انتشار مقالات کنفرانس

انتشار مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران در تاریخ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندر گز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۲۶عنوان مقاله تخصصی شامل۲۳۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی مباحث نوین در مهندسی عمران

مطالعات امکان سنجی حمل و نقل عمومی شهر گرگان
بررسی عملکرد ساختمانهای قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط مطابق با ویراش سوم و چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ ایران
بررسی تاثیر زاویه ی اصطکاک داخلی دیوار آب بند در انعطاف پذیری آن در سد با پی غیر همگن
روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای
ارزیابی عملکرد لرزه ای مهاربند زانویی و اثرات ناشی از مهاربند زانویی در رفتار لرزه ای قاب فولادی
تعیین فرکانس طبیعی برج توربین بادی به دو روش تحلیلی و عددی و بررسی پاسخ ارتعاش آن در حین وقوع زمین لرزه
بررسی آزمایشگاهی تاثیر بیوپلیمر زانتان گام بر روی خاک ماسه ای
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بناهای ضروری با سیتم قاب خمشی بتنی ویژه در سطوح مختلف زلزله
بررسی پراکندگی تنش ستون های بتن مسلح در صورت وجود ناهمگنی در بتن
بررسی تجربی خواص فیزیکی، مکانیکی بتن سنگین در مقایسه با بتن خودتراکم در برابر انفجار
مروری بر سیستم شبکه قطری و سیستم مرکب خرپایی و مهار بازویی به عنوان سیستم های باربر جانبی در ساختمان های بلند مرتبه
تحلیل تجربی تاثیر شرایط ژئوتکنیکی در میزان خورند گمانه های تزریق (مطالعه موردی: تونل انحراف سد مخزنی نرگسی)
بررسی روابط تعیین ظرفیت بار برای حالت کمانش لغزشی جان تیرهای I شکل در آیین نامه LRFD- AISC
بهینه یابی الگوی مهاربندی در قاب های ساده فولادیبا استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین (مطالع مودی: شهرستان گرگان)
ارزیابی عملکرد ستون سنگی با در نظر گرفتن سازه ها در خاک های قابل روانگرا
مقایسه الگوهای مهاربندی بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک با استفاده از تحلیل پوش اور
اثر زاویه بر روی منحنی مشخصه زمین (GRC) در تونل دایره ای سطحی
مدلسازی عددی رفتار دیوارهای برشی بنایی با بازشو تقویت شده با الیافCFRP تحت بار افزایش استاتیکی
مدل سازی تیرهای بتنی خمیده تقویت شده با استفاده از نرم افزای انسیس
بررسی قابلیت اعتماد خرپاهای متداول
بررسی علل عدم کاربرد دانش مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی از دیدگاه مدیران پروژه
بررسی سیستم ساختمانی ترونکو
بررسی و تحلیل مقایسه ای روشهای متداول مهندسی تخریب در پروژه های عمرانی
پیاده سازی پلان اجرایی و نمایش وضعیت پروژه با استفاده از۴D modeling و نرم افزار Autodesk Naviswork
تأثیر سیمانتاسیون بر روانگرایی و روش اجرای آن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید