فراخوان مقاله

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، ۲۵ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو و در شهر تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۵ آبان با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

محورهای اصلی کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • فناوری های نوین در هنر و معماری
  • هنر
  • معماری
  • کاربرد هنر و معماری در علوم دیگر

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید