انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط در تاریخ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۱۲عنوان مقاله تخصصی شامل۱۳۹۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

بررسی معیارهای کالبدی و اجتماعی برای ایجاد پویایی انسانی در میادین شهری
ارائه راهکارهای عملی در زمینه استفاده از فرم های طبیعی در معماری
رابطه محیط کالبدی فضاهای آموزشی و یادگیری و رفتار کودکان
بررسی عناصر پایداری معماری مسکونی ایرانی؛ مورد مطالعاتی: شهر اردبیل
درس ها و آموزه های معماری بومی در توسعه پایداربا تاکید بر اقلیم گرم و خشک
بررسی نقش رنگ در حوزه مولفه های فیزیکی موثر بر شکل گیری فضاهای جمعی سالمندان
بررسی میزان هویت شهری در محلات قدیمی نمونه مطالعاتی: محله پیر زرگر شهر اردبیل
نقش طراحی مطلوب شبکه حمل و نقل درون شهری در ساماندهی حرکت عابرین پیاده
جایگاه هویت آثار انسانی دراحراز هویت جامعه نمونه موردی: خیابان عالی قاپو اردبیل
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء دلبستگی به مکان در فضاهای نمایشی با تأکید برپایداری حیات جمعی
بررسی نمود هویت در خانه های دوره قاجار اردبیل نمونه موردی: خانه میر فتاحی
اهمیت نقش مفاهیم روانشناسی محیطی در ایجادپایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی
نگاهی به لزوم تدوین برنامه مدیریت و احیاء باغهای تاریخی وقفی
عوامل تشکیل دهنده نمای شهری و تاثیرآن برآرامش روان انسان
بررسی انطباق معماری ساختمانهای شهرایلام باشرایط زیست اقلیمی آن به روش ماهانی
بررسی بهینه سازی مصرف انرژی با جهت مناسب استقرار ساختمان ها براساس تابش آفتاب مطالعه موردی شهرایلام
پژوهشی پیرامون محلات مسکونی معاصربانگرش افزایش تعاملات اجتماعی
معماری سنتی و توسعه پایدار در مناطق معتدل و مرطوب
برنامه ریزی خیابان پیاده محور هویت بخشی و سرزندگی محور خیابان شیخ صفی الدین اردبیل
شناسایی مفاهیم و ویژگی های توسعه پایدار شهری
بهره گیری از معماری هوشمند در طراحی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و رباتیک به منظور کاهش مصرف انرژی
توسعه پایدار شهری و شناسایی ارزش های پایدار در بافتهای شهری
بررسی کیفیت محورهای پیاده دررابطه با الگوی رفتاری استفاده کنندگان با هدف افزایش پایداری؛مطالعه موردی: مسیرشریعتی تا خیابان امام اردبیل
بررسی ساختارهای مانا از معماری سنتی ایران
ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله
ارتقا هویت شهری با رویکرد توسعه پایدارشهری
تأثیر اجتماع پذیری در طراحی معماری مجتمع های تجاری رفاهی
بررسی امنیت خانه های ایرانی ازلحاظ اجتماعی نمونه موردی: شهراردبیل
تاثیرساماندهی کیفیت محیط برارتقای پایداری فضای عمومی شهری نمونه موردی: محله لشکرآبادشهراهواز
بررسی شاخصه های پایداری در خانه های سنتی دوره قاجار شهر اردبیل
عوامل غیر معماری تاثیرگذاردر شکل گیری تعاملات اجتماعی مجتمع های مسکونی
تحلیل رابطه ی مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری مورد: شهر رشت
بررسی بام سبزدر فضای معماری و شهری از منظر پدافند غیرعامل
بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن درتوسعه پایدارمحله نمونه مورد مطالعه: محله اوچدکان اردبیل
بهینه گرایی معیاری دردست یابی به معماری پایدار در مجتمع های مسکونی مطالعه موردی شهر اردبیل
واکاوی الگوهای معماری پایدار در خانه های سنتی اردبیل
طراحی پایدار فضا های شهری با رویکرد سر زندگی
محیط کالبدی از حس مکان تا دلبستگی به مکان و نقش آن درپایداری
تاثیر رنگ کلا س ها وراهروها بر رضایتمندی و کیفیت آموزشی خانه مشق محله وتاثیر آن بر پایداری اجتماعی محله
مقایسه تطبیقی ارگونومی و آنتروپومتری در طراحی فضاهای مسکونی با رویکرد آسایش ابعادی پایدار انسانی
برنامه ریزی طراحی فضاهای فرهنگی _هنری پایدار با تاکید بر تعاملات اجتماعی
اصالت بخشی؛ رهیافتی به سوی توسعه پایدار در بافت قدیم شهرنمونه مورد مطالعه: محله اوچدکان اردبیل
بررسی کاربرد فناوری نانو در معماری پایدار زیست محیطی
اصول طراحی معماری مهد کودک جهت افزایش خلاقیت کودکان مبنی بر روان شناسی محیط
بررسی قابلیت های بکارگیری انرژی خورشیدی در ساختمان بارویکرد طراحی شهرهای خورشیدی
تحلیل اثر بخشی عملکرد سیستم های گرمایش ترکیبی فعال و غیر فعال در اقلیم گرم و خشک ایران با رویکرد بازدهی انرژی
تحلیل و امکان سنجی طراحی اقلیمی خانه مجهز به فضای خورشیدی در شهر کرج با رویکرد استفاده بهینه از انرژی
ارزیابی معیارهای مکان یابی پارکینگ، با رویکرد توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل
نقش مراکز تعزیه و کالبد فضایی آن در ایجاد همبستگی اجتماعی
پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی
نقش تعزیه در شکل گیری پایداری اجتماعی فضاهای تاریخی اردبیل نمونه موردی: محلات شش گانه
بررسی عناصرهویت ساز در خانه ی صادقی اردبیل با رویکرد فرهنگی
نقش مبلمان شهری در آفرینش حس مکان و تعلق در شهروندان نمونه موردی : محدوده ولیعصر شهر تبریز
بررسی پایداری ساختمان پارک های علم و فه آوری ایدئون، سنگاپور،هسینچوتایوان، تک لینکس مالزی، مثلث پژوهشی در امریکا
شناخت عناصر هویت ساز در معماری خانه های بومی پایدارنمونه موردی خانه ابراهیمی اردبیل
استانداردهای جهانی طراحی بام سبز برای ارائه ی الگویی مناسب
نقش کیفیت فضاهای خانه مشق محله در بهبود روحیه کودکان و تأثیر ان درپایداری اجتماعی محله
ضرورت توجه به تاثیربرند بومی بر طراحی مجموعه های گردشگری اکوتوریسم در راستای معماری پایدارطراحی دهکده گردشگری شهرلاله زار کرمان
تقویت حس سرزندگی با ایجاد یک محور عابر مدار شهری پیاده راه در جهت ارتقای هویت شهری و توسعه پایدار
استراتژی توسعه شهری CDS شهر گرمی با رویکرد توسعه پایدار شهری
ارائه راهکارهای عراحی معماری در اقلیم سرد و کوهستانی ایران با رویکردپایداری
طراحی معماری با رویکرد تعاملات اجتماعی؛ و پویایی و سرزندگی مولفه ای تاثیرگذار بر تعامل اجتماعی
بررسی نقش تکنولوژی و فناوری های نوین در توسعه معماری پایدار و تاثیر آن درتقلیل مصرف انرژی در ساختمان
توسعه پایدارفضای محله ای، رابط فضای خصوصی تا فضای عمومی
بررسی نقش تشیع و آئین های مذهبی در شکل گیری معماری و شهرسازی شهر اردبیل
بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی به عنوان عامل مؤثر بر رضایتمندی و توسعه گردشگری مطالعه موردی منطقه توریستی سرعین
ایجاد فضاهای پایدار شهری با هدف ارتقا سرزندگی محلات
نقش و جایگاه محله در افزایش توسعه پایدار شهری
بررسی تاثیر شادی در سرزندگی فضاهای شهری اردبیل سرزندگی از دیدگاه کوین لینچ
مکان یابی و ساماندهی فضای سبزاز طریق مدل AHP و بادر نظر گرفتن توسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهر اردبیل
مقایسه تطبیقی طرح فرش های قرن ۱۶و۱۷و۱۸٫م با باغ ایرانی دوره صفوی
بررسی تحلیلی فضای کالبدی مهدکودک در شهر اردبیل
اصول پایداری و طراحی اکولوژیک طراحی پایدار
توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایداری اجتماعی و فرهنگی درایران
معیارهای طراحی فضای جمعی فضای اجتماع پذیر در مجتمع های مسکونی
فراموشی بنیان های پایداری معماری سنتی در مناطق کویری ایران
بررسی رابطه نیازهای انسان و معماری پایدار
انرژی زمین گرمایی یکی از فاکتوررسیدن به شهر پایدار
هم سویی طراحی بام سبز با توسعه پایدار برای رسیدن به مسکن مطلوب
استفاده از انرژی تجدیدپزیر برای رسیدن به شهرپایدار
چگونگی استفاده از انرژی های طبیعی و حفظ آن در ساختمان های پایدار
معیارهای عملکردی مشترک بام سبز و توسعه پایدار در ساختمانها
تحلیل و بررسی تأثیرات دیدگاههای فلسفی در مورد توسعه درون زا بر ماهیت وکالبد شهرهای اسلامی
بررسی عملکرد گاه نگاری برج های تاریخی مطالعه موردی بقعه شیخ حیدرمشکین شهرسنت ارتباط معماری با سایر هنرها، معماری و نجوم
طراحی پارامتریک روشی نوین در طراحی معماری دیجیتال
معماری بومی گامی به سوی معماری پایدار نمونه موردی: خانه های تاریخی اردبیل
بهره گیری از الگوهای کالبدی معماری در مواجهه با اقلیم و نقش آن در معماری پایدارمطالعه موردی: شهر اردبیل
برررسی عملکردی گاهنگاری مساجد تک مناره ای مطالعه موردی جمعه مسجد اردبیل سنت ارتباط معماری با سایر هنرها،معماری و نجوم
رابطه حس تعلق به مکان و هویت در بافت تاریخی اردبیل
بررسی نقش باغ ایرانی در هنر فرش ایران
تاثیر سازماندهی فضایی و ادراکی بر حس امنیت در فضاهای شهری
بررسی نحوه تامین گرمایش حمام های تاریخی اردبیل نمونه موردی حمام ابراهیم آباد
بررسی روند بکارگیری رنگ رشد در معماری و شهربازی معاصر ایران
بررسی جایگاه نور در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
مبانی و اصول پایداری اجتماعی و شاخص های تأثیر گذار آن در معماری
طراحی فضاهای شهری با رویکرد معماری پایدارموانع و راهکارها
تاثیر اعتقادات دینی مردم در سیر اندیشه معماری مصر
ثبات و پایداری طرح های معماری و رابطه آن با روان شناسی محیطی
سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر شام اسبی اردبیل
شناخت عوامل موثردر شکل گیری کالبد روستایی مطالعه موردی: روستای داش دیبی شهرستان گرمی
بررسی عوامل رویکرد پایداری اقتصادی در بازار اردبیل
ساماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدارنمونه موردی محله آبشار تهران
بررسی نقش معماری پایدار در طراحی ساختمان های عمومی اقلیم سردمطالعه موردی: طراحی ساختمان موزه در اقلیم اردبیل
مفاهیم معماری پایدار در طراحی فضاهای آموزشی
نقدی بر فرآیند پایدارسازی فضای شهری تاریخی نمونه موردی: محوطه تاریخی طاق بستان کرمانشاه
بررسی سیر تکاملی فضای ورودی در مساجد ایرانی بررسی تطبیقی مسجد جامع شهرک غرب و مسجد ایسلند
تراکم ساختمانی و ناپایداری شهرمطالعه موردی شهر اردبیل
چیستی توسعه پایدار ونقش آن درپارکهای شهری
تأثیر سوررئالیسم ( فراواقعگرایی) در پایداری و تاثیر آن در نگرش معماری معاصر غرب
بام سبز و نقش آن در معماری پایدار
بررسی مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی تبریز نمونه موردی: مسجد کبود
بررسی الگوی باغ مدرسه مبنی برارتقاء سطح کیفی محیطهای یادگیری و آموزشی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید