فراخوان مقاله

اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها،۲۷ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی محققین، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر ۳ مهر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد:

  • مدیریت عرضه آب شرب و بهداشت
  •  مدیریت تقاضای آب شرب و بهداشت
  •  قوانین و استانداردهای حاکم بر تامین و توزیع آب
  • قوانین و حقوق آب
  • فناوری ­های نوین عرضه و تقاضای آب
  • آثار زیست­ محیطی عرضه و تقاضای آب شرب

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید