سيزدهمين دوره جوايز انجمن ترويج علم ايران اعطا مي شود

انجمن ترويج علم ايران به منظور قدرداني از كوشش‌هاي صورت گرفته در حوزه هاي مختلف ترويج علم، سيزدهمين دوره جوايز خود را در سال جاري به افراد، سازمان‌ها و نهادهاي مروج دانش، معلمان مروج علم در مناطق محروم، رسانه ها و پژوهش‌هاي برگزيده با موضوع ترويج علم اهدا مي كند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مهلت ارسال مدارك جهت معرفي نامزدهاي واجد شرايط تا دهم شهريورماه تمديد شده است.

انجمن ترويج علم ايران به منظور قدرداني از كوشش‌هاي مروجان علم و تشويق عموم به فعاليت و زمينه‌سازي براي ارتقاي بينش و تفكر علمي در جامعه، سيزدهمين دوره جايزه ترويج علم را برگزار و از افراد يا سازمان‌هايي كه بهترين وموثرترين فعاليت‌ها را براي علاقه‌مند كردن مخاطبين، همگاني كردن علم، گسترش انديشه و فرهنگ علمي در ايران و كاربرد علم در هر يك از سطوح زندگي اجتماعي انجام داده‌اند، طي مراسمي تقدير مي‌كند.

انجمن از تمام اشخاص حقوقي و حقوقي (دولتي و غير دولتي) دعوت كرده كه خود يا ديگر نامزدهاي مورد نظر را ازميان آموزشگران، سياست‌گذاران، طراحان، برنامه ريزان، سرمايه‌گذاران و حاميان ترويج علم و نهادهاي فعال به همراه يك طرح مشخص در زمينه ترويج علم به دبيرخانه انجمن معرفي كنند.

فعاليت مورد نظر بايد مشخصا در سه محور همگاني كردن علم، گسترش تفكر و بينش علمي و علاقه‌مند كردن جامعه يا بخش‌هايي از آن به علم يا فعاليت‌هاي علمي باشد.

طرح يا عملكرد نامزد جايزه بايد نوآورانه و متفاوت از روش‌هاي رسمي موجود باشد و فعاليت‌هاي پژوهشي يا آموزشي در چارچوب‌هاي رسمي كشور در دامنه بررسي اين جايزه نيست. همچنين شخص حقيقي نامزد جايزه بايد در قيد حيات باشد.

جايزه بهمن بيگي (معلمان مروج علم در مناطق محروم) 1391

انجمن ترويج علم ايران با هدف قدرداني از كوشش‌هاي معلمان مروج علم در مناطق محروم كه در زمينه تشويق دانش‌آموزان به ارتقاي بينش و تفكر علمي فعاليت داشته‌اند و يا طرح‌هاي موثري را براي علاقه‌مندكردن آنها، همگاني كردن علم، گسترش انديشه وفرهنگ علمي ميان دانش‌آموزان اجرا كرده‌اند درمراسم سالانه جايزه ترويج علم از معلمان مروج علم برگزيده هم تقدير مي كند.

عملكرد معلم نامزد شده بايد فراتر از وظايف رسمي او و به شيوه‌اي ابتكاري بوده و به علاقه‌مند شدن دانش‌آموزان و يا ديگر گروه‌هاي مخاطب به علم منجر شده باشد.

انجمن ترويج علم ايران از اشخاص حقيقي دعوت كرده كه خود يا ديگر نامزهاي مورد نظر خود را ازميان معلمان مناطق محروم خارج از مراكز استان‌ها كه در زمينه ترويج علم كوشا بوده‌اند، به دبيرخانه انجمن معرفي كنند.

فعاليت مورد نظر بايد مشخصا در جهت دو محور گسترش تفكر علمي ميان دانش‌آموزان و علاقمند كردن دانش‌آموزان به علم يا فعاليت‌هاي علمي باشد.

طرح يا عملكرد نامزد جايزه بايد نوآورانه و متفاوت از روش‌هاي رسمي آموزش و پرورش كشور باشد و فقط معلمان مناطق محروم و خارج از مراكز استان‌ها مي‌توانند نامزد دريافت جايزه شوند.

معيارهاي ارزيابي و داوري

ترويجي بودن: فعاليت بايد با هدف علاقه‌مند كردن دانش‌آموزان به فراگيري دانش صورت گرفته باشد خلاقيت: فعاليت دانش‌آموزان يا ديگر گروه‌هاي مخاطب را در بالا بردن سطح اطلاعات علمي، خلاقيت و ابتكار تشويق كند امكانات: فعاليت بر اساس فرآيند علاقه به علم و با توجه به امكانات محلي شكل گرفته باشد نهادينگي: فعاليت توانسته باشد از حدود فعاليت فردي خارج و نهادينه شده باشد قدمت: فعاليت از چند سال قبل شروع شده، به مرور زمان كامل‌تر شده باشد.

جايزه نهاد مروج علم 1391

انجمن ترويج علم ايران به منظور قدرداني از كوشش‌هاي نهادها و سازمان‌هاي مروج علم از جمله خانه‌هاي علم، موزه‌هاي علوم، كاوشكده‌ها، رصدخانه‌هاي عمومي، آسمان نماها، پژوهش‌سراها، انجمن‌هاي علمي كه فعاليت شاخصي در زمينه ترويج علم داشته‌اند وهمچنين ساير نهادها و سازمان‌هايي كه در جهت شناساندن، علاقه‌مند كردن وهمگاني كردن علوم طرح‌هايي را اجرا و يا بهترين وموثرترين فعاليت‌ها را براي همگاني كردن علم، گسترش انديشه وفرهنگ علمي در سال 1390 داشته‌اند، طي مراسمي تقدير مي‌ كند.

انجمن ترويج علم ايران از تمام اشخاص حقوقي (دولتي و غير دولتي) دعوت كردهكه گزارش فعاليتهاي خود را به دبيرخانه اين جايزه در انجمن معرفي كنند.

گزارش فعاليت‌هاي هر نهاد بايد مشخصا در سه محور همگاني كردن علم، گسترش تفكر و بينش علمي و علاقه‌مند كردن جامعه يا بخش‌هايي از آن به علم يا فعاليتهاي علمي باشد.

تنها موسسات و نهادها با شخصيت حقوقي مي‌توانند نامزد دريافت جايزه شوند.

جايزه ويژه رسانه ها و ترويج علم

انجمن ترويج علم ايران براي قدرداني ازكوشش فعالان رسانه‌ها و سازمان‌هاي رسانه‌يي (مطبوعات، راديو، تلويزيون، خبرگزاري‌ها، وب‌گاه‌هاي خبري و ….)، «جايزه ويژه رسانه‌ها و ترويج علم» را اختصاص داده است.

روزنامه‌نگاران (مطبوعات، راديو، تلويزيون، خبرگزاري‌ها و وبگاه‌هاي خبري)، روزنامه‌نگاران عكاس، طراحان و گرافيست‌ها، نويسندگان مترجمان و دست‌اندركاران توليد برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني كه به طور حرفه‌يي به ترويج علم مي‌ پردازند، مي‌توانند نامزد دريافت اين جايزه شوند.

سازمان‌هاي رسانه‌يي (اعم از چاپي، آنلاين، راديويي و تلويزيوني) و زير مجموعه آنها (صفحه يا برنامه) نيز درزمره نامزدهاي احتمالي قرار مي‌گيرند.

داوران همچنين نامزدي كساني را كه در قالب وبگاه و وبلاگ شخصي به طور مستمر به ترويج علم مي‌پرازند مورد توجه قرار مي‌دهند.

جايزه پژوهش برگزيده با موضوع ترويج علم

انجمن ترويج علم ايران به منظور قدرداني از كوشش‌هاي پژوهشي و آكادميكي كه با موضوع ترويج علم و بررسي ابعاد نظري، اجتماعي، اقتصادي، تاريخي و عملي انجام شده اند، جايزه‌اي را به پژوهش برگزيده اختصاص خواهد داد. از همه محققان و پژوهشگران دعوت شده تا نسخه‌اي از پژوهش خود را براي انجمن ارسال كنند.

پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي، كتاب و مقالات پژوهشي اصيل علمي (تاليفي) كه حاوي ايده‌هايي نو با موضوع ترويج علم باشند، مي‌توانند در اين بخش نامزد دريافت جايزه شوند.

اين جايزه به پژوهش‌‌هايي كه موضوع آنها مستقيما يكي از علوم تجربي باشد، تعلق نمي‌گيرد، بلكه هدف آن دسته از پژوهش‌هايي است كه موضوع آنها ترويج علم (شامل رويكردهايي نظري به موضوع ترويج علم، تاريخچه و سير تحول اين مفهوم، رابطه علم و جامعه و…) باشند.

علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ارسال مدارك با دبيرخانه انجمن ترويج علم ايران به نشاني تهران، خيابان كريم‌خان زند، نبش خيابان عضدي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 225 يا شماره تلفن 81032251 تماس بگيرند.

انجمن ترويج علم كه انجمني علمي تحت پوشش كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم است، ترويج علم را هر گونه كوششي مي‌داند كه براي قابل فهم كردن انديشه‌ها، مفاهيم، روش‌هاي علمي و كاركردهاي مبتني بر علم براي سطوح مختلف اجتماعي با استفاده از روش‌هاي گوناگون از قبيل ايراد سخنراني، نوشتن كتاب و مقاله، انتشار مجله، نمايش آزمايش‌هاي علمي، برگزاري بازديد‌هاي هدفمند، تهيه فيلم، توزيع لوح فشرده، يا هر تدبير مناسب ديگري صورت گرفته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید