انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.۲۰ اسفند ۱۳۹۳ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر خمینی شهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۱۱۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۳۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک

بررسی انتقال حرارت نانوسیال درکانال با مقطع مثلثی با دووجه شارثابت و یک وجه دما ثابت
بررسی تاثیر وجود دندانه برپارامترهای جریان و انتقال حرارت آرام نانوسیال آب – نقره باکسرحجمی مختلف دریک میکروکانال مستطیلی دوبعدی
بررسی تاثیر عدد رینولدز برپارامترهای جریان مغشوش نانوسیال آب – اکسید مس درمیکروکانال مستطیلی با دندانه های نیمه چسبان T شکل
مطالعه عددی تاثیر نسبت ابعاددندانه نیمه چسبان برپارامترهای انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب – اکسیدمس درمیکروکانال مستطیلی با دندانه های نیمه چسبان
شبیه سازی عددی فرایند خم کاری سه غلتکه پروفیل فلزی L شکل
تحلیل تیرهای ایزواستاتیک یک سرآویز با استفاده ازروش ترسیمی
بررسی اثر موقعیت سوراخ بر تابع تنش و توزیع تنش در صفحه سوراخدار به روش حل صریح و عددی
بهینهسازی ژنراتور سنکرون با قابلیت استفاده بهعنوان ژنراتور بادی
مقایسه و تحلیل عددی شکل پذیری لوله به روشهای شکل دهی الکترومغناطیسی و هیدروفرمینگ سریع
بررسی عددی فرآیند ذوب ترکیبات حاوی نانوذرات برای توسعه روند تغییر فاز
شبیه سازی عددی مبدل حرارتی فین تیوب با نرم افزار فلوئنت
تحلیل ارتعاشی دیسک ازجنس مواد مدرج تابعی
Numerical investigation of the performance of Surface Scraped Heat Exchanger
مکانیزم های ایجادچتر اکتاو سوم درفرایند نورد سرد
بازتوانی نیروگاه شهیدمنتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه موازی
شبیه سازی و بررسی فرایند نورد نامتقارن سیم
بررسی استحکام فشاری پانلهای ساندویچی با هسته کرکرهای به روش تجربی و عددی
بررسی پارامترهای موثر بر صافی سطح ماشینکاری ماده AL99
تحلیل ارتعاشات عرضی و ناپایداری نانولوله های کربنی سه جداره حاوی نانو سیال
تحلیل انتشار موج محوری در نانولوله های کربنی ثابت و متحرک حاوی سیال
تحلیل دما و اکسرژی درکلکتورسهموی
بررسی و ارزیابی تاثیر پارامترهای عملکردی موتورهواپیما بردمای گازهای خروجی توربین
تحلیل شروع سیلان درمخازن کروی جداره ضخیم FG تحت بارگذاری همزمان فشاری و گرادیان دمایی
بهینه سازی الگوریتم های حرکتی درشبیه ساز پرواز و مقایسه رفتار آن با وسیله پرنده
تدوین مدل جامع طراحی آماری حاملهای فضایی
بررسی اجزاء محدود فرآیند انبساط لوله با استفاده از سنبه مخروطی
تحلیل عددی و تجربی شکلدهی لوله های مسی مستطیلی بوسیله غلتک کاری متوالی لوله مدور پر شده با بیسموت
بررسی تولید نانوذرات هیدروکسی آپاتیت ازمیکروذرات به روش آسیاکاری گلوله ای
پیادهسازی کنترلر LQR زاویه پیچ هواپیما توسط نرمافزار LabView و مقایسه آن با کنترلر PID
روش های کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم های تکاملی
مقایسه ترک در یک محیط دو بعدی با استفاده از روش های بدون المان با یک توزیع تنش تحلیلی
تاثیر چگالی فوم برروی عیوب ظاهری و زبری سطح برای آلیاژ Al-Si در ریخته گری با مدل فومی فداشونده
تأثیر شکل پره ها با سطح انتقال حرارت یکسان بر ضریب انتقال حرارت در بستر سیال حبابی
تحلیل و شبیه سازی تاثیر دمای ورودی به توربین برعملکرد ترمودینامیکی سیکل ترکیبی آب آمونیاک
تحلیل و شبیه سازی تاثیر نسبت فشار کمپرسور (RP) بر عملکرد ترمودینامیکی سیکل ترکیبی آب آمونیاک
بررسی کاربرد نانوسیالات اتیلن گلیکول – اکسیدآلومینیوم به عنوان سیال خنک کننده درمبدل حرارتی دولوله ای
تحلیل خمش و کمانش صفحه متخلخل دایروی بااستفاده ازتئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول
مقایسه خواص مکانیکی وریزساختاری اتصال فولاد سوپردوفازی S32750 با روشهای جوشکاری الکترودتنگستنی باگازمحافظ خنثی واصطکاکی اغتشاشی
بررسی تجربی تاثیر استفاده از محیط متخلخل بر آلاینده ها و مصرف سوخت درموتور سیکلت ها
شبیه سازی حرکت پای انسان با مکانیزم یک درجه آزادی
تئوری حد بالا و شبیهسازی المان محدود اکستروژن زاویهای در کانالهای هم مقطع دایرهای
بررسی و مطالعه پارامترهای موثر بر عملکرد سیستم گرمایش از کف به روش عددی
بررسی تنشهای برشی و تورق در اتصالات تکلبه و شیبدار بر اثر تغییر طول لایه چسبی
بررسی تغییر ضخامت لایههای چسبنده بر تنشهای ایجاد شده در اتصال شیبدار
بهینهسازی انرژی در واحد کیورینگ کارخانه باتریسازی به کمک نرم افزار اسپن
مدلسازی و طراحی کنترلر خود تنظیم کننده فازی PID سیلندرهای هیدرولیک
بررسی پارامترهای مختلف بر رفتار دینامیکی لوله حامل سیال واقع بر بستر دریا
بررسی ضریب انتقال حرارت پره ها با سطح انتقال حرارت یکسان دربستر سیال حبابی
بررسی تجربی اثر دما و کسرحجمی نانو ذرات بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب اکسیدآهن
تحلیل ارتعاشات آزاد تیر تیموشنکو تقویت شده با نانولوله های نیترید بور بر روی بستر ارتجاعی
بررسی فرآیند فرم دهی با اشعه لیزر و مشاهده تغییرات دمایی و تغییر شکل ورق در نرمافزار آباکوس
بررسی اجزاء مختلف مبدل هوایی و مقایسه انواع فین ها بایکدیگر
تجزیه و تحلیل رفتار سیال غیر نیوتنی خون در گرفتگی عروق خونی
بررسی مسئله پایداری ریلی بنارد در محیط دو لایه ای سیال متخلخل
مدلسازی مولد بخار نیروگاه هستهای تحت فشار در حالت پایا
بررسی سایش ابزار کارباید تنگستن با پوشش کارباید تیتانیوم در ماشین کاری فولاد
بررسی توزیع دما،سرعت وفشارمبدلهای هوایی بااستفاده ازنرم افزار فلوئنت
حل عددی ضریب اصطکاک درجریان مغشوش و توسعه یافته بااستفاده ازمدل k-ε
اعمال شرایط مرزی درجریان سیال پایا وتوسعه یافته حرارتی درورودی یک لوله ی صاف و مدور
بررسی عددی حجم مخزن برآب گرم کن خورشیدی ونحوه ی چرخه سیال درون آن
حل الاستیسیته برای آنالیز استاتیکی ورقهای ساندویچی دایروی با هسته مدرج تابعی با استفاده ازروش مربعات دیفرانسیلی
بررسی اثرریب درکاویتاسیون درکانال آب حاوی سیلندر مدول طولی غوطه ور درآن
ارائه و تحلیل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصالات چسبی در حالت حجم چسب یکسان
تحلیل تنش و دما در تیوب شیت بویلر پالایشگاه گاز ایلام با استفاده CFD
پاسخ میکرومکانیکی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف آلیاژ حافظهدار
بررسی عملکرد مدولهای ترموالکتریک در استحصال توان الکتریکی از حرارت پوست بدن انسان
توزیع تنش های مماسی جانبی روی سطح تماس اجسام الاستیک غلطان
مدلسازی و تحلیل خستگی هوزینگ دستگاه نورد شرکت فولاد اکسین
بررسی تحلیلی و عددی اثر ضخامت و طول محل بالج لوله بر ارتفاع بالج لوله تغییر شکل یافته درفرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی
بررسی تجربی خواص خمشی موادنانوکامپوزیت : شیشه /اپوکسی/ذرات رسی
بررسی بار بحرانی کمانش ورق ترک دار به دو روش تجربی و عددی
اصطکاک وروانکاری درفرایندهای شکل دهی فلزات
کمانش مکانیکی خطی / غیرخطی صفحات دایروی/حلقوی نانو ارتوتروپیک به کمک تئوری الاستیسیته غیرموضعی
Traffic Flow Prediction Using Time-Series and Autocorrelation Criterion
بهبود روشهای تصفیه و خشک کردن پساب الکل (ویناس) از طریق بازیافت منابع انرژی موجود در شرکت خمیرمایه و الکل رازی
تحلیل خمش ورق ضخیم مستطیلی شکل ساخته شده از مواد تابعی مدرج با تغییر شکلهای بزرگ الاستیک
کنترل تطبیقی یک سیستم پنوماتیک
تحلیل کمانش پوسته استوانه ای شیاردار تحت بار محوری
خمش ورق گرافن قطاعی بروی پایه الاستیک وینکلر پسترناک به کمک تئوری الاستیسیته غیرموضعی بروش کانتروویچ توسعه یافته
مقایسه عملکرد مدلهای جبری شار حرارتی جهت پیشبینی انتقال حرارت جریان مغشوش
مدل سازی ترک و محاسبه مد اول ضریب شدت تنش به کمک نرم افزار انسیس
پایداری دینامیکی نانو تیر مدرج تابعی بر اساس تئوری تیموشنکو
بررسی حرکت براونی و پدیده ترموفرسیس در حرکت نانوذرات در انتقال حرارت جابجایی طبیعی آرام نانوسیال آب -اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی شکل
مدلسازی الکتروشیمیایی وابسته بهزمان مواد مرکب فلز پلیمر یونی با استفاده از روش تفاضل محدود
تحلیل غیر خطی کمانش حرارتی صفحات حلقوی مواد تابعی دوطرفه با درنظرگیری تئوری برشی مرتبه ی اول
بررسی توزیع دمایی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم ۵۰۸۳ ومنیزیم AZ31C
طراحی کنترلکننده LQG بهمنظور تنظیم سرعت روتور و توان خروجی توربین بادی
بررسی ارتعاشات اتفاقی یک ورق کامپوزیتی به کمک تئوری مرتبه اول برشی و روش المان محدود
تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی به روش اویلری لاگرانژی کوپل شده
خمش ترموالاستیک دیسک چرخان باتوزیع محوری خواص مادی
معرفی و نیازسنجی هواپیماهای منطقه ای بااستفاده ازمدل سازی ونرم افزار
طراحی سامانه ملی خدمه پرواز
اثر پارامترهای فرآیند پرداختکاری با ذرات ساینده مغناطیسی برای پرداختکاری پیچ های ساچمه ای
طراحی لاگ کامپوزیتی جهت اتصال بال به بدنه یک سازه مافوق صوت
پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی بااستفاده ازآنالیزخطی و غیرخطی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب
مطالعه پارامتریک و مدل سازی پدیده کمانش در سلول جدار نازک با سطح مقطع دایروی
بهینه سازی پارامتری برای استحکام جوش در جوشکاری مقاومتی با استفاده ازروش تاگوچی
مطالعهی عددی تأثیر تشعشع بر جابهجایی ترکیبی در یک کانال بلند عمودی با مانع مثلثی
طراحی وسیله ای برای بارگیری وتخلیه آسان باردرکابین بارهواپیما
شبیه سازی عددی جریان سرد بااستفاده از I.C. Engine انسیس ۱۵٫۰
شبیه سازی جریان درون حفره با دیواره نوسانی از روش شبکه بولتزمن
تحلیل فنی و اقتصادی تبدیل نیروگاه گازی زاگرس به سیکل ترکیبی برمبنای تحلیل انرژی و اگزرژی
آنالیزکمانشی ورقهای کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربن با روش تربیع دیفرانسیل
ارائه یک مدل آیرودینامیکی برای بازوی متحرک سوخت گیری
اثرمیدان برسیالیت فروسیال نانوذرات اکسیدآهن برپایه روغن
ساخت کامپوزیت سه لایه Al -Ni -Al به روش اتصال نوردی سرد CRB
اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316L به آلیاژ تیتانیومTi6Al4V با فرایند جوشکاری تنگستن – گاز با فلز پرکننده ER CuSn
تحلیل کمانش ورق مستطیلی ارتوتروپیک مستقر بر بستر الاستیک پاسترناک تحت بارگذاری درون صفحهای دو محوره خطی
بررسی خواص وریزساختارجوش اصطکاکی اغتشاشی فولاد زنگ نزن به تیتانیوم
بررسی تأثیر نسبت نیروی محوری به نیروی جانبی بر کمانش پوسته استوانه ای جدار نازک اورتوتروپیک
جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ تیتانیوم به فولاد زنگ نزن آستنیتی با استفاده ازلایه میانی
بررسی پارامترهای افزایش انتقال حرارت توسط مولدهای گرداب در مبدلهای حرارتی
مفهوم اصل همکاری میدان برای بررسی افزایش انتقال حرارت جابجایی ازسطوح
بررسی پارامترهای انتقال حرارت در کانالهای مستطیلی و مثلثی با استفاده از نانوسیال
بررسی تأثیر هندسه بر عملکرد دسته لوله های مربعی و ۸ ضلعی در مبدل های حرارتی
ارتعاشات آزاد ستون های ساندویچی هدفمند قرار گرفته بر بستر الاستیک تحت نیروی تعقیب کننده
بررسی اثر بستر و ترک بر فرکانس طبیعی تیر تیموشنکو به روش اجزاء محدود
بررسی پارامتر های موثر بر روش اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار وانتخاب سطح بهینه با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی برای ماده تیتانیوم

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید