انتشار مقالات

دانلود مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ تا ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط در شهر تهران – پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۷۳عنوان مقاله تخصصی شامل۴۹۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

Energy Optimization and Sizing of a Photovoltaic/Battery/Diesel/Wind Generator Microgrid
خنککاری صفحات عایق متخلخل از طریق انتقال حرارت تشعشعی جریان سیال میکروقطبی
بررسی آزمایشگاهی کارکرد یک سامانه رطوبت گیر جریان متقابل با جاذب لیتیم کلراید و بهینه سازی طرح آن
طراحی سیستم تهویه عرضی برای یک تونل جادهای درون شهری
امکانسنجی استفاده از کانالهای زیر زمینی در سرمایش و تهویه طبیعی ساختمانهای مجهز به سقف گنبدی
شبیه سازی عددی و بررسی تجربی ناحیه افزاینده دمای هوای متلاطم درکوره پخت وکس روغن محافظ بدنه خودروبدون حضور بدنه
مدلسازی عددی سیستم ذخیره گرمایی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده
بررسی مقایسهای فنی و اقتصادی استفاده از سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت در ساختمانهای آموزشی
ارزیابی حرارتی رادیاتور گرمایی خانگی به روش تجربی و محاسبات عددی
Investigation of CFD simulation based on different turbulence models in a Split-type Air Conditioner Outdoor Unit
مطالعهی تأثیر گریل مربعی پنجره خروجی هوا بر روی مشخصههای جریان واحد بیرونی کولر گازی دوتکه با استفاده ازشبیهسازی عددی
بررسی پارامترهای موثر بر مصرف انرژی الکتریکی و گرمایی در چیلر بخار دو مرحله ای
بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال آب مس بر روی میدان جریان سیال و انتقال حرارت در مینیکانال پرهدار با استفاده از مدلهای مختلف تخمین خواص نانوسیال
مدلسازی عددی و تحلیل اگزرژی سیستم جریان مبرد متغیر (VRF)
بررسی اثر جریان پالسی بر راندمان ونتیلاتور بازیافت حرارت
تاثیر عملکرد هندسه و تعداد پرههای نیم دایروی و مربعی روی انتقال حرارت در مینیکانال پرهدار با استفاده از نانوسیال
Cold Climate Air-Source Heat Pumps Performance Improvement by Refrigerant Mixtures
طراحی و بهینه سازی سیستم بازیافت حرارت یک سیستم تولید همزمان گرما و برق CHP
بررسی امکان وقوع پدیدهی کریستالیزاسیون در سیکل تبرید جذبی EAX
بررسی تجربی اثر جریان پالسی بر میزان انتقال حرارت درمبادله کن های حرارتی مارپیچ
بررسی اثرنانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن بر راندمان مبدل حرارتی
چالشهای نانو سیال در بهبود انتقال حرارت در سامانه های گرمایشی و سرمایشی: بررسی تغییرات لزجت به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
Effects of thermal masses on heat load of low-pressure components in an absorption chiller
مدلسازی کارکرد و شرایط هوای خروجی از کولر آبی تبخیری تولیدی ایران در شرایط بیرجند و مقایسه آنها با مقادیر تجربی
بررسی تجربی انتقال حرارت جوشش در لوله های تخت شده با استفاده از مبرد R600-a
تحلیل اگزرژی وترمودینامیکی برای سیکل تبرید آبشاری با استفاده از مبرد پروپان دی اکسید کربن واتان
بررسی تأثیر استقرار دریچه هوای برگشت در حد بالایی ناحیه اسکان بر شرایط آسایشحرارتی، کیفیت هوا و کاهش مصرف انرژی در مکانی پرازدحام مجهز به تهویه زیرسطحی
توسعه روش ناحیهای هوا برای پیشبینی انتشار آلودگی در محیط داخل
مدلسازی اثر حرکت ماشین بر پخش آلودگی در پارکینگ های بسته
روشهای تهویه و تامین کیفیت هوای مناسب در پارکینگ های بسته
بررسی تأمین هوای تازه کلاس های درس چند مدرسه نمونه با استفاده از تجهیزات موجود
شبیه سازی عددی تهویه در مواقع اضطراری قطار شهری مشهد
بررسی اثر پوششهای مختلف بر انتقال حرارت از بدن انسان و آسایش حرارتی در فصول سرد سال
اثرمکان عمودی کولر بر میدان جریان، توزیع دما و آسایش حرارتی یک سالن بزرگ
بررسی عملکرد ترمودینامیکی چرخه ترکیبی جدید پیل سوختی اکسید جامد تبرید جذبی گکس
Thermal and environmental impacts of application of insulation materials for external walls of buildings
آنالیز حرارتی اتاق مسکونی با پانل تشعشعی با الگوریتم ژنتیک
طراحی معکوس ضریب هدایت گرمایی یک اتاق مسکونی با پانل تشعشعی
استفاده از موتور و یخچال استرلینگ در تولید همزمان مقیاس میکرو جهت بهینه سازی انرژی مصرفی در ساختمان
آنالیز اقتصادی یک ساختمان مسکونی با افزودن عایق در جدار دیوار جنوبی و بام در سه اقلیم مختلف ایران با دوره مصرف ۱۰ ساله انرژی
مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر نرخ تولید آب شیرین در سیستمهای چگالشی خوراکی
Multivariate Optimization of PCM and Insulation Layer Thickness for a Residential Building- Case Study of Iran
بررسی تجربی تاثیرمقدار هوای عبوری از اواپراتور بر عملکرد یک سیستم سرمایشی تراکمی
نیاز سنجی به کارگیری تجهیزات تهویه مطبوع با تکیه بر مطالعه آماری شرایط اقلیمی و محاسبات سایکرومتریک، نمونه محاسبات در شهر تهران
بررسی اثر استفاده از حفاظ بر کاهش اتلافات انرژی از پنجره های ساختمان
بررسی تغییر عامل کاهیدگی و زمان تاخیر ساختمانهای نیمه مدفون در شهر یزد
طراحی و بهینهسازی چرخه پیشسردکن در فرایند آبشاری مایعسازی گاز طبیعی
بررسی و مدلسازی چرخه آبشاری مایعساز گاز طبیعی مبرد چندجزئی و بهینهسازی با لحاظ کردن قیدهای عملیاتی
تحلیل روز درجات سرمایشی و گرمایشی متغیر برای ایران
تحلیل ترمودینامیکی یک موتور استرلینگ نوع آلفا در یک سیکل توربینگازی برای تامین انرژی
مدلسازی و کنترل بارهای حرارتی با کنترلر فازی
بررسی پتانسیل خنککاری آزاد درسیستمهای تهویه مطبوع ساختمان در شهر کرمان از دیدگاه انرژی
تعیین دمای پایه روز درجات گرمایش جهت تخمین مصرف انرژی گرمایشی در ساختمانهای کشور
مقایسه میزان مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی با عایقکاری های مختلف
بررسی میزان صرفهجویی واقعی در قرارداد شرکتهای خدمات انرژی در موتورخانهها
گرمایش گلخانه های خورشیدی با بازتابنده های NIR و ذخیره ساز حرارتی حاوی PCM با انرژی خورشیدی
بررسی تأثیر دیوار ترومب بر آسایش حرارتی افراد در اقلیم تهران توسط نرمافزار انرژی پلاس
Optimization of heat pipe heat exchangers applied for heat recovery systems
CFD modeling natural cross ventilation in order to study effect of external flow turbulence and aspect ratio of building on the amount of ventilation
Net- and Nearly- Zero Energy Buildings: A Review of the Definitions and Case Studies
مطالعه تجربی تاثیر مواد تغییر فاز دهنده با چیدمان دو جداره بر روی عملکرد یک سیستم آبگرمکن خورشیدی با سیکل بسته
بررسی انتقال حرارت درکلکتورهای خورشیدی از نوع سهموی خطی
بررسی انتقال حرارت در کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با در نظر گرفتن محیط دخیل در تشعشع
مدلسازی و تحلیل یک سیستم هیبریدی توربین بادی و پیلسوختی با کاربرد در واحدهای مسکونی مستقل از شبکه درایران
شبیه سازی ناپایای جریان هوا و انتقال حرارت در دیوار ترومب جهت بررسی تغییرات دمای طرح داخل در طول روز با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
Study of the effect of storage tank capacity on electricity consumption and solar fraction in solar adsorption cooling system
بررسی تجربی عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانوسیال اکسیدمس
بررسی تجربی استفاده از ماده تغییرفازدهنده در کلکتور دومنظوره و تک منظوره خورشیدی
بررسی تجربی تأثیر استفاده از ورودی و خروجیهای مختلف بر آبگرمکن کلکتور خورشیدی دو منظوره: مطالعه تک منظوره با دو چرخه گردش جریان ترموسیفون و اجباری
Comparative study of indirect expansion solar assisted air and water source heat pump systems
مقایسه تجربی تأثیر حجم مخزن ذخیره و نوع چرخه گردش سیال بر لایهبندی حرارتی و عملکرد یک آبگرمکن خورشیدی
آنالیز انرژی و اقتصادی یک سیستم ترکیبی گرمایشی و سرمایشی جذبی خورشیدی در یک ساختمان مسکونی و تعیین سطح بهینه کلکتورهای خورشیدی
عیبیابی هوشمند فن یخچالهای خانگی به کمک شبکه عصبی مصنوعی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید