالات کامل ۳۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید