فراخوان مقاله

همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی

همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، ۱۸ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • افق های نوین در مدیریت
  • افق های نوین در علوم حسابداری
  • افق های نوین در علوم اقتصادی
  • افق های نوین در علوم کارآفرینی (مدیریت کسب و کار)
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید