فراخوان مقاله

اولین همایش بین المللی شهر جدید

اولین همایش بین المللی شهر جدید، ۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

 

محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد:

  • شهرهای جدید
  • توسعه شهری پایدار
  • امنیت و مشارکت اجتماعی
  • برنامه ریزی و مدیریت
  • طراحی
  • عمران و حمل و نقل شهری

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید