انتشارات مقالات

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴ توسط شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۳۶۹عنوان مقاله تخصصی شامل۵۱۸۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

توسعه کیفیت خدمات اورژانس با ابزار شبیه سازی و بهبود به کمک تئوری صف مطالعه ی موردی :اورژانس بیمارستانی در شهرکرج
نوآوری محصول و فرایند در مهندسی همزمان بر R&D تاثیر
پیش بینی حوادث ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Solving a fuzzy fixed charge solid transportation problem by two meta-heuristic algorithms
بررسی جایگاه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و بین المللی در تأمین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت با استفاده از ابزارهای نوین مالی
بررسی میزان تأثیرآموزشهای کانون غنچههای هلال بر روی تغییر رفتار آمادگی دربرابر بحران در خانوادههای شهر کرمان
Designing Cellular manufacturing system under risk conditions
بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه با تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی کشورهای منتخب منطقه با استفاده از داده های تلفیقی
Implementation of Target Costing System Based on Net Present Value in a Fuzzy environment
Studying the application of management information system (MIS) in human resource system’s performance
بررسی موانع و محدودیتهای فناوری اطلاعات بر فرایند حسابرسیداخلی
Adaptive Generalized Likelihood Ratio Chart for Monitoring the Process Mean
A Fuzzy AHP for Identification and Ranking the Implementation Obstacles of TPM (Case Study: Gas Industry of Iran)
Application of Expert System for Strategy Selection
Management & Engineering of Financial Economics & Solutions for Islamic Nations
Soft Systems Methodology on Knowledge Integration and Creation
شیوه های یادگیری سازمانی در فرایند انتقال تکنولوژی
Optimal Selection Contractors Using Crisp and Fuzzy Multi- Attribute Decision Making (Case Study: Kermanshah Gas Company)
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ارزش گذاری برند
The role of tourism in economic development in Anzali Free Zone
بررسی رابطه توانمند سازی مدیران با کیفیت خدمات در مدارس استعدادهای درخشان استان تهران
نگاهی به مدیریت در اسلام
Evaluating strategic thinking in Sistan and Baloochestan university based on Jean Lidca’s model
Mitigation Strategies for Time Wasting Activities within the Workplace
مهندسی سیستم ها و طراحی صنعتی در طراحی مدل مفهومی دستگاه سنجش تراکم استخوانی BMD
Simulated annealing algorithm for solving an aggregate production planning model with product returns
انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات برای صنایع با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره
A new fuzzy complete ranking of DMUs with undesirable outputs
توسعه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برای سبز کردن فناوری اطلاعات
اولویت بندی شهرستانهای استان اصفهان برای تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی و با در نظر گرفتن پدافند غیرعامل
بررسی نقش طراحی کارخانه در بازار مواد اولیه کارخانه کنسرو ماهی مطالعه ی موردی کارخانه کنسرو ماهی اتکا شهرستان قائمشهر در سال ۱۳۹۴
نقش سیاست های انرژی تجدید پذیر در وابستگی به انرژی در ایران با رویکرد پویایی سیستم
Index tracking by means of fuzzy clustering using time series features

رتبهبندی شرکتهای سیمان بورسی با استفاده از روش تصمیمگیری تاپسیس فازی
افزایش اثربخشی دوره های آموزشی مجتمع مس شهربابک با استفاده از متدولوژی شش سیگما
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت فراساحل با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای ANP موردمطالعه: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
A taxonomy of Sequential Pattern Mining Algorithms
رابطه هوش عاطفی با تعهد سازمانی و خروجی ها در بین کارکنان
مدیریت دانش عاملی جهت ایجاد خلاقیت و کارآفرینی در سازمان
تدوین متدولوژی رصد فناوری در حوزه صنایع هوایی با مطالعه تطبیقی شرکتهای High Tech
Effect of Environmental Effects on Shareholder Value: Review
Investigation and identify of marketing process knowledge-based companies inside of Iran
بررسی تغییر نظام آموزشی ایران از طرح ۵-۳-۳-۱به طرح ۶-۳-۳
The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship
بررسی معنادار بودن رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت کسب و کار
بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه در ایجاد خلاقیت مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان کردستان
The Multi-item capacitated lot-sizing problem with limited outsourcing
The multi-level capacitated lot sizing problem with linked lot sizes and non-deterministic demands
تاثیر پیدایش بازار اعتبارنامههای سبز بر بازار برق در یک ساختار مبتنی بر رقابت ناقص
عوامل مؤثربر ریسک عملیاتی در بانک کشاورزی استان زنجان
یک مدل چند هدفه برای چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحتهای نابرابر با درنظر گرفتن محدودیت بودجه
حباب های قیمتی دارایی ها و تحلیل سیاست های مالی بر آن ها
کمینه کردن خطای ردیابی شاخص بر اساس تکنیک جداسازی کورمنابع
مقایسه متغییر توانمندسازی کارکنان در سازمان شهرداری مشهد مقدس مطالعه موردی :مدیران ارشد معاونت برنامه و فناوری
تأثیر ساختار مالکیت بر استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش دربنگاه های اقتصادی
رتبه بندی واحدهای ارزیابی شده از مدلEFQM به کمک Robust-DEA
سنجش نابی در سازمانهای تولیدی- صنعتی با استفاده از مدل استاندارد SAE J4000
مفاهیم و کاربرد فناوری نرم ، آینده پژوهی، آینده نگری
بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر عملکرد مدیران مطالعه موردی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی
کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی
عوامل موثر بر انتقال اثربخش تکنولوژی با مطالعه موردی : صنعت کشتیرانی شرکت ایزوایکو
رابطه بین مدیریت کیفیت جامع TQM و بهبود مستمر مدیریت پروژه های بین المللی CIPM
بررسی اثر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده مورد مطالعاتی: شعب بانکهای دولتی شهر مشهد
شناسایی تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر کیفیت خدمات ، رقابت پذیری و رضایتمندی مشتری مطالعه موردی:بر بنگاههای کوچک و متوسط شهرک صنعتی چهاردانگه استان تهران
استفاده از روش یکپارچه فرایند تحلیل سلسله مراتبی و الکترIII برای رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاههای تهران
بررسی تأثیر سبک های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک
بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و تعهد کارکنان
تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی
A Multi-objective Model for Supplier Selection with Multi-products in terms of Discount and Currency Exchange Rates
توسعه مدل ارزیابی عملکرد یک مرکز تحقیقاتی دفاعی مبتنی بر کارت ارزیابی متوازن نوآورانهI-BSC
جایابی پالایشگاه گاز با استفاده از روش ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و الکتر
معرفی یک الگوریتم ترکیبی به منظور طبقه بندی تومورهای مغزی در تصاویر ام آر آی
مدلسازی ریاضی فرمولهای محاسباتی ارزش آینده در بانکداری اسلامی به روش اقتصاد مهندسی وبا رویکرد اسکمپر در ایران ۱۴۰۰ هجری شمسی
بررسی شبکه اجتماعی منسجم و قوی خانواده بر سبک زندگی خانواده توانمند مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی شهر مشهد مقدس
ارزیابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA
ایجاد و توسعه برنامه بهبود بهرهوری سازمان از طریق چارچوب راهبردی
ارزیابی کارایی ادارات با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: شرکت های توزیع برق
مدیریت زنجیره تامین در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری در سازمانهای پویا
ارزیابی و انتخاب تکنولوژی مناسب در بخش خمیر کاغذ با استفاده از روش AHP: مطالعه موردی کارخانه چوب و کاغذ مازندران
تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه در یادگیری سازمانی در سازمان های پروژه محور
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید تفننی مشتریان محصولات صنایع غذایی در فروشگاه های بزرگ مشهد
بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اهواز
بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان آموزش و پرورش تهران مطالعه موردی: منطقه ۵ شهرداری تهران
تاثیر توسعه مدیریت بر تحقق تعالی سازمان با تأکید بر شیوه استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مدیریت روابط با مشتری
عوامل مؤثر بر کارایی بیرونی فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای و کاردانش
A Multi-item Capacitated Lot-sizing Problem with backlogging, safety stocks and outsourcing in a closed loop supply chain
مدلهای بهینهسازی در شرایط عدم اطمینان: مرور و دسته بندی ادبیات
ارائه مدلی یکپارچه برای برآورده سازی سفارشات در سیستم تولیدی مونتاژ بر مبنای سفارش
شناسایی عوامل کلیدی موثر در اعتصابات کارکنان در سازمان با رویکرد اعتصابات کارگری
ارزیابی کارایی بانک های فعال در بازار سرمایه با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
تحلیل نحوه ارزیابی بهره وری و ارائه مدل پیشنهادی جهت بهبود بهره وری در سازمانهای دولتی
رتبه بندی ادارات شرکت توزیع برق به AP مطالعه موردی ادارات شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
بررسی الگوریتم های دسته بندی برای بیماری های قلبی و اختلالات کبدی
بررسی پیشبینی رفتار آموزشی دانشجویان با رویکرد داده کاوی در موسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا
شناخت عوامل موثر در انتخاب دوره های آموزش مجازی در بانک مسکن با استفاده از روش ANP
آسیب شناسی و رتبه بندی موانع انتقال دانش در مدیریت پروژه های مشابه به روش AHP
بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی مطالعه موردی بانک پاسارگارد
تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان مطالعه موردی: شعب بانک سامان اصفهان
بررسی سنجش اثربخشی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه ناحیه (۱) شهر همدان با تأکید بر مدل کرک پاتریک
بررسی نقش ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در کسب مزیت رقابتی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه باغداری دراستان همدان
Extended MULTIMOORA method for green supplier selection based on entropy measure for objective weighting
استراتژی بهینه بازی های همکارانه در سیستم های غیر متمرکزبه کمک آنالیز قابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان زمان سفر
ارزیابی تأثیر اخلاق فردی مدیر بر فرهنگ سازمانی و بازخورد آن بر فرهنگ اجتماعی جامعه
بررسی اثر سیاست های پولی بانک مرکزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران
شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
ارزیابی عوامل موثر برصدور پروانه های انجام کار در شرکتهای گازرسانی مورد مطالعه: شرکت گاز خراسان رضوی
بیشینه سازی موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات از طریق مدیریت منافع
بررسی تاثیر خود اتکایی و توانمند سازی بر پیامدهای رفتاری کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
رابطه بین مدیریت دانش و رفتار سازمانی در کارکنان آموزش آموزش و پرورش
برونسپاری پروژهای ITسازمانی؛ مخاطرات و مزایا : مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی ضریب عملکرد مدیریت پروژه ارزش کسب شده با استراتژی ترکیبی ناب- چابک مطالعه موردی : فاز۲۲-۲۳-۲۴ پارس جنوبی بندر سیراف – شهرستان کنگان
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانک ملی استان مازندران
مروری بر تعاریف و کاربردهای بازاریابی حسی
اخلاق وتعهد حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر مراکز آموزشی
شناسایی استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک مطالعه موردی : شرکتهای پیمانکاری خدماتی ،شرکت پالایش گاز پارسیان
بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی
Incorporating batch delivery in multi-factory supply chain scheduling; Heuristic and lower bounds
مدلسازی و حل مسئله زمانبندی پروژه چند هدفه با فعالیتهای چند حالته
بررسی ادراک های مدیریتی از برون سپاری و کارایی شرکتهای تعاونی کشاورزی مطالعه موردی در شهرستان ایلام
تصمیم گیری برای انتخاب و ارزیابی سبد سرمایه گذاری در صنعت دارو با روش تحلیل شبکه ای فازی FANP
طراحی بدیهه گرا به عنوان ابزاری جهت بهبود طراحی و کیفیت محصول خدمات در تعامل با سایر ابزارها
اولویت بندی ابعاد مدل کیفی سروکوال با استفاده از رویکرد حداقل مربعات لگاریتمی فازی FLSM مورد مطالعه: صنعت گاز ایران
عوامل موثر بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی در سازمان از دیدگاه کارکنان
نقش میانجیگری تعهدکاری و فرسودگی شغلی در فرایند تاثیرپذیری عملکرد شغلی از منابع کاری وتقاضای شغلی مطالعه موردی ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
نقش و تاثیر مدیریت دانش درایجاد مزیترقابتی پایدار در سازمانها
عوامل موثر بر اثربخشی انتقال تکنولوژی مورد مطالعه: مدیریت اکتشاف نفت
ارزیابی ریسک پروژه های ساخت، با استفاده از تئوری مجموعه فازی و روش ویکور
بررسی وتحلیل نقش ساختار سازمانی برعملکرد بانک های کربلا
بازاریابی ورزشی با تأکید بر روش های جدید کسب درآمد
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت استراژیک
بررسی ارتباط بین فن آوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت کارکنان کارخانه سیمان ایلام
مدیریت امور رفاهی پرسنل در سازمان تامین اجتماعی ، مدیریت درمان زنجان با تولید نرم افزارقرعه کشی ۱۳۹۴
Inventory Routing Problem with a Transshipment Option
ارائه چهارچوب انتخاب سبد پروژه با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره
بررسی رضایتمندی کارکنان شهرداری شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک ورابطه آن با عملکرد شغلی آنها
بررسی رابطه ی مالیات و ساختار مالکیت با سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادر تهران
بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره وری کارکنان در شرکت نئوپان خلخال با استفاده از مدل کانو
تعیین بهترین نقاط احداث مخازن استراتژیک فرآوردههای نفتی و تعیین ظرفیت آنها در کشور
اندازه گیری بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان آتش نشانی دورود نسبت به ادارات شهرستان دورود
بررسی عوامل مؤثر در پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات در سطح سازمانی با توجه به عوامل سازمانی، محیطی، نوآوری و انسانی مطالعه موردی: شهرکهای صنعتی استان زنجان
نقش هزینه ادراک شده در ارتباط بین ابعاد تعهد سازمانی و تسهیم دانش مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مراکز تابعه در استان گیلان
قرارداد مشارکت در ساخت: نمود سنتی رویکردهای رابطهمحور
تاثیر عوامل شخصی، محیطی و ویژگی های محصول بر قصد خرید کودکان
بررسی تاثیر کیفیت خدمات و اعتماد بر وفاداری مشتریان مطالعه موردی : شعب بانک تجارت شهرستان بجنورد
تدوین استراتژی مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی
نقش و تاثیر کارآفرینی فناورانه در زیست فناوری
تأثیر استراتژی سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد زنجیره تأمین ناب و چابک وعملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
بررسی معیارهای تأثیر گذار بر انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمییرات با استفاده از روش SWARA در کارخانه آغاجاری
تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شهرستان های شمال و شمال غرب
یک نگرشی به آماده سازی وپیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در واحد های گردشگردی مطالعه موردی گردشگردی استان مازندران
مبانی فلسفی پارادایم کیفیت
ارزیابی عملکرد صنعت کاشی و سرامیک استان یزد با استفاده از تلفیق تکنیکهای DEA , DEMATEL صنعت کاشی و سرامیک اردکان و میبد
آلودگی اطلاعات و ضرورت مقابله با آن در سازمانهای نظامی
بررسی ماهیت پیروان از نگرش فرا ساخت گرا
مطالعه توانمندسازی کارکنان بر اساس مدیریت دانش در شبکه سه سیما
بررسی تأثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر جذب مشتریان بانکهای تجارت ایلام
طراحی مدل عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی: موسسه X
چرخه موفقیت پایدار سازمان
بررسی نقش استراتژیهای منطقهای در انتقال فنآوری و رشد نوآوری یک کشورمطالعه موردی کشور آلمان
طراحی یک مدل ریاضی جهت اندازه گیری و ارتقاء بهره وری در صنعت حمل و نقل مطالعه موردی در یک شرکت حمل ونقل
ارایه ی مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش به آن ها با درنظر گرفتن مسیریابی سبز تحت عدم قطعیت
بررسی میزان تأثیر آینده نگری بر تقاضای بیمه عمرمورد مطالعه: بیمه مرکزی ایران
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی ۱۳۹۲-۱۳۸۸
تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان با دیدگاه بازار محوری مطالعه موردی: شرکت تولیدی ایران کولا
تحلیل اثر قابلیتهای سازمانی موثر بر سیستم تولید با رویکرد MADM مطالعه موردی:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد
تاثیر نگرش کارکنان نسبت به مزایای سازمانی بر پذیرش تغییر سازمانی از سوی آنان در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
اولویت بندی تاثیر مولفه های مدیریت دانش در پیش بینی نوآوری سازمانی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات در شرکت توزیع گاز استان البرز
ارائه مدلی به منظور تحلیل و پیشبینی عملکرد نظام آموزشی با استفاده از مشخصات دانشجویان با رویکرد داده کاوی مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا
بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان شهرداری کاشان
در جستجوی مزیت رقابتی در عرصه بین المللی با رویکرد قابلیتهای پویا
بررسی همسویی فرهنگ سازمانی با استراتژی کسب و کار در شرکت های فولادی استان خوزستان
بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی مورد مطالعه: بانک های بغداد
مدل سازی و حل مسئله مسیریابی موجودی در سیستم توزیع سه سطحی با محدودیت عرضه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
مقایسه ی نتایج روش های مختلف تصمیم گیری چند معیاره و افزایش قابلیت اطمینان با استفاده از روشBORDAمطالعه موردی: اولویت بندی شهرهای استان اصفهان جهت استفاده از انرژی خورشیدی
رابطه بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی کارکنان در شرکت مخابرات غرب استان مازندران
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد مالی در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی ۱۳۹۲-۱۳۸۸
تعیین مولفههای اصلی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری استان اصفهان
بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده از سوی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی
طراحی مدل تصمیم گیری استراتژیک زنجیره تامین منابع مالی و انتخاب تامین کنندگان استراتژیک نظام جامع تامین منابع مالی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
بررسی میزان بهره مندی کارمندان بانک ملی شهر ایلام از هوش فرهنگی در ارتباط با مشتری
رویکردهای نوین در بازاریابی تحت وب و چالش های آن در ایران
استراتژی های کسب و کار در شرکت های بورسی و محافظه کاری حسابداری
بررسی ساختار استراتژیهای کشورهای پیشتاز در توسعه کارآفرینی و فنآوری مطالعه موردی دانشگاه سینگولاریتی آمریکا
تاثیر فرهنگ سازمانی ادراک شده و یادگیری سازمانی بر هویت سازمانی کارکنان مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران
مدیریت زنجیره تأمین سبز، مدیریت نوین قرن ۲۱
کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیارهی فازی و غیر فازی به منظور شناسایی محل بهینه ی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در محیط شهری مطالعه موردی استان اصفهان
بررسی تاثیر توانمندی سازی شناختی بر بهسازی سازمانی پتروشیمی پردیس
تاثیر ساختار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد مالی در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی۱۳۹۲-۱۳۸۸
بررسی تأثیر مالکیت نهادی و بدهی شرکت بر تخصص حسابرس در صنعت
کاربرد تحلیل پوششی داده ها DEA و تحلیل ممیز DA در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک
تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود مزیت رقابتی زنجیره تامین
بررسی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
شناسایی عوامل موثر بر شکست پیاده سازی مدیریت دانش
بررسی رابطه تسهیم اطلاعات با پاسخگویی به مشتری در هتل های پنج ستاره کیش
کاربردی از ترکیب AHP و SWOT:یک مطالعه موردی برای شرکت تولیدی فولاد طبرستان
میراث ناملموس راهی به سوی توسعه گردشگری خلاق مطالعه مورد ی استان مازندران
رابطه رضایت مشتری و ارزش ادراک شده با نیات رفتاری مطلوب و نامطلوب مشتریان شرکت کاله
طراحی یک سیستم نوین لجستیکی در صنعت خودرو سازی سایپا
ارائه الگویی به منظور تحلیل و خوشه بندی عملکرد رفتار آموزشی دانشجویان با رویکرد داده کاوی در دانشگاه آزاد بوئین زهرا
طراحی مدل شایستگی برای استعدادیابی و جانشین پروری مدیران پژوهشی
تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی ۱۳۹۲-۱۳۸۸
اولویت بندی شهرستانهای استان اصفهان برای تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی
خوشه بندی بانک های تجاری با استفاده از از الگوریتم خوشه بندی میانگین C و کارت امتیازی متوازن
رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در جهت توسعه و تعالی سازمان
ارائه مدلی جهت سنجش انگیزش درونی موثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش صریح و ضمنی مطالعه موردی شهرداری تهران
بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات
بررسی اثربخشی تبلیغات بانک کشاورزی و شناسایی مهمترین عوامل در افزایش اثربخشی تبلیغات در استان مازندران
مقایسه دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی و دولتی نسبت به مدل تعالی سازمان
شناسایی عوامل موثر بر نوآوری مبتنی بر دانش با روش دلفی
یک مدل چند هدفه برای انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن عدم قطعیت نرخ تسهیلات ارزی و تخفیف در شرایط چند محصولی :یک مدل میتنی بر سناریو
ارائهی یک راه حل بهینه مبتنی بر الگوریتم اپتیک برای حل مسأله فروشندهی دوره گرد
مدیریت منابع انسانی کلید توسعه و بهره وری با استفاده از برنامه های سازمانی برای ایجاد انگیزش
ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درتبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بهره وری وعوامل موثر برآن
استفاده از روش تاپسیس و کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانکهای تجاری
سنجش رضایت مشتریان از خدمات تلفن همراه با رویکردAHP فازی: مطالعه موردی در اپراتورهای همراه اول،ایرانسل و رایتل
شفافیت سازمانی
ارائه مدلی برای تبیین نقش فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی و کاربرد فناوری اطلاعات در آشکارسازی دانش مورد: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه فازی در صنایع خودروسازی
بررسی رابطه بین تعهدکاری و بازاریابی رابطه مند در شرکتهای بازرگانی شهرکرمان
مدل تلفیقی برنامه ریزی سناریو و کارت امتیازی متوازن در مدیریت استراتژیک
مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن
تحلیل رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در شعب منطقه ۳ بانک ملت شهرستان تهران
ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران
مروری بر مباحث موجود مدیریت کیفیت
مساله ی بررسی و رتبه بندی معیارهای لازم جهت انتخاب و ارزیابی تامین کننده در صنعت با استفاده از روش آنتروپی شانون و Vikor
چالشهای استقرار تجارت الکترونیک در ایران
موانع استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران
تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نوآوری سازمانی
بررسی جایگاه برند درتصویر ذهنی مشتری ورفتار خرید مصرف کنندگان لوازم خانگی
بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده نسبت به تصمیم خرید آنلاین
تعیین ارتباط بین پیکربندی هلدینگ و روش های ارزش آفرینی مطالعه موردی : شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین
بهینه سازی ترکیبی مسئله جایگشتی تخصیص درجه دوم (QAP) با استفاده از الگوریتم مبتنی بر اپتیک (OIO)
توسعه لجستیک سبز و استقرار استراتژی های توسعه پایدار
مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه انواع رویکردهای تشخیص الگو درنمودارهای کنترل
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر مدیریت دانش مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران
شناسایی موانع به کارگیری ITدر بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیارهAHP & TOPSIS
ارزیابی ریسک ایمنی با استفاده از روش ویلیام فاین بهبود یافته توسط مدل تصمیم گیری هیبریدی ANP-DEMATEL
موانع استقرار نرم افزارهای یکپارچه در امور مالی سازمان های دولتی ایران
بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر عملکرد شغلی و توانمندسازی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
بررسی عوامل مؤثر فردی بر روی تسهیم دانش سازمانی
بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات داخلی و خارجی یکپارچه سازی، هزینه وعملکرد کیفیت، و سود دهی شرکت
رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده از روش ترکیبی ANP TOPSIS
بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان همدان از نظر سازگاری استراتژیک
مدلسازی و حل مسئله یکپارچه تولید – مسیریابی موجودی در زنجیره تأمین چندمحصولی دوسطحی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی
ارائه روش سیمپلکس فازی برای حل مسائل برنامهریزی خطی شبه کاملاً فازی با دادههای فازی ذوزنقهای نامتقارن
ارائه مدلی نظری از رویکرد سیستمی به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی
مقایسه مدل مارکویتز و ارزش در معرض خطر شرطی و کاربرد آنها در تشکیل سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
مدیریت اطلاعات فردی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عوامل مؤثر بر توسعه و موفقیت مدیریت دانش در سازمان
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عناصر تعهد سازمانی مطالعه موردی؛ شرکت تقطیران کاشان
مروری بر نقش جهتگیری استراتژیک بر عملکرد شرکتها
بررسی موانع پیاده سازی رویکرد ناب و فعالیت های کایزن در سطح کارکنان کارگاهی و ارائه سه چارچوب پیشنهادی برای اجرای آن
ارائه مدل جدید چندهدفه برای مسأله انبار متقاطع با محدودیت های مکان و ظرفیت و حل آن با روش های فراابتکاری
بررسی رابطه معنویت در کار و سبک تصمیم گیری مدیران و ارائه مدلی در این زمینه
بررسی تاثیر حداقل سود گزارش شده،جریانهای نقدی، اقلام تعهدی بر ارزش بازار
سنجش آمادگی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در تحقق دولت الکترونیک
راهبرد های مدیریت دانش در سازمان های مجری
بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید تفننی )برنامه ریزی نشده زنان بر محصولات سوپرمارکتی FMCG
شارش دو سویه استراتژی با استفاده ازX-Matrix و BSC
ارائه یک مدل ریاضی دوهدفه برای مسأله تولید و توزیع یکپارچه در زنجیره تأمین
بهبودعملکردنیروی انسانی با رویکرد زمان بندی چرخش شغلی بااستفاده ازالگوریتم فراابتکاری
رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در سازمان جهاد و کشاورزی اصفهان
تاثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد مالی و میزان سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی نیاز مشتریان بانک با تلفیق خوشه بندی و مدل کانو: مطالعه موردی در بانک قرض الحسنه مهر ایران استان خوزستان
بررسی اثر فن آوری های جدید IT برروی بهبود استفاده از مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت های دولتی تهران
بررسی تاثیر تبلیغات افواهی بر ارزش ویژه برند
رابطه سبک های رهبری با سلامت سازمانی مطالعه موردی شرکت حفاری شمال
مدل جدید تصمیم گیری چند معیاره خاکستری برای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین
تعمیم روش بوت استرپ در نمودارهای کنترل
تاثیر توانمندسازی روانشناختی سازمانی بر روی تعهد کارکنان در شرکت ارتباطات مبین نت
بررسی امکان سنجی پیاده سازی و استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکت انتقال گاز ایران مطالعه موردی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز
ارائه مدل ارزیابی عملکرد فن آوری اطلاعات در سازمان ها با ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی اروپایی
اهمیت سازمان های یادگیرنده در پویایی دانش سازمانی
بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و نوآوری در برند مطالعه موردی: مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی شهرستان قائمشهر
فرایند بازنگری استراتژی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
ارزیابی وانتخاب تامین کننده با استفاده از تکنیک تاپسیس در محیط فازی نوع ۲
تخمین مدت زمان تحویل سفارش جهت برآورد نقطه سفارش کالا با تأکید بر مدل صف M/M/C/PR
بررسی رابطه هوش هیجانی و تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM در کارخانه سیمان ایلام
بررسی جایگاه واقعی بانکداری قرض الحسنه و نقش فناوریهای نوظهور در آن
ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر تصمیمگیری کارکنان در زمینه مشارکت در برنامهBYOD مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
ضرورت تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده
مدیریت دانش عاملی جهت موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ملی شهرستان ملایر
ارزیابی وانتخاب تامین کننده با استفاده از مفهوم مهندسی ارزش
بهینه سازی چند هدفه هزینه و زمان در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز
بررسی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان در شرکت های بین المللی مطالعه موردی : شرکت بین المللی کاوش پلیمر البرز
بررسی میزان رابطه مدیریت نقدینگی و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده از یادگیری الکترونیک به عنوان فرصتی برای ایجاد دانش: شناسایی ویژگی های لازم
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت فروش اینترنتی شرکت سایپا
حل مسئله توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تامین پیش بینی نشده
حل مسأله بالانس خط مونتاژ در حالت توالی عملیات چند گزینه ای با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح
توسعه دولت الکترونیک و نقش آن در ارتقاء نظام سلامت اداری
ارزیابی آماری و تحلیل تاثیر آزاد سازی یارانه ها بر پروژه های کلان عمرانی مطالعه موردی مسکن مهر جیرفت
بررسی رابطه بین ادراک مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی و سنتی با اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان
بررسی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمانهای پروژه_محوربررسی موردی شرکت ثامن ارتباط عصر
بررسی رابطه بین استقرار سیستمهای خودخدمتی با وفاداری مشتریان بانک ملی در استان آذربایجانغربی
تعیین اندازه دسته تولید اقتصادی در مدیریت زنجیره تامین دو سطحی- دوکالایی با فرض امکان بازتولید
مدل سازی مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با در نظر گرفتن چند انبار ، تحویل و بار برداری همزمان ، پنجره زمانی سخت و نرم, هزینه و استهلاک وابسته به میزان بار موجود در وسیله نقلیه و نوع مسیر
بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی استان آذربایجان شرقی
ارزیابی استقرار مدیریت دانش با رویکرد فنآوری اطلاعات در حوزه توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان
ارائه ابزاری معتبر و پایا جهت اندازه گیری آمیخته بازاریابی محصولات ورزشی
مدل سازی و حل مساله چند هدفه انتخاب تامین کننده در یک زنجیره تامین با فرض تقاضای تصادفی
ارزیابی و توسعه سیستم پیشنهادهای شرکت گاز استان خراسان شمالی با استفاده از مدل CIPP
رتبه بندی سازمان ها در الگوی توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای تئوری خاکستری
مدیریت برنامه های آینده پژوهی مبتنی بر آنالیز نیازها
بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر فرسودگی شغلی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
بررسی رابطه ی بین وفاداری مشتری و اثر بخشی سازمانی مطالعه موردی کارخانه روغن نباتی کرمان
انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی: یک واحد صنعتی
تلفیق کنترل فازی DEA و QFD،جهت اولویت بندی مشخصات محصول درQFD
بررسی لنگرگاه های مسیر ترقی در شغل افراد براساس الگوی شاین و رابطه با آزمونهای ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان
بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده با فرسودگی شغلی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
تاثیر همخوانی شخصیت برند و شخصیت مصرف کننده بر اعتماد و وفاداری مصرف کننده به برند مطالعه موردی موبایل سامسونگ و اپل
بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس یکپارچه محصولات چند جزئی با مسیرهای بازیابی مختلف
شناسایی عوامل موثر بر وقوع خطاهای انسانی در کارکنان نوبتی و غیرنوبتی نیروگاههای استان خراسان
ارائه مدلی برای وفاداری مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش خودرو وراهکارهای جذب و نگهداشت آنها؛ مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا
عارضه یابی عوامل موثر بر کیفیت محصولات با استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت آماری و کاربردFuzzy AHP و منطق فازی مطالعه موردی
فرایند تحلیلی مبتنی بر مدل مرجع عملیاتهای زنجیرهتامین برای پشتیبانی ازطراحی مجدد زنجیره تامین
بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت زندگی کاری منابع انسانی
بررسی مولفه علاقه مندی به نام تجاری در ایجاد ارتباطات نام تجاری و مصرف کننده در محصول شامپو مورد مطالعه فروشگاههای رفاه شهر تهران
ارائه رویکرد ترکیبی جهت انتخاب و تخصیص سفارش به تامینکنندگان در حالت چندمحصولی- چند منبعی- چند دورهای
بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان فولاد خوزستان
شناسایی و دسته بندی متغیرهای تاثیر گذار در پیش بینی ریزش مشتریان در صنعت مخابرات
مروری بر بررسی عوامل مؤثر بر اجرای لجستیک معکوس در صنعت خودروسازی ایران
بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با توانمندسازی کارکنان شرکت آب منطقه ای ایلام
بررسی تاثیر بنیانهای بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمان مطالعه موردی بانکهای دولتی شهرستان خوی
ارائه مدل بهینه سازی برای کاهش هزینه های حمل ونقل درشبکه زنجیره تامین حلقه بسته مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آبادان
بررسی ابعاد رهبری تحول آفرین و تاثیر آن بر بهره وری سازمانهای آموزشی
تحلیل پتانسیل های صنعت ترانزیت ریلی بار از جمهوری اسلامی ایران
استفاده از شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها به منظور شناسایی کاراترین سناریو در یک سیستم کنترل موجودی چند سطحی
نقش سبک مدیریت منابع انسانی در توسعه برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای صنایع غذایی
ارائه مدل جهت شناسایی عوامل موثر بر شعف مشتریان
مدلسازی و حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه در سیستم باراندازی متقاطع با لحاظ کردن محدودیت زمانی، برای شبکه توزیع چندمحصولی
بررسی عوامل استرس زا درکارکنان شرکت صنایع برق وانرژی صبا نیروگاه زرگان
بررسی تاثیر سبک رهبری بر رفتار بازاریابی غیراخلاقی درک شده
مدلی برای ورود مدیریت زنجیره تامین به سازمان ها با رویکرد سبز
بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتار بازاریابی غیراخلاقی درک شده
مدل ریاضی برای مسیریابی زنجیره تامین با در نظر گرفتن انبارهای میانی مطالعه موردی در شرکت سازه گسترسایپا
مقایسه تاثیر ارتباطات غیررسمی بر روی ارتباطات رسمی اثربخش در سازمان، در دو سطح عملیاتی و عالی مطالعه موردی معدن سنگ آهک اصفهان
بررسی نقش تبلیغات و ترفیع پولی برتداعی و وفاداری به برند در مصرف کنندگان فرآورده های لبنی کاله شهر شیراز
مدیریت و توسعه منابع انسانی در ایران اسلامی
اولویتبندی تاثیر مؤلفههای مدیریت دانش در پیش بینی نوآوری سازمانی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات نمونه موردی شرکت توزیع برق شهرستان ایلام
بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمان مطالعه موردی: اورژانس ۱۱۵ استان مازندران
بررسی نقش کیفیت رابطه بر رفتار شهروندی برند
نقش نظارت و کنترل مدیریت بر ایمنی کارکنان پالایشگاه نفت اصفهان
بررسی نقش تناسب فرهنگی بر فعالیتهای بازاریابی داخلی
اثر بخشی کنترل کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر در اداره آموزش و پرورش مطالعه موردی شهرستان آمل
بررسی معنادار بودن رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان بخش بازاریابی برخط
اعتیاد به کار اعتیاد شغلی
تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر سپردهگذاری در بانک ها براساس مدل معادلات ساختاری
تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی درمرکز آمار ایران
ارتباط تبلیغات تلویزیونی با جذب منابع بانکی
بومی سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با رویکرد فرهنگ سازمانی، مطالعه موردی : بیمارستان امام رضا(ع) استان کرمانشاه
بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری دانشجویان شبانه دانشگاه الزهرا
تبیین رابطه بین ساختار سازمانی با تعهد سازمانی در شرکت فرآورده های نفتی غرب استان مازندران
بررسی رابطه بین ارزشهای رهبران و منابع قدرت مورد استفاده آنها در شرکت پتروپارس
بررسی تاثیر همنوایی ارزشهای کارکنان با ارزشهای رهبران سازمان بر تعلق خاطرکارکنان در شرکت نیرپارس
مروری بر توانمندسازی ، سلامت و اشتغال زنان سرپرست خانوار
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ترک شغل کارکنان جدید الاستخدام در سازمان صنایع دریایی
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کار کنان آموزش وپرورش استان گیلان با نقش واسطه ای رضایت شغلی
بررسی رابطه بین آینده نگری با هوش سازمانی
ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از نتایج تحلیل پوششی داده ها براساس داده کاوی:مورد کاوی در یک شرکت هلدینگ
ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان آنکولوژی امیر براساس مدل سروکوال در سال ۱۹ از دیدگاه بیماران ، همراه بیمار ،کارکنان و فراگیران و ارائه راه کارهایی جهت بهبود آنها
بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید