انتشار مقالات کنفرانس

دریافت مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار

مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار

تقابل گردشگری جنسی باجسمی
سنجش کیفیت هوای شهرهای تهران، شیراز واصفهان درسال ۱۳۹۲
تحلیل حداکثربارش روزانه بااستفاده ازتوزیع های آماری دراستان آذربایجان شرقی
آنالیز کمی و کیفی و مقایسه تطبیقی مدیریت پسماندهای دندانپزشکی شهرهابااستفاده ازمدل AHP مطالعه موردی: شهرهای همدان ، بابل و…
روندرشدساختمانهای مسکونی بلندمرتبه وتاثیر آن درهویت شهری و اجتماعی
گردشگری مذهبی
بررسی قابلیت های اکولوژیکی و توسعه گردشگری تالاب بین المللی فریدونکنار براساس مدل SWOT
شناسایی ومعرفی کانونهای گردشگری طبیعی و تاریخی – فرهنگی دشت بلالی
اعتبارسنجی وارزیابی روشهای برون یابی برآورد رسوب معلق موردمطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای
ارزیابی کارایی ضریب اصلاحی B درروشهای منحنی سنجه رسوب معلق موردمطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید