شماره جديد فصلنامه «پژوهش زبان و ادبيات فارسي» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/شماره بيست و دوم فصلنامه علمي – پژوهشي «پژوهش زبان و ادبيات فارسي» از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين «بررسي عنصر داستاني دسيسه در داستان سياوش»، «پژوهشي در چگونگي تأويلات قرآني شمس تبريزي»، «بررسي و تحليل زباني، ادبي و محتوايي نعمت نبي اكرم در خمسه نظامي»، «ابعاد اجتماعي و پيوندهاي مردمي در تصوف اسلامي (با نگاهي به نسبتهاي تصوف و آيين‌هاي جوانمردي، ملامتيه و قلندريه)» و «بررسي “نامه پولوس رسول به كاتبان” (مرامنامه‌اي از جلال آل احمد)» منتشر شده است.

«معنا، زبان و تصوير در شعر «آخر شاهنامه» از مهدي اخون ثالث (م.اميد)»، «بررسي و تحليل آرايه نماد در سروده‌هاي قيصر امين پور»، «صور خيال در شعر فريد «قادر طهماسبي» و «ساختارهاي دوقطبي در نوشتار محمود دولت آبادي از ذهنيت تقابلي تا انديشه تحليلي» از ديگر مقالات اين شماره از فصلنامه است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید