کتابهای علمی و پژوهشی

انتشار کتاب شعور تاریخی معماری ایرانی

کتاب شعور تاریخی معماری ایرانی تألیف دکترسیّد موسی دیباج تلاشی است برای طرح این بحث که: امروزه دیگر نمی توان سخن از معماری گفت و زیر نقش فلسفی آن را نادیده گرفت و معمار هنرمند و دانا، آن است که در کنار یک اهل فلسفه یا خود با شناخت فلسفی از عالم، طرحی نو را در می اندازد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، تاریخ معماری تنها تاریخی است که بخش های نظری آن تابع بخش های عملی است. از آن جا که بخش های نظری، یعنی کتب و طومارهای معماری ایرانی، بسیار نادر و کمیاب است، آثار موجود معماری بهترین و اولین و آخرین گزینه در مطالعه تاریخی بناها و ساختمان های ایرانی است.

اهمیت ظرافت و دقت و پختگی عملی کار معماری ایرانی را از آن جا می توان حدس زد که معماران ایرانی بیش تر آثار خود را بدون رجوع به کتاب و قرطاس و طراحی های پیشین ساخته اند. بدین گونه، مجال کمترین خطای محاسبه و اندازه گیری یا خطا در صورت وشکل وجود نداشته است.

دانش تاریخی معماری ایران صرفاً در پی شناخت حقیقت گذشته های معماری نیست، بلکه می خواهد حقیقت بر ملا شده در فضاهای ساخته شده و صورت های فضایی را بر ملا سازد.

تفاوت اساسی معماری و فلسفه معماری در این است که فلسفه معماری یک ساختمان، مفهومی و نظری برای ساختمان ها و بناها و اشیای معماری به وجود می آورد.

نکته مهم در مطالعه تاریخی معماری این است که (گذشته)، که اتفاق افتاده است، هم چنان حضور دارد و این خود معیار منحصر به فردی برای تاریخ معماری در قیاس با تاریخ دیگر بخش ها فراهم می کند. حضور ساخته های معماری که زمانی دراز از ساختمان آنها گذشته است، موجب می شود تا درک تاریخی در معماری از گسستگی های معمول در استنباط های گوناگون و حتی متفرقه برخاسته از مطالعات اسناد، مقالات و کتاب ها متمایز شود. این جا دیگر تاریخ آن چیزی نیست که تنها مورخان از گفته های دیگران می نویسند، بلکه تاریخ آن چیزی است که فضای ساخته شده در یک عمارت آن را عیان می کند. فضاهای ساخته شده اجازه نمی دهند هر داستانی را درباره آنها باور کنیم.

فهرست مطالب شامل:

فصل ۱: شعور فضا و مکان در معماری ایرانی
فصل دوم: شعور فضایی و اندیشه تاریخی در معماری ایرانی
فصل سوم: اجزای درونی در شعور معماری ایرانی
فصل چهارم: کل بیرونی در شعور معماری ایرانی
فصل پنجم:وحدت نور و تزئینات

مشخصات کتاب:

نام کتاب: شعور تاریخی معماری ایرانی

نویسنده: دکتر سیّد موسی دیباج

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

تعداد صفحه: ۲۹۰ صفحه
قیمت: ۱۸،۰۰۰ تومان

تاریخ چاپ: ۱۳۹۵

تیراژ:۱۰۰۰ نسخه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید