انتشار مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۴ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکادر شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۱۸۰عنوان مقاله تخصصی شامل۱۲۴۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

بررسی تنوع باکتریهای پروبیوتیک موجود در نان ترکیبی با حلوای سیاه حلوای اردبیلی
ضوابط اخلاقی حاکم بر فناوری نانو
بررسی تنوع گونه ای تیره غلات در شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان
معرفی گیاه مینای اصفهانی به منظور کاربری در فضای سبز
بررسی ارتباط آلل های HLA-B51 و ۵۲ B- با عفونت CMV به روش Specific Sequence Primer -PCR
بررسی ارتباط آلل های HLA-B51 و ۵۲ B- با عفونت های ویروس هرپس سیمپلکس به روش Specific Sequence Primer -PCR
تایپینگ HLA
بررسی آلودگی برخی فلزات سنگین در پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن مطالعه موردی منطقه بیابانی بافق
بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام ناشناخته و تجاری مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی REMAP
بهره گیری ازمیکروارگانیسم های طبیعی برای تصفیه ی بیولوژیکی خاکهای آلوده به نفت مطالعه موردی: پالایشگاه نفت شهرری
نقش مورچه ها در حاصلخیزی خاک
تاثیر باد بر روی گیاهان
بررسی اثر الکتریسیته بر روی رشد گیاه لوبیا
ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور MHOM/IR/75/ER با روش MTT
تاثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول PEG بر جوانه زنی بذر ختمی دارویی Althaea officinalis
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه ختمی دارویی Althaea officinalis تحت شرایط تنش شوری
شناسایی پرندگان ساحل سی تالاب میانگران ایذه در تابستان و پائیز ۱۳۹۲
ارزیابی کیفی آب ۶ رودخانه استان لرستان با شاخصهای WHO ، EPA و ۱۰۵۳ ایران و رابطه مساحت اراضی کشاورزی و سازندها با غلظت عناصر
ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپهای انبه Mangifera indica L. با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتپ های مختلف انبه Mangifera indica L. با استفاده از نشانگرهای فیزیولوژیکی
مقایسه تراکم صدف Barbatia decussata در مناطق سه گانه جزر و مدی خلیج فارس
مطالعه تنوع و پراکنش دوکفه ای های خانواده Arcidae در سواحل شمالی خلیج فارس
اثرات دگر آسیبی عصاره آبی و اسانس گیاه آویشن شیرازی Zataria multiflora Boiss بر گیاه شاهی
تنوع ژنتیکی جمعیتهای قوم راجی با استفاده از لوکوس های میکروستلایتی از کروموزوم های XوY
بررسی مصرف سوخت و انرژی ماشین آلات کشاورزی در روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم آبی
بررسی اثر زوال بذر و تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه نخود Cicer arietinum L
بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر انتقال داروی سیپروفلوکسازین توسط پروتئین هالوترانسفرین انسانی
بررسی اثر نانو ذرات اکسید مس و تیامین بر ساختار هیستومورفولوژیک کبد و فعالیت آنتی اکسیدانی سرم خون در موش سفید آزمایشگاهی
امکان سنجی ازدیادبرداشت میکروبی نفت خام با استفاده از سویه ی باسیلوس سوبتیلیس جد اسازی شده از چاههای نفت مناطق مرکزی ایران
بررسی تنوع و پراکنش خفاش های نعل اسبی در استان ایلام
ارزیابی اثر مهار کنندگی گلوکز بر رشد ساکارومایسس سرویزیه بومی و پیکیا فرمنتانس
ارزیابی راندمان تولید بیواتانول توسط ساکارومایسس سرویزیه بومی و پیکیا فرمنتانس در غلظت های بازدارنده گلوکز
بررسی فلور علف های هرز مزارع برنج در شهرستان آمل در ارتفاعات مختلف از سطح دریا
مروری بر گیاه شناسی ، ترکیبات زیستی و دارویی جنس Artemisia
مطالعه ای بر ترکیبات فنولی ریشه ی ترخون با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا HPLC
بررسی خودهمبستگی مکانی در مطالعات بوم شناسی جنگل
به کارگیری مدل حداقل مربعات تعمیم یافته در پرداختن به خودهمبستگی مکانی
جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و حفاظت ذخایر توارثی گیاهان مرتعی استان هرمزگان
کاربرد تکنولوژی DNA نوترکیب
بررسی تفاوت بین دو جنس CeratophyllumوMyirophyllum
بررسی هتروزیس و قدرت ترکیب پذیری ژنوتیپ های پنبه با استفاده از تلاقی دی الل
جذب و انتقال آب و مواد محلول در گیاهان
شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل WetSpa در حوزه آبخیز خرم آباد
تهیه نقشه کاربری اراضی برای سال ۲۰۳۰ با استفاده از مدل Clue-s و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز خرم آباد
بررسی تأثیر قرق در تغییرات پوشش گیاهی و لاشبرگ خاک سطحی منطقه دهگین هرمزگان
بررسی تأثیر قرق در تغییرات کربن آلی خاک سطحی منطقه دهگین هرمزگان
بررسی فلورستیک و تیپ بندی پوشش گیاهی حاشیه اترک در استان گلستان
ارزیابی اثر تغییر مولفه های اقلیمی بر رنگیزه های فتوسنتزی دو گونه مرتعی در مراتع غرب استان اصفهان
بررسی آشیان اکولوژیک اقلیمی گونه علف پشمکی در منطقه غرب اصفهان
تاثیر عصاره دارچین و گزنه بر عملکرد جوجه های گوشتی
بررسی تأثیر عصاره اتانولی برگ گیاه درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss بر تعدادی از باسیل های گرم منفی مقاوم به چند آنتی بیوتیک مسبب عفونت های ادراری
مقایسه شاخص های بیو سیستماتیک شگ ماهیان دریای خزر جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر ساری تا بابلسر
بررسی اثرات ضدباکتری و ضدقارچی عصاره گیاه فرنجمشک
بررسی اثرات ضدباکتری و ضدقارچی اسانس گیاه فرنجمشک
بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی سیانوباکتری های دریازی بر حسب تغییرات شرایط محیطی
بررسی اثر نانو ذرات اکسید مس بر ساختار هیستومورفولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی تخمدان در موش ماده
مطالعه رشد میکروجلبک کلرلا در محیط کشت TMRL با استفاده از غنی سازی آب دریایی خزر جهت کاهش هزینه تولید
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک درحوزه آبخیز چهل چای
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان
مطالعه اثر دور آبیاری بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در گیاه آهار Zinnia elegans L
مطالعه اثر دور آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه آهار Zinnia elegansL
تکنیک تتراپرایمرآرمز PCR جهت بررسی پلیمورفیسم در جایگاه اتصال ریز RNA مبتنی بر تطابق داده های بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی
تکنیک RFLP-PCR روشی مناسب جهت بررسی پلیمورفیسم در ریز RNAها
بررسی بیوانفورماتیکی امکان حضور ریز RNA های جدید در ژن پذیرندهی فاکتور رشد اپیدرمی
کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی وگیاهان دارویی
ارزیابی اثر حامل ترکیبی آلژینات خاک اره در توان تولید بیواتانول تحت شوک حرارتی از ساکارومایسس سرویزیه انکپسوله
پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در حوزه آبخیز قورچای رامیان استان گلستان
مطالعه سمیت سلولی استخراج Trichoderma harzianum بر روی رده سلولی سرطانی پستان
بررسی و مقایسه تأثیر سیتوتوکسیسیتی عصاره پترولئوم اتری و اتیل استاتی میسیلیوم Trichoderma harzianum بر روی رده سلولی سرطانی پستان
تغییرات شاخص های هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی نسبت به یک دوره تمرین هوازی در مردان جوان غیر فعال
مطالعه مورفولوژی گرده جنس تمشکRubus L. در ایران
مطالعه مورفولوژی هسته تمشک Rubus L. در ایران
مطالعه تنوع کرک در گونه های جنس Rubus L شمال ایران
مروری بر لیپوزوم و کاربرد آن
بررسی تولید پروتئینهای نوترکیب در سیستم های بیانی
اثر عصاره گیاه پونه زای افراشته Nepeta ASSURGENS بر میزان سرمی VLDL در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تلخ بیان Sophora alopecuroides بر میزان سرمی لیپو پروتئینهای با چگالی خیلی کم VLDL در موش های صحرایی دیابتی
بررسی اثر نانوالیاف کیتوزان PEO عصاره حنا بر بهبود زخم سوختگی درجه ۲ سطحی در رت
مطالعه صفات تشریحی برگ سرده Sanguisorba L. از تیره گل سرخیان در ایران
بررسی شرایط تولید و خالص سازی انزیم سیستئین پروتئاز قلیایی
ارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک Real-Time PCR
بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی گیاه خلر Lathyrus sativus
مطالعه عدد کروموزومی برخی آرایه های جنس Rhamnus از تیره Rhamnaceae در ایران
مطالعه گرده شناسی گونه Rhamnus pallasii Fisch. et. Mey از تیره Rhamnaceae در ایران
مطالعه مورفولوژی بذر دو گونه تنگرس Rhamnus cathartica L. وRhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey از تیره Rhamnaceae در شمال ایران
مقایسه رفتار اضطرابی در موشهای صحرایی نر با ماده در ماز بعلاوه ای شکل مرتفع
معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی رویشگاه های شمشاد Buxus hyrcana Pojark در رویشگاههای شمشاد استان مازندران
بررسی منحنی عکس العمل گونه های گیاهی موجود در رویشگاه های شمشاد هیرکانی نسبت به متغیر واکنش خاک
استفاده از گیاهان به عنوان داروی ضد بارداری
مطالعه صفات ریخت شناسی برگ و گوشوارک سرده Alchemilla L. از تیره گل سرخیان در ایران
ریشه زایی و سازگاری زالزالک بومی آذربایجان در سه محیط کشت MS ، LP ،WPM
آفلاتوکسینها وتاثیر آنها بر کیفیت غذاهای انسانی وحیوانی
مطالعه بیوسیستماتیک سوسماران شهرستان سنقر و کلیایی
بررسی مورفومتری و کاریو لوژی مارمولک چشم ماری Ophisops elegans در شهرستان سنقر و کلیایی سوسماران:لاسرتیدائه
مطالعه مقدماتی دو گونه Eremias persicaو Eremias fasciata در سیستان
بررسی برهم کنش مالاتیون با آلبومین سرم انسانی و کاهش اثر سمیت آن در حضور نانوذرات نقره توسط روش پراش پرتو رزونانسی
مطالعه برهمکنش مالاتیون با پروتئین آلبومین سرم خون انسانی در حضور و غیاب یون های آهن ومس به وسیله بررسی برانگیختگی لبه قرمز
مطالعه برهمکنش آلبومین سرم خون انسانی با مالاتیون در حضور و غیاب یون های آهن و مس توسط روش دیاگرام فازی
بررسی کمیت اسانس برخی اکوتیپهای بومادران Achillea wilhelmsii Koch در جنوب غرب ایران
شناسایی ژنومی کوکسیلا بورنتی Coxiella burnetii در گله ی گوسفند و بز در منطقه غرب مازندران به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه های
اثر فلزات سنگین بر تنوع ژنتیکی و فیریولوژی موجودات زنده
شناسایی سرولوژیک کوکسیلا بورنتی Coxiella burnetii در گله ی گوسفند و بز در منطقه غرب مازندران
گونه های بادام کوهی استان بوشهر
گونه های درختی و درختچه ای مناسب جنگل کاری جهت کاهش گرد و غبارهای محلی و ریزگردهای تولید شده در استان بوشهر
گیاه دارویی لگجی و نقش آن در کاهش فرسایش بادی و مهار ریزگردهای محلی استان بوشهر
معرفی تعدادی از گیاهان مقاوم به خشکی جهت کاشت در فضای سبز شهری و پارک های استان بوشهر
معرفی گونه های جدید تیره سیستاسه در ایران به منظور حفظ ذخایرژنتیکی موجود
بررسی اثرات نانو اکسید گرافن بر نرخ بقاء و آپوپتوز سلول سرطانی رده نوروبلاستی B65
بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره گیاه دارچین Cinammomum zeylanicum بر ادم القاء شده توسط زایلن در موش های نر بالغ نژاد NMRI
درصد انتقال ژنوم به نسل بعد
پروتئین هیستون
تاثیر مراحل شناخت اسلامی بر علوم زیستی بررسی میدانی کاربرد مراحل شناخت بر دسته بندی رویکرد و مباحث زیست شناسی
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی وارنگبو Melissa officinalis بر حافظه موشهای تیمار شده با نیکوتین در مدل یادگیری اجتنابی مهاری
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه Melissa officinalis بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در موشهای کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI
کاربرد مدلهای استوکستیک سری زمانی در شبیه سازی و پیشبینی سطح ترازآب خزر جنوبی
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موشهای مبتلا به لیشمانیوز احشایی
تاثیر سطوح مختلف تنش آبی بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد بر ارقام کم پر و پر پر گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرج
تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری Petroselinum crispum برآسیب شناسی بافت کبد در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و سایر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی مرزه تابستانه
مقایسه ترکیبات فنلی تام اکوتیپ های گونه های مختلف گیاه دارویی گل ماهور Verbascum sp.
بررسی غلظت فلزات سنگین در آب رسوب و عناصر بیولوژیک تالاب انزلی
بررسی تاثیر آموزش های محیط زیست بر تغییر نگرش معلمان مدارس مقطع دبیرستان نسبت به آموزش حفاظت از محیط زیست
بررسی تغییرات کاربری اراضی دشت مشهد طی سالهای ۱۹۸۵تا۲۰۱۳
بررسی مروری بیماری پارکینسون
ارزیابی ترکیب شیمیایی و خواص آنتی باکتریایی گیاه نعناع گربه ای بومی لرستان
بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره الکلی برگ های گیاه یونجه سیاه Medicago lupulina بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور MRHO/IR/75/ER در شرایط آزمایشگاهی به روش MTT
ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاه سینوپتیک فسا توسط مدل REF-ET
بررسی عناصر برگ گیاه مورخوش Zhumeria majdae در مراحل مختلف رویشی در منطقه کوه گنو
ارزیابی رویشگاه های Taverniera cuneifolia در استان هرمزگان به روش آنالیز مؤلفه های اصلی PCA
بررسی برخی ویژگی های بوم شناسی گونه هرش Taverniera cuneifolia دراستان هرمزگان
تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی
بیوتکنولوژی ضامن امنیت غذایی و رافع معضلات زیستی
تعیین صفات موثر در مقاومت به تنش های خشکی در ارقام مختلف گلرنگ
بررسی تأثیر عصاره متانولی برگ گیاه جودوسر Aven fatua تحت تیمار فلز تیتانیوم بر روی باکتری های صنعتی استاندارد
مطالعه مروری بر کارایی مدل EPM در برآورد رسوب در ایران
بررسی امکان کاربرد روش های کم آبیاری در مدیریت آب بخش کشاورزی ایران در شرایط خشکسالی
بررسی اثرات ویتامین B1 وb12 بر رشد ریز جلبک chlorella sp
بررسی رشد ریز جلبک chlorella sp در محیط کشت دارای ترکیبات ویتامینه گروه B
معرفی ذخایر توارثی درختان و درختچه های جنگلی استان هرمزگان
تعیین تاریخ کاشت مناسب کشت ذرت در استان خوزستان به کمک بررسی دمای مطلوب
ارزیابی اثر شوک حرارتی در مصرف قند ساکارومایسس سرویزیه تثبیت شده در حامل ترکیبی آلژینات خاک اره
نقش ژن استئوپروتگرین OPG در بیماری های استخوانی و سرطان در انسان
مطالعه ی کانزرویتی پروتئین RANKL در سه گونه پستاندار
مطالعه برهمکنش پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی با کارکومین توسط تکنیک طیف سنجی
مشکلات موانع آموزش نیروی انسانی بخش خصوصی در مبحث محیط زیست
بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی گیاه آنغوزه از طریق اعمال پلی اتیلن گلیکول۶۰۰۰
اثر غلظتهای ژل آلوئه ورا و زمان انبارداری بر میزان شدت و کیفیت رنگ آریلهای تازه انار با حداقل فرآوری
بررسی اثر غلظت عصاره آبی بره موم و زمان انبارداری بر برخی شاخصهای بیوشیمایی آریلهای تازه انار با حداقل فرآوری
بررسی اثر دوتیمار، شوری و جیبرالین ، بر جوانه زنی تره رقم خوزستان در مقایسه با تره فرنگی و تره رقم اصفهان
بررسی دیدگاه زنان نابارور در مورد اهداء گامت و برخی ویژگی های دموگرافیک مراجعه کنندگان به درمانگاه شهر اهواز در سال ۱۳۹۳
مطالعه برهمکنش پروتئین آلبومین سرم انسانی و کارکومین توسط تکنیک طیف سنجی
بررسی اثر هیپر گلیسمی در بیماران دیابتی بر روی میکرو نوترینتهای آهن مس و روی
مطالعه بیان ژن کانکسین سلولهای استئوبلاست در معرض نانو ذرات اکسید گرافن
بررسی اثر حفاظتی گیاهان بوته ای جارو سفید Luctuca orientalis قیچ Zygophyllum atriploides و درمنه Artemisia sieberi از گیاهان زیر اشکوب در برابر چرای دام
معرفی برخی زنبورهای پارازیتویید سوسک های چوبخوار بلوط
شبکه آندوپلاسمی و تاثیرات وارد شده بر روی هسته
ارزیابی منابع آلودگی آب های زیر زمینی در محیط شهری
ارزیابی اثر توپوگرافی بر روی محیط زیست
معرفی میکروفسیل های فرامینیفر نهشته های پرمین ناحیه شاهزاده علی اکبر شهرضا
بررسی ارزیابی اثراث زمین شناسی زیست محیطی بر واحد های رخساره ای زمین
اثر نانو گرافن اکساید بر بیان ژن MAP2 سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز عقب ماندگی ذهنی، معزل جامعه امروزی
فاکتور ممانعت کننده ی لوکمیایی LIF انسانی:یک پروتئین تراپوتیک چند پتانسیلی
سرطان و درمانی نوین
تلاش ژنتیک در مبارزه با پیری و دستیابی به اکسیر جوانی
مشاوره ژنتیک و موارد لزوم انجام آن
اثرات نانو ذره گرافن اکساید بر روی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی به نورون
اثرات نانو ذره گرافن اکساید بر بیان ژنهای عصبی sox2,β-tubulin و Pax6 در طی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به نورون
ژئومورفولوژی
بررسی مقاومت به حریق چوب گونه های سوزنی برگ نسبت به پهن برگ در جنگلهای استان گلستان
بررسی مقاومت چوب گونههای جنگلی پهنبرگ به حریق در شرایط آزمایشگاهی مطالعه موردی در جنگلهای استان گلستان
بررسی اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون در برابر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو
اثر انجماد شیشه ای بر بیان ژن پر توانی klf4 بلاستوسیست حاصل از in vivo و in vitro
شکل اتولیت به عنوان یک نشانگر برای شناسایی و تفکیک جمعیت Periophthalmus 1941 ،waltoni Koumans دربرخی نقاط سواحل خلیج فارس
تفاوت ویژگی های گل خورک Periophthalmus waltoni Koumans,1941 در برخی نقاط سواحل خلیج فارس
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی گلوکوزیدازها در سیستم گوارشی پروانه کرم آلو Grapholita funebrana Lep. : Tortricidae
بررسی و ارزیابی روند تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG مطالعه موردی : دشت مشهد
تاثیر بستره کشت پسته و برنج بر توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس
بررسی برهمکنش پروتئینهای آلفا و بتاکازئین با پپتید مهارکننده ACE توسط طیف سنجی
کلونینگ ژن MpaE از مجموعه ژنی MPA پنی سیلیوم براویکمپکتوم

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید