دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر اشعه برگزار می‌شود

دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه در نیمسال دوم 1391 توسط سازمان انرژی اتمی برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کانون بازنشستگان سازمان انرژی اتمی ایران دوره‌های مقدماتی حفاظت در برابر اشعه را در نیمسال دوم 1391 با نظارت دفتر حفاظت در برابر اشعه کشور برگزار می کند که این دوره‌ها به منظور ارتقاء آگاهی تمامی کسانی که در مراکز مختلف صنعتی و پزشکی و به نوعی با اشعه کار می‌کنند و یا در معرض آن هستند طراحی شده‌ است.

حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز غیرپرتونگاری صنعتی، حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی و حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر از جمله دوره های آموزشی مدنظر است و در صورت وجود متقاضی علاوه بر این دوره ها، دوره های حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز تأسیسات هسته ای، پرتونگاری دندان و مراکز کار با پرتوهای رادیویی و ماکروویو نیز برگزار می‌شود.

براساس ضوابط دریافت پروانه اشتغال جهت فعالیت پرتوی مربوطه، تمامی پرتوکاران باید دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه را با موفقیت بگذرانند که این دوره ها شامل 60 ساعت متوالی آموزش حفاظت در برابر اشعه به صورت تمام وقت( 6 روز درهفته) است و تاریخ برگزاری هر دوره براساس تقویم آموزشی خواهد بود.

به داوطلبانی که این دوره ها را گذرانده اند و در آزمون مربوطه نیز قبول شوند، گواهینامه مورد تائید امور حفاظت در برابر اشعه کشور اعطاء خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید