برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه مقاله نویسی ISI

کارگاه آموزش مقاله نویسی ISI توسط دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری موسسه  آموزشی البرز برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود تا در کارگاه مقاله نویسی ISI شرکت نمایند.
لازم به ذکر است هزینه هر یک از کارگاه های فوق برای ثبت نام کنندگان در همایش ۶۵ هزار تومان و برای سایرین ۸۵ هزارتومان می باشد.

جهت ثبت نام مبلغ فوق را به شماره کارت ۶۷۵۱-۷۵۸۷-۹۹۱۸-۶۰۳۷ بنام خانم فروزان جبار واریز نموده و فیش واریزی را به همراه مشخصات فردی به شماره تلگرام ۰۹۲۲۶۳۷۱۹۶۹ ارسال نمایند.
پس از پایان دوره به شرکت کنندگان کارگاه علاوه بر گواهی حضور در همایش، گواهی رسمی پایان دوره نیز تعلق می گیرد.

محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامشهر، ساختمان علوم پایه

مدت دوره: ۸ ساغت

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۹۵/۸/۱۹ ساعت ۱۰ الی ۱۸

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.

۴۴۱۵۹۵۴۶-۲۲۶۱۵۵۸۴-۰۹۲۲۶۳۱۹۶۹

پس از پایان دوره به شرکت کنندگان کارگاه علاوه بر گواهی حضور در همایش، گواهی رسمی پایان دوره نیز تعلق می گیرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید