انتشار مقالات

دریافت مقالات کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ تا ۹ مهر ۱۳۹۴ توسط مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر استان خراسان شمالی – اسفراین برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۹۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۶۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته

تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم -نانولوله کربن برای الکترواکسیداسیون اتانول در محلولهای قلیایی
نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم برای الکترواکسیداسیونایزوپروپانول در پیلهای سوختی
فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید حاوی نانوذراتZnO و ۲ SnO در تجزیه متیل اورانژ
تاثیر افزودن اکسیدهای۳ Nb2O5,Cr2O برچگالی زینتر و ریزساختار برچگالی زینتر و ریزساختارAl2O3-ZrO2
سیکل تبرید دوگانه کربن دی اکسید با دو اجکتورفشار بالا و فشار پایین
بررسی تاثیر نوع پوشش فلزی ذرات بر روی رفتار چقرمگی شکستکامپوزیت های پایه آلومینیومی
توزیع نانو ذرات ۳Al2O در زمینه ی فلزاتی Cr,Cu به روش آسیاکاری و بررسی تغییرات فازی و مورفولوژی آنها
تاثیرافزودن اکسید کروم بر رفتار تف جوشی و ریز ساختار۲تاثیرافزودن اکسید کروم بر رفتار تف جوشی و ریز ساختارAl2O3-10ZrO2
تاثیر افزودن اکسیدنیوبیومNb2O5 بر اندازه دانه و پایداری فازهای زیرکونیا در کامپوزیت Al2O3-ZrO2
تحلیل عددی انفجار، شکل گیری و نفوذ پرتابه های شکل یافته انفجاری ساده EFP
شبیه سازی ریاضی وبهینه سازی تنورهای متحرک پخت نان فانتزی
بررسی متالورژیکی فصل مشترک جوشکاری انفجاری صفحات سه لایه آلومینیوم۱۱۰۰ / فولاد ST37 آلومینیوم ۱۱۰۰
بررسی اثر سابوت و نسبت قطر پرتابه به هدف بر روی سرعت حد بالستیک
تحلیل پارامتری اجزای محدود از کشش عمیق جام مربع
مسیریابی در فضای پیوسته سهبعدی همراه با موانع به دو روشالگوریتم ژنتیک و برنامهریزی متوالی درجه دوم
بررسی مکانیزم های جذب آلودگی آب توسط نانولوله های کربنی
تحلیل خمش الاستیک ورق چرخان ازمواد مدرج تابعی تحت بار حرارتیبا توزیع محوری خواص بر اساسقانون اختلاط اصلاح شده
بررسی تغییرات بافت آلیاژ منیزیم ۶۳ AZ اکسترود شده حین کار گرم
مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی در فرایندهیدروفرمینگ ورقهای دو لایه
بررسی آماری، مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر پوشان در جهت کاهش عیبنفوذ ذوب در قطعات ریختگی چدنی تولید شده به روش لاست فوم
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات فریت کبالت خالصو با پوشش سیلیکا
سنتز نانوذرات فریت کبالت با روش سل -ژل و بررسی تأثیر جانشینی Zn بر خواص مغناطیسی آن
افزایش مقاومت به خوردگی قطعات فولادی زنگنزن با پوششدهی بهروش جوشکاری قوسی
بررسی اثر طول سطح شیبدار بر ریزساختار آلیاژ Al-7%Si در فرایند ریختهگری نیمه جامد به روش سطح شیبدار
بررسی عملکرد سیستم خنک کاری فاگ و مدیا برای توربین های گاز
بررسی غیرمخرب تشخیص خوردگی بر روی تیر یک سر گیرداربه روش امپدانس
تولید درجا نانوکامپوزیتهای ریختگی پایه آلومینیمی تقویت شده باذرات سرامیکی آلومینا
مطالعه اثر اندازه و کسر حجمی ذرات باگاس بر خواص مکانیکی کششی و ضربه قطعات کامپوزیت تولید شده از پلی اتیلن– باگاس نیشکر به روش قالبگیری تزریقی
تحلیل عددی جابجایی آزاد دو بعدی جریان آرام بر روی صفحات قائم ومایل
تحلیل عددی دوبعدی جریان آشفته جابجایی آزاد بر روی صفحه قائم ومایل
محاسبه افت فشار گل حفاری در رشته حفاری
بررسی تاثیر خواص رئولوژیک گل حفاری بر افت فشاردر رشته حفاری
بررسی لزجت موضعی و ضریب رسانش موضعی در نانوسیالات
بهینه سازی سیکل توربین های گازی به روش نرو فازی
طراحی و بهینه سازی سامانه خنک کن هوایی برای یک پیل غشا پلیمری
بهبود کیفیت سطح آلومینیوم ۷۰۷۵-T6 به کمک فرآیند بال برنشینگ
تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار اولیه پره های مستعملردیف اول توربین یک موتور توربوپراب
بررسی آزمایشگاهی تأثیر تغییر پارامترهای ساختفرایند رشته پیچی الیاف بر استحکام مخازن کامپوزیتیتحت فشار
تولید لایه نازکZnS به روش اسپری پایرولیز
بررسی سنتز حالت جامد و رفتار زینتر سرامیکLi2TiO3
تشکیل و ارزیابی ریزساختاری پوشش دمای بالا حاصل از نفوذ همزمان Al و Si بر سطح ابرآلیاژIN738LC
بهینه سازی ابعاد اولیه ورق به روش حساسیت جهت شکلدهی یکقطعه دو پله ای صنعتی
تجزیه و تحلیل عددی جریان چرخشی هوا در مشعل بلافبادی
بررسی عددی فشار دینامیکی خروجی نازل هواپیمای عمود پرواز درمجاورت زمین
بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت آب در اثر افزودننانوذرات اکسیدی
رویه کاری فولاد ساده کربنی با کامپوزیت کاربید سیلیسیم به وسیلهواکنش های ترمیت واستفاده از فرایندجوشکاری قوسی تنگستن گازGTAW
بررسی اثر عامل فشار بر فرآیند سنتز هیدروترمالLi2TiO3
شبیه سازی عددی جریان نانوسیال مغشوش در زانویی مدور
تحلیل سه بعدی شکست بر روی نمونه نیمدیسک ترکدار تحت بارگذاری مود ترکیبی I/III
بررسی رشد جدایش بر سفتی پوستهی استوانهای کامپوزیتی با استفادهاز روش المانهای چسبنده
بررسی خواص ریزساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوکریستالx=1.10 و fe65co35100-x به روش آلیاژسازی مکانیکی
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت آلومینوم کاربیدسیلیسیم و رس و ترکیب دو نوع تقویت کننده
مطالعه تأثیر فرآیند PTCAP بر خواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی آلیاژ ساختار میکروسکوپی آلیاژ
بررسی تأثیر افزودنی اکسید آلومینیومAL2O3 بر خواص کششی وخواص ضربه ای کامپوزیت باگاس – پلی اتیلن تولید شده به روشقالب گیری تزریقی
بررسی عددی پدیده کاویتاسیون بر پروانه دریایی در شرایط عملکردیمختلف
شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابه جایی نانوسیال درزانویی ۱۸۰ درجه با مقطع چهار وجهی
مقایسه مدلهای آشفتگی (فرمول درمتن اصلی مقاله) در تحلیل کاویتاسیون ابری روی هیدروفویل دوبعدی clark-y
بررسی رفتار خوردگی پوششهای نیکل نانو کریستالی تولید شده به روشلایه نشانی الکتروشیمیایی در محیط قلیایی
چند سیستمعامل برای بهینهسازی مصرف انرژی درمؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی
بررسی انواع کلکتورها و مکانیزم عملکرد آنها درسیستمهای ذخیره انرژی گرمایی تشعشعی خورشید
بررسی رفتار کار گرم فوم کامپوزیتی سلول بسته Al/SiCp
مدلسازی و ارزیابی اقتصادی سیستمهای بازیافت گاز فلر
تهیه نانو کاتالیست دو فلزی پلاتین-آهن برای الکترواکسیداسیونمتانول در پیلهای سوختی
سنتز نانوکاتالیست دو فلزی پلاتینکبالت چیتوسان و بررسی فعالیتکاتالیزوری آن برای الکترواکسیداسیوناتانول در پیلهای سوختی
بررسی عملکرد اسلون به عنوان جایگزین جداکننده مغناطیسی شدتبالا به منظور بهبود کیفیت محصول واحد نیمهصنعتی تیتانیوم کهنوج
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات Agو CuO و هیبرید CuO-Ag
بررسی و امکانسنجی بهبود عملکرد جداکننده مغناطیسی شدت بالا،واحد نیمهصنعتی تیتانیوم کهنوج
ساخت اتصال آب بند شیشه و فلز جهت دریافت کنندهدر نیروگاههای سهموی خطی خورشیدی
مطالعه عیوب جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز
بررسی اثر حفره بر میزان جذب انرژی ضربهگیر کامپوزیتی کلاهی شکل تحت بار شبه استاتیک با استفاده نرم افزارABAQUS
بررسی و بهینه سازی پارامتر های مؤثر بر میز لرزان در فرآوریذرات ریز زغالسنگ با استفاده از روش طراحی آزمایش سطحپاسخ
انتقال حرارت از کانال های مستطیلی تحت شرایط توسعه نیافتهپروفیل سرعت و دما
محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیال آب- مس درشبیه سازیدینامیک مولکولی در ابعاد نانو
مقایسه عملکرد الگوریتمهای PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312
بررسی اثر دمای عملیات تمپر بر خواص مکانیکی فولاد۴۱۰ AISI
مقایسه تجربی طول عمر ابزار در ماشین کاری سریع Ti-6Al-4V با تغییرات سایز ابزار
بررسی خواص دی الکتریک محلول های آبکی انواع کودهای شیمیاییدر شرایط متفاوت به منظور ارتقای پدیده های انتقال در خاک
بررسی تأثیر آسیای غلطکی فشاربالا HPGR بر قابلیت نرمشوندگی خوراکآسیای گلولهای کارخانه پرعیارسازی آهنمیدکو سیرجان
بررسی رفتار کار گرم فازهای فریت و آستنیت در فولاد زنگنزن ریختگیX22H5T
تاثیر ریزساختار اولیه بر روی رفتار کارگرم فولاد زنگ نزن دوفازی
بررسی عملکرد الکتروشیمیایی نانوکاتالیست پلاتین – نانولوله هایکربنی – چیتوسان به عنوان آند پیلهای سوختی اتانولی
کاهش ارتعاشات تیر در معرض بار گستردهی متناوب بااستفاده از جاذب دینامیکی غیرخطی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازیفرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم
بررسی عددی و تجربی ویژگی های بخش پوسته ای برای مبدل حرارتیپوسته و لوله
ارزیابی مقاومت سایشی پوششهای پاشش حرارتی CoNiCrAlY تقویت شده با سرامیکYSZ
مطالعه ای بر سنتز روان و گسترش اشعهx در ذرات نانوی zn1-xcoxo
بررسی اثر پارامترهای انجماد جهت دار بر فاصله بازوهای اولیه دندریت سوپرالیاژ هاستلویx
بررسی رفتار رشد ترکهای مجاور هم در مواد تابعی مدرج با استفاده ازمعیار ماکزیمم تنش مماسی
مطالعه ای بر سنتز روان و گسترش اشعه x در ذرات نانوی Zn1-xBiXO
بررسی فعالیت کاتالیستی نانوکامپوزیت پلاتین- لانتانیم کبالتیت -چیتوسان جهت الکترواکسایش متانول

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید