فراخوان مقاله

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی شفق تنکابن در شهر تنکابن برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری همایش قدام نمایند.

محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد:

  • (مدیریت و روانشناسی ورزشی)
  • (حرکات اصلاحی، آسیب­شناسی و بیومکانیک ورزشی)
  • (فیزیولوژی و تغذیه ورزشی)
  • حیطه مدیریت و روانشناسی ورزشیحیطه آسیب­ شناسی، حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی
  • حیطه فیزیولوژی و تغذیه ورزش

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید