فراخوان مقاله

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱۴ مهر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • افق های نوین در حوزه مهندسی عمران
  • افق های نوین در حوزه مهندسی معماری
  • افق های نوین در حوزه  شهرسازی
  • افق های نوین در حوزه  مدیریت فرهنگی شهرها

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید