«حسابداري مديريت پيشرفته» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/كتاب «حسابداري مديريت پيشرفته» تاليف موريس هيرش با ترجمه دكتر محمد سيراني و سوسن نيكرو انتشار يافت. مولف «حسابداري مديريت پيشرفته» استاد دانشگاه «ساترن ايلينويز» است كه اين كتاب را نخست در سال 1988 و سپس در سال 2000 به چاپ رساند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) كتاب يادشده يكي از منابع درس حسابداري مديريت در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه‌هاي آمريكا و ايران به شمار مي‌رود. اين كتاب مشتمل بر 15 فصل است كه عبارتند از: اطلاعات و رفتار انساني، مسائلي كه حسابداري مديريتي و حسابداري با آن مواجه است، برآورد رفتار هزينه‌‌اي، رگرسيون خطي چندگانه، روابط منحني خطي، برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت با محدوديت منابع، بسط تجزيه و تحليل مدل بها- حجم- سود، اطلاعات: هزينه در مقابل سود، واريانس‌ها- بهبودي مبسوط، بررسي واريانس‌ها موضوعات مربوط به تسهيم، برنامه‌ريزي استراتژيك، بودجه‌بندي سرمايه‌اي: برخي نكات پيچيده، ارزيابي عملكرد مديريت و بخش و قيمت‌گذاري انتقالي «حسابداري مديريت پيشرفته» در 532 صفحه، با تيراژ 1100 نسخه توسط نشر ترمه انتشار يافته است. مترجم، حاصل كار خود را به استاد دكتر علي ثقفي تقديم كرده است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید