فراخوان مقاله

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران،مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۵ آذر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای کنفرانس بدین شرح می باشد:

محور ویژه:  پایداری اجتماعی در معماری و شهرسازی معاصر

معماری معاصر

 • نقد و تحلیل بناها و آثار معماری دوره معاصر
 • مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی معاصر
 • مبانی فکری در معماری و شهرسازی  معاصر
 • و…

جامعه و معماری

 • جامعه شناسی معماری
 • جامعه شناسی شهر
 • علوم انسانی و معماری
 • و…

روانشناسی و معماری

 •  دانش روانشناسی محیط
 • طراحی روانشناسانه
 • علوم رفتاری و مبانی نظری معماری
 • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید