فراخوان مقاله

اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران

اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
حوزه های تحت پوشش:
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:

مفاهیم و الزامات هوش تجاری
-چیستی و چرایی هوش تجاری
-اهمیت بهره گیری از هوش تجاری در سازمان های امروز در همسویی با دوران پساتحریم
-مصورسازی داده ها در قالب داشبوردهای مدیریت و بررسی What
-مصورسازی داده ها در قالب هوش تجاری و بررسی Why با بهره گیری از قابلیت تحلیل
-داده کاوی و کاربردهای آن در هوش تجاری
-ضرورت بهره گیری از هوش تجاری در تحلیل نقاط ضعف و قوت سازمان با هدف کاهش ریسک
-هوشمندی مدیران و کارشناسان ارشد سازمان در شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با بهره گیری از هوش تجاری
-تصمیم گیری مبتنی بر حقایق سازمان و محیط آن با استفاده از هوش تجاری
-چابکی سازمان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و کارآمد با بکارگیری هوش تجاری
-چابکی در اقدامات عملی و پیشگیرانه در برابر آینده سازمان با بهره گیری از هوش تجاری
-بهره گیری از کلان داده در همسویی با داده های درونی سازمان
-تسهیم دانش در سازمان با بکارگیری هوش تجاری

اهداف استراتژیک و مدیریت عملکرد در هوش تجاری
-اهمیت تعیین اهداف استراتژیک سازمان در دستیابی اثربخش به رسالت هوش تجاری
-عملیاتی کردن اهداف استراتژیک سازمان به شاخص های کلیدی عملکرد و ارتباط آن با هوش تجاری
-کارت امتیاز متوازن و داشبوردهای مدیریتی در همسویی با اهداف استراتژیک سازمان
-کارت امتیاز متوازن و داشبوردهای مدیریتی برای بهبود مدیریت عملکرد سازمان

انبار داده و پیاده سازی هوش تجاری
-بررسی متدلوژی- محور آمادگی سازمان از دیدگاه های نرم و سخت پیش از پیاده سازی هوش تجاری
-بررسی متدلوژی- محور استقرار موفق سیستم هوش تجاری در سازمان های با بستر آماده پیاده سازی
-بهره گیری از انبار داده و مراکز داده بعنوان مولفه های کلیدی پیاده سازی هوش تجاری
-مکعب های داده و پردازش برخط تحلیل در هوش تجاری
-کیفیت و امنیت داده و نقش آنان در بهره گیری اثربخش و کارآمد از هوش تجاری
-بکارگیری مناسب فرایندهای استخراج، تغییرشکل، و بارگذاری داده ها در سیستم های هوش تجاری

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید