اولین همایش بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی

اولین همایش بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی، ۲۵ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز در شهر تبریز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران،مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این همایش حداکثر تا ۳۱ شهریور با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی

  • نقش ارزش های فرهنگی تاریخی در مرمت و مقاوم سازی
  • ارزش های معنوی و کاربردی در مقاوم سازی
  • نقش کاربری های موزه ای و عملکردی در مرمت و مقاوم سازی
  • و…

 ساختار و سازمان در مقاوم سازی بناهای تاریخی

  • جایگاه مقاوم سازی بناهای ارزشمند تاریخی-فرهنگی در مقررات ملی ساختمان
  • جایگاه جامعه مشاوران و پیمانکاران در توسعه مقاوم سازی
  • توالی منطقی در تهیه-ارزیابی-تحلیل و طراحی پروژه مقاوم سازی
  • و…

مقاوم سازی بناهای تاریخی و زلزله

  • جایگاه تخصص های مختلف در مقاوم سازی بناهای تاریخی
  • روش های حفاظت در برابر زلزله

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید