انتشار مقالات

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری

مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط استانداری استان خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز – سالن اجتماعات استانداری خوزستان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۶۸عنوان مقاله تخصصی شامل۱۵۹۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری  

پتانسیل زهکشی طبیعی در طراحی شبکه زهکشی زیرزمینی
بررسی تأثیر کاربرد توصیه های تحقیقاتی بر وضعیت کارآیی مصرف آب در اراضی تجهیزونوسازی شده طرح ۵۵۰ هزارهکتاری در منطقه حمیدیه
تغییرات شوری خاک تحت سیستم آبیاری بارانی در منطقه دشت آزادگان خوزستان
اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان
مقایسه روش تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی در طرح ۵۵۰ هزارهکتاری
ادعا، عوامل بروز و مدیریت ادعا در پروژه های طرح احیاء اراضی ۵۵۰ هزارهکتاری استان های خوزستان و ایلام
بررسی مشکلات آب بندی و ضرورت پرکردن فاصله (درز) بین قطعات پیش ساخته بتنی با مقطع نیم بیضی (کانالت) در شبکه های فرعی آبیاری
یکپارچه سازی و هندسی اراضی بمنظور دستیابی به سازمان بهره برداری کشاورزی طرح ساحل چپ رامشیر بلوک زراعی G: راهبرد اقدام پژوهی
امکان سنجی بازیافت پسماند محصولات کشاورزی کشت شده درطرح ۵۵۰ هزار هکتاری در راستای توسعه پایدار
مقایسه فنی- اقتصادی روشهای تهیه نقشه توپوگرافی در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری
بررسی کمیت و کیفیت زهاب خروجی از زهکش های زیرزمینی در امتداد و عمود بر جهت جریان آبیاری
هزینه هر هکتار عملیات اجرایی (صرفه به مقیاس) در پروژه های طرح احیاء اراضی ۵۵۰ هزارهکتاری استانهای خوزستان و ایلام
بررسی زیست محیطی طرح های آبیاری و زهکشی دشت آزادگان بر اکوسیستم تالاب هورالعظیم
اثرات زیست محیطی طرح احیای اراضی ۵۵۰۰۰۰ هکتاری بر تالابها و رودخانه های استان خوزستان
بررسی هدایت هیدرولیکی خاک اشباع با توجه به بافت خاک ( مطالعه موردی: ناحیه عمرانی ۳ رامهرمز)
کاربرد ساختارهای نوین مدیریت در تحول نتایج مدیریت پروژه (مطالعه موردی: پروژه شبکه آبیاری مناطق شمس آباد و سنجر شهرستان دزفول)
تسطیح لیزری با لولر لیزری کششی توسط بولدوزر در طرح احیای اراضی خوزستان
بررسی عملکرد فیلترهای مصنوعی زهکش زیرزمینی در شبکه R2 هندیجان
تعیین ابعاد و پارامتر های بهینه مدیریت آبیاری نواری برای افزایش راندمان کاربرد آب در مزرعه (مطالعه موردی: اراضی پروژه آبیاری و زهکشی رامشیر)
دستاوردهای ایجاد تشکل های آب بران در مدیریت و توسعه پایدار طرحهای منابع آب
نقش رهیافت مشارکتی آبیاری در توسعه پایدار طرحهای منابع آب
تبیین ضرورت ایجاد تشکل های آب بران و انتقال مدیریت به آنها در پروژه های منابع آب
نقش سازمان های مردم نهاد درارتقا مدیریت طرح های آبیاری
بررسی اهمیت سازماندهی نیروهای مردمی در قالب تشکلها
طرح توسعه نخیلات آبادان و خرمشهر؛ چالشها و راهکارها
ساده سازی ابنیه فنی کانالت در شبکه های فرعی آبیاری
بررسی و ارزیابی پهنه بندی کیفیت آب رودخانه کارون
بررسی مزیت ها و راهکارهای آبیاری و اصلاح اراضی شور و سدیمی با استفاده از اختلاط آب ابیاری و زه آب شبکه های زهکشی در استان خوزستان
ارزیابی آبیاری جویچه ای با استفاده از روش نفوذ دو نقطه ای
بررسی اثرات عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بر استقرار مکانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران (مطالعه موردی:شبکه های آبخور کانال پای پل)
مقایسه عملکرد مدیریت مردمی توزیع آب در دشتهای شمال و جنوب حوزه آبریز کرخه جهت تبیین اصول توسعه پایدار
امکان سنجی اجتماعی تغییر روش آبیاری سطحی به روشهای نوین آبیاری درشبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: واحدهای عمرانی احمد آباد،ابوحمیظه و ساریه دشت آزادگان استان خوزستان)
امکان سنجی اجتماعی تغییر روش آبیاری سطحی به روشهای نوین آبیاری در شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: واحدهای عمرانی احمد آباد،ابوحمیظه و ساریه دشت آزادگان استان خوزستان)
بررسی مشارکت پذیری بهره برداران در زمینه مدیریت منابع آب (مطالعه موردی منطقه عتابیه- هویزه)
بررسی مشکلات ساخت و بهره برداری کانالت ها در شبکه های آبیاری خوزستان
بررسی علل و عواقب تاخیر در اجرای قراردادهای طرح و ساخت (EPC)
بررسی مدیریت مشارکتی مردمی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موافقت با ایجاد تشکل آب بران (مطالعه موردی منطقه عتابیه- هویزه)
مسائل و مشکلات استفاده از کانالت های بتنی در شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی مطالعه موردی (پروژه احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ارایض -واحد عمرانی ۵ (شهید پورش همدانی))
بررسی مسائل و مشکلات فنی کلکتورهای لوله ای و توصیه به عدم استفاده از آنها درطرح های آبیاری و زهکشی جدید (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی)
مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای جو در اراضی شور پائین دست حوزه کرخه
چالش ها و راهکارهای مدیریت و دفع زهاب اراضی کشاورزی جنوب کرخه و غرب کارون
تاثیر یافته های تحقیقاتی بر بهبود عملکرد گندم در اراضی پایین دست حوزه کرخه
مقایسه عملکرد هفت رقم تجاری گندم در اراضی شور پائین دست حوزه کرخه
کشاورزی پایدار با مدیریت و استفاده بهینه از زه آب های کشاورزی
نقش مدیریت پروژه درتوسعه ی پایدار زیست محیطی
پتانسیل ها، موانع و راهکارهای توسعه کشاورزی در دشت آزادگان، خوزستان
طرح هندسی سازی، یکپارچه نمودن و تجمیع اراضی در شبکه های آبیاری و زهکشی جهت سهولت در اجرای الگوی کشت
ساماندهی نظام های بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید کشاورزی در پایاب شبکه های آبیاری واحدهای ۲ و ۳ دشت ارایض استان خوزستان
فرایند اجرای یکپارچه سازی اراضی زراعی (مطالعه موردی: پروژه آبیاری و زهکشی شرق شعیبیه شهرستان شوشتر)
برنامه ریزی و مدیریت بهینه سیستم های چندمخزنی چندمنظوره
بهره گیری از استراتژی بهره برداری «تفاوت خطای رقوم سطح آب» به منظور توزیع عادلانه آب در کانالهای اصلی آبیاری در شرایط کم آبی
ضرورت بازنگری شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی با هدف اعمال روشهای آبیاری کم فشار و تحت فشار (مطالعه موردی/دشت ارایض ۴)
تعیین معادله بازده بهروری انرژی ادوات خاک ورز اولیه استان خوزستان با استفاده ازروش تحلیل تابع کاب داگلاس
انتخاب بهترین ادوات، ماشین ها و روش های مورد نیاز در طرح ۵۵۰ هزارهکتاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
ارائه روابط دبی- اشل دریچه سالونی با فشردگی جانبی به عنوان سازه نوین درون مزرعه ای، در شرایط جریان آزاد
بررسی اهمیت اجرای طرح توسعه کشاورزی و مطالعات اجتماعی، اقتصادی نمونه آماری ۶۳۱۰ هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام
بررسی الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاک های استان خوزستان
استفاده از انرژی خورشید رویکردی الزام آور درتوسعه سیستمهای آبیاری تحت فشارطرح
ضرورت انجام مطالعات تکمیلی زهکش زیرزمینی در طراحی شبکه فرعی آبیاری زهکشی مطالعه موردی پروژه رضوان، اهواز
ارائه یک طرح اختلاط بتن مناسب جهت ساخت کانالت های شبکه فرعی آبیاری وزهکشیعتابیه دشت آزادگان
مقایسه طول در هکتار شبکه های فرعی آبیاری در اراضی خرده مالکی و یکپارچه سازی شده در شمال استان خوزستان
اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی: کاربست تحلیل مقایسه ی زوجی (پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه کرخه ایلام)
تعیین مشارکتی روش آبیاری (واحد عمرانی ۲ E عین خوش ایلام)
بررسی کیفیت پساب صنعتی نهایی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با استفاده از نظام شاخص کیفیت آب
تبیین نقش شیوخ و معتمدین محلی در کاهش تضادها جهت پیشبرد پروژه های عمرانی – کشاورزی (مطالعه موردی: پروژه آبیاری و زهکشی دشت ارایض واحدهای عمرانی ۲ و ۳ و ۵)
بررسی امکان توسعه چغندرقند پاییزه در اراضی تجهیز و نوسازی شده میاناب شوشتر
بررسی میزان بهبود شاخص های اقتصادی تولید گندم در اراضی تجهیز و نوسازی شده شبکه میاناب شوشتر
مقایسه کانال های فرعی آبیاری با پوشش بتنی و لوله های کم فشار مطالعه موردی شبکه آبیاری فرعی دشت اوان شوش
استفاده از روش آبیاری تحت فشار تلفیقی در خوزستان (مطالعه موردی: دشت ارایض)
بررسی عملکرد پوشش های مصنوعی زهکشی زیرزمینی اراضی حوزه کرخه در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری
پتانسیل های اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری
روش ارزیابی و تعیین تیپ و تعداد کفشک در کانالت ها با استفاده از ظرفیت باربری خاک
تعیین نیاز آبی گیاه گندم در طرح احیا اراضی دشت های خوزستان و ایلام
ویژگی ها و مزایای لوله های UPVC در کاربردهای آبیاری
ارزیابی وضعیت حاصلخیزی اراضی زراعی طرح احیای دشت خوزستان (مورد مطالعه: رامسه حمیدیه)
بررسی عملکرد محصول، هزینه و درآمد و کیفیت منابع خاک و آب در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری جایزان و طرح ۵۵۰ هزار هکتاری (بن رشید رامهرمز)
ارزیابی اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی در بهبود کیفیت خاک وعملکرد محصولات کشاورزی (مطالعه موردی شبکه فرعی و تجهیزونوسازی دژ)
بررسی آزمایشگاهی عملکرد زهکشهای زیرزمینی با سه نوع پوشش مصنوعی مختلف در سه منطقه استان خوزستان
اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک ژنوتیپ های آفتابگردان
ارزیابی استراتژی توسعه نظام منابع انسانی طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی دشتهای خوزستان وایلام
بررسی و شناخت راه کارهای تثبیت کناری کانال های زهکش (مطالعه موردی زهکش های دشت ارایض خوزستان)
بررسی امکان سنجی کشت و توسعه گیاهان دارویی در اراضی حوزه طرح ۵۵۰ هزارهکتاری در مقطع شهرستان باوی
ضرورت تجدید نظر در مدیریت بهره وری منابع آب حوزه کارون بزرگ (مدیریت طرح احیای اراضی استان خوزستان حوضه کارون و دز)
بررسی ابعاد زیست محیطی، کشاورزی، هوا و اقلیم شناسی، اقتصادی و اجتماعی طرح ۵۰۰ هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان
مسائل و مشکلات یکپارچه سازی اراضی در شبکه آبیاری و زهکشی یاسمین و فردوس استان خوزستان (مطالعه موردی)
شبیه سازی عملکرد گندم در اراضی حمیدیه با استفاده از مدل آکواکراپ
کاربرد مدل OOIS در مدیریت شبکه های آبیاری
نظام حقوقی مناسب برای بهره برداری از اراضی احیاشده
تحلیل ابعاد اجتماعی ٬فرهنگی و عدالتی استفاده از منابع طبیعی در راستای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در استان خوزستان ، ایلام ولزوم امر توسعه ی پایدار
ارزیابی تاثیر شرایط زمین شناسی بر پایداری کانالهای پیش ساخته در شبکه های آبیاری خوزستان، مطالعه موردی شبکه آبیاری بهبهان
اثر الگوی کاشت در کشاورزی حفاظتی بر کارایی مصرف آب جهت احیای اراضی استان خوزستان
شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهر در شهرستان شوشتر به منظور بررسی تأثیر طرح ۵۵۰ هزارکتاری در جلوگیری از مهاجرت
نگرشی اجمالی بر امکان استفاده از آبیاری تحت فشار در نخیلات جزیره آبادان
بررسی وضعیت خاکشناسی بخشی از اراضی ۵۵۰ هزارهکتاری دشت خوزستان
ارزیابی روش های آبشویی نمک از نیمرخ خاک اراضی جنوب خوزستان با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice
بررسی علل فرسایش و آبدوی و ناپایداری خاک عرصه و دیواره زهکش ها
بررسی توانایی مدل AquaCrop در شبیه سازی رشد و پیش بینی عملکرد ذرت دانه ای در شمال استان خوزستان
مقایسه روش های اجرایی زهکش های زیرزمینی در ناحیه عمرانی دو ساحل راست رودخانه اعلاء رامهرمز
بازاندیشی مأموریت های ترویج کشاورزی در توسعه پایدار طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب سیستم آبیاری تحت فشار با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس- مطالعه موردی: (اراضی واقع در ساحل سمت چپ رودخانه الله در رامهرمز به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار)
بررسی نقش مزارع الگویی مشترک با مؤسسه جهادنصر در افزایش عملکرد گندم در اراضی تجهیز شده منطقه حمیدیه
بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش تشکل های آب بران مطالعه موردی: طرح و ساخت که فرعی آبیاری و زهکشی اراضی رامشیر
اثرگذاری ایجاد بانک اطلاعات مکانی استاندارد شبکه های آبیاری و زهکشی طرح ۵۵۰ هزارهکتاری با رویکرد مدیریت طرح، مدیریت اجراء و دوران بهره برداری
بحران منابع آب و ضرورت بازنگری و برنامه ریزی منابع و مصارف آب در طرح توسعه شبکه آبیاری دشت رامهرمز
فرسایش و راهکارهای افزایش پایداری شیب در زهکش های دشت ارایض
برنامه ریزی آبیاری و اجرای آن در طرح ۵۵۰۰۰۰ هکتاری شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی مؤسسه جهاد نصر
تجزیه و تحلیل کارآیی اقتصادی و اجتماعی نظام های بهره برداری از زمین در حوزه مطالعاتی رامشیر- (مطالعه موردی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی و زهکش های زیرزمینی رامشیر، ساحل راست ناحیه)
افزایش بهره وری آب کشاورزی در طرح ۵۵۰ هزارهکتاری، با پایش مداوم رطوبت خاک از تصاویر ماهواره
تحولات نظام های بهره برداری از اب در شهرستان رامشیر
تجارب ارزیابی مشارکتی، نظارت و تسهیل گری اجتماعی در طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی کوت، حمودی و جلالیه
سازمان مردم نهاد (سمن)؛ الگویی مناسب برای مدیریت جمعی بر حفاظت و بهره برداری از سرمایه گذاری های طرح احیاء دشت های خوزستان و ایلام
بررسی اثرات تاخیر در اجرای طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی با رویکرد ارزیابی مالی (مطالعه موردی: دشت آزادگان)
راهکار توسعه پایدار طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشت های خوزستان (مطالعه موردی پروژه دژ)
بررسی اقتصادی وامکان اشتغال زایی بهینه سازی روش ها در اراضی تجهیز شده درمنطقه حمیدیه براساس نتایج مزارع الگویی گندم
نقش بی بدیل ترویج کشاورزی در اثربخشی طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری
مقایسه عملکرد لترال های زهکشی در امتداد و عمود بر جهت آبیاری در نحوه کنترل سطح ایستابی
پتانسیل سنجی کاشت گیاه جاتروفا به منظور احیای اراضی استان خوزستان
ضرورت تدوین و بکارگیری برنامه جامع کنترل و تضمین کیفیت (QA/QC Plan) در پروژه های دو عاملی (EPC) (مطالعه موردی پروژه شبکه فرعی ابیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره ۱ دشت دوسالق)
توسعه روش آبیاری کم فشار در اراضی جفیر ناحیه عمرانی (JSC5)
عمق مناسب زهکش های زیرزمینی در خوزستان
نظارت بر ایجاد مزرعه الگویی گندم در شبکه آبیاری زهکشی رامشیر (ساحل چپ)
چشم انداز سوخت زیستی در کشاورزی
امکان سنجی استفاده از برق چاه های محدوده طرح جهت تأمین برق ایستگاه های پمپاژ مزارع آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی ابیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره ۱ دشت دوسالق)
تعیین محدوده نیازمند به احداث شبکه زهکشی زیرزمینی بمنظور تدقیق و بهینه نمودن مناطق زه دار پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره ۱ دشت دوسالق
سوخت های زیستی و کاربرد آنها
ورمی کمپوست فرآیندی سازگار با محیط زیست جهت حذف هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAHs)
بررسی و مقایسه فنی، اقتصادی، اجتماعی اجرای کانال درجا، کانالت و لوله کم فشار- مطالعه موردی (ناحیه عمرانی ویس)
تأثیر رعایت برنامه ریزی آبیاری در موفقیت یا عدم موفقیت یک شبکه آبیاری کم فشار
تحلیل نتایج مطالعات ارزیابی تغییر سیستم آبیاری سطحی به آبیاری تحت فشار در شبکه های فرعی آبیاری اراضی ۵۵۰۰۰۰ هکتاری مؤسسه جهاد نصر در استان خوزستان
طرح خدمات پژوهشی نظارت و راهبرد ایجاد مزارع الگویی جهاد نصرالهایی
ارزیابی اقتصادی کلکتورهای لوله ای و روباز در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری
بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن
تاثیر اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری بر رشد و توسعه پایدار
احیای خاک گامی در جهت حفظ امنیت غذایی
قشربندی اجتماعی و تحولات آن در شرایط اجرای طرح های توسعه آبیاری و کشاورزی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی ۲ و ۳ دشت ارایض)
نقش ترویج و آموزش کشاورزی بر توسعه کشاورزی دقیق با رویکرد حفاظت از محیط زیست طرح ۵۵۰ هزار هکتاری اهواز
بررسی علل بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی دشت عباس
بررسی حفره های مشاهده شده در اجرای زهکش های زیرزمینی واحد عمرانی شماره ۳ دشت دوسالق
بررسی کارایی و سازگاری توسعه سیستم های آبیاری بارانی مکانیزه در اراضی طرح ۵۵۰ هزارهکتاری (مطالعه در دشت عین خوش، استان ایلام)
بررسی اثرخشکسالی بر نیاز آبی الگوی زراعی و ظرفیت شبکه های آبیاری در استان خوزستان (مطالعه موردی: پروژه آبیاری و زه کشی شهید چمران (طرح توسعه)
اثر اجرای طرح های شبکه اصلی و فرعی آبیاری در حفظ منابع آب (water saving) (مطالعه موردی: واحد عمرانی دژ)
بررسی نیاز به تعمیق و بهسازی زهکشهای درجه ۲ و اصلی در طراحی شبکه های فرعی زهکشی در طرح ها (مطالعه موردی شبکه ساحل چپ شادگان)
تأثیر مهندسی ارزش بر اجرای پروژه های شبکه فرعی آبیاری و زهکشی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام
بررسی تأثیر نحوه بهره برداری بر پروفیل سطح آب در زهکش های روباز با استفاده ازمدل HEC-RAS
طبقه بندی نیاز زهکشی و تعیین اولویت های اجرای سیستم زهکشی در دشت زیدون
فرآیند فعال سازی سازمان های مردم نهاد (سمن) در طرح احیاء دشت های خوزستان و ایلام
بررسی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های تولید روستایی در مدیریت و بهره برداری بهینه از طرح ۵۵۰ هزارهکتاری
بررسی امکان استفاده از بتن های خودمتراکم در ساخت سازه های آبگیر و حوضچه های مقسم کانالت
ارزیابی فواصل و طول های زهکشهای اجرا شده در زهکشهای زیرزمینی در استان خوزستان
بررسی مؤلفه های اثرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کارگروهی (مورد مطالعه: واحد عمرانی (E(2 عین خوش ایلام)
شیوه ای متفاوت از تجهیز و نوسازی اراضی در طرح های آبیاری و زهکشی و تطبیق مرزهای مالکیت با مرزهای آرایش مهندسی در شبکه آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان- ناحیه عمرانی KQ1
طراحی تشکل های آب بران در محدوده طرح شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی واحدهای عمرانی ۲ و ۳ دشت ارایض
تکمیل نقشه های تسطیح و انتخاب ماشین آلات مناسب تسطیح لیری در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی
بررسی مشکلات و موانع اجتماعی در اجرای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی طرح ولایت (مطالعه موردی: ساحل راست شاوور)
بررسی مسائل و مشکلات اراضی بلندآب درطرح ۵۵۰ هزار هکتاری (مطالعه موردی ساحل چپ رامشیر)
راهکارهای بهبود راندمان آبیاری سطحی در دوره بهره برداری شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی طرح ۵۵۰۰۰۰ هکتاری مؤسسه جهاد نصر
بررسی تلفات ناشی از نشت آب در کانال های آبیاری و روش های تثبیت آن (مطالعه موردی: حوزه مارون و زهره خیرآباد- پروژه شادگان)
مقایسه هزینه های اجرایی آبیاری تحت فشار و کم فشار (مطالعه موردی: دشت دو سالق ۲)
آماده سازی محیط بیرونی طرح اجرا و نوسازی ۵۵۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی: ضرورت مطالعات فرابخشی
بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC و مقدار افزایش سود
تجمیع آراء مسئولین و مجریان و کارشناسان کشاورزی و اطلاعات طرح و تجزیه وتحلیل برای سنجش دقیق سطح کارآمدی طرح در توسعه کشاورزی خوزستان و کشور
بررسی اثر مدیریت مصرف کود شیمیایی بر هزینه تولید و درآمد کشاورزان در استان خوزستان
ضرورت بهره وری اب کشاورزی در استان خوزستان
تأثیر سطوح مختلف ویناس در مقایسه با سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
بررسی تغییر هدوال بتنی به بلوکی در سازه اتصال زهکش ها در شبکه آبیاری و زهکشی کوثر (واحد عمرانی جنت)
مطالعه مهندسی ارزش پروژه های ناحیه ۲ هندیجان و شهید رجایی حوزه زهره خیرآباد
بررسی راهکارهای مدیریت مواد آلی خاک و تاثیر منابع مختلف مواد آلی در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حاصلخیزی خاک در خاکهای خوزستان و ایلام
استفاده ازمبانی و روشهای جدید در طراحی و اجرای سیستم های زهکشی زیرزمینی در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید