فراخوان مقاله

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، ۷ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر در شهر فریدونشهر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۳۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

محورهای همایش بدین شرح می باشد:

  • علوم پایه
  • کشاورزی و منابع طبیعی
  • داروسازی ،پزشکی و دامپزشکی
  • صنعت و اقتصاد
  • گیاهان دارویی و اسلام

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید