دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۹۵عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۰۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

تنوع ژنتیکی تحمل خشکی در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول در گندم نان
مقایسه تغییرات بیان ژن آنتی اکسیدانتی کاتالاز در پاسخ به تنش خشکی در خانواده های غلات و حبوبات
اثر هالوپرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذر گیاه دارویی مرزه خوزستانی ( Satureja khuzestanica)
مطالعه شاخص ها و خصوصیات جوانه زنی بذرگیاه دارویی مرزه اصفهان
بررسی تاثیر جنسیت و فصل تخمریزی بر میزان اسیدهای چرب امگا ۳ در ماهی صبور Tenualosa ilisha در آبهای سواحل آبادان و خرمشهر
سنجش ابعاد آسیب پذیری، راهکاری به سوی مدیریت ریسک خشکسالی در سطح کشور
مقایسه میزان اسیدهای چرب امگا ۶ در جنس نر و ماده ماهی صبور Tenualosa ilisha در آبهای سواحل آبادان و خرمشهر
تعیین الگوهای آسیب پذیری کشاورزان استان فارس
تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال های پسته در اثر Cylindrocarpon destructans
تأثیر شرایط عصاره گیری با روش فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی از رازیانه (Foeniculum vulgare)
بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویجی بر دانش انگورکاران شهرستان تاکستان در ارتباط با تهیه و بسته بندی کشمش
ارزیابی دگرآسیبی عصاره های آبی اندام های آفتابگردان غده ای بر جوانه زنی پیچک (Convolvulus arvensis)
بررسی پتانسیل آللوپاتی آفتابگردان غده ایی بر صفات جوانه زنی علف هرز سس (Cuscuta campestris L)
اثر دوره های پوسیدگی اندام های آفتابگردان غده ایی بر سبز شدن پیچک (Convolvulus arvensis)
بررسی اثرات دوره پوسیدگی اندام های آفتابگردان بر درصد و سرعت سبزشدن علف هرز سس (Cuscuta campestris L)
پهنه بندی خطر فرسایش بادی جنوب شهر کرد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از مدل اریفر
معرفی گیاهان دارویی و انحصاری منطقه حفاظت شده پلنگ گالون در استان اصفهان
تعیین و بررسی بازارهای هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از روش غربالگری
بررسی حاشیه و کارآیی بازار توت فرنگی در استان کردستان
برآوردارزش تفریحی گنج نامه همدان به روش هزینه مسافت
اثر اشعه گاما بر میزان محتوای فنل، فلاونوئید و خاصیت آنتی اکسیدانتی فلفل قرمز
تاثیر پیش تیمار بذر با اشعه گاما بر خصوصیات ژنتیکی و آنتی باکتریالی گیاه همیشه بهار
تاثیر پیش تیمار بذر با اشعه گاما بر خصوصیات ژنتیکی گیاه فلفل قرمز
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف نهاده های کشاورزی: تجزیه و تحلیل بین المللی
اثر مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع گونه ای بانک بذر علف های هرز در یک منطقه نیمه خشک از استان قزوین
تنوع بانک بذر علف های هرز تحت تأثیر تناوب زراعی در منطقه ی آبیک قزوین
بررسی خصوصیات مولکولی ناحیه فاصله انداز رونوشت برداری شده (ITS2) برخی از گونه های سالویای ایران
رمزگشایی الگوهای زیستی از طریق فناوری زیست سامانه سلولی
تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد علوفه تاجخروس زراعی (.Amaranthus hypochondriacus L)
انتخاب با کیفیت ترین سمپاش بوسیله اندازه گیری ویژگی قطرات سم پاشیده شده
بررسی اثر جمعیت های گیاهی بر شاخص های رشدی ارقام سورگوم دانه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان ماهشهر
تأثیر رژیم های آبیاری بر شاخص های رشدی ارقام سورگوم دانه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان ویس
بررسی، مدلسازی و ارزیابی مصرف سوخت تراکتور ۲۸۵ ITM هیبرید الکتریکی
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف باقلا نسبت به بیماری قارچی لکه شکلاتی در منطقه ی گرگان
چالش تغییرکاربری زمین های کشاورزی در شهرستان پاکدشت استان تهران
مطالعه تنوع ژنتیکی و ریخت شناسی جمعیت های ماروبیوم کونئاتوم ( Marrubium cunneatum) در ایران با بهره گیری از نشانگرهای ریخت شناسی و مولکولی آی اس اس آر (ISSR)
اصلاح و مذیریت خاک ضور با آب های نا متعارف در منطقه اراضی کطت و دامذاری فکا
بررسی ویژگی های یک جدایه ویروس موزاییک لوبیا جمعآوری شده از استان زنجان
تاثیر شیوه کاربرد کودهای فسفات و سولفات روی بر میزان پروتئین دانه و برخی صفات زراعی ذرت تحت تنش کمبود رطوبتی
بررسی جایگزینی ساکارز با شیرین کننده های اریتریتول و سوکرالوز در کیک های اسفنجی رژیمی از لحاظ خصوصیات شیمیایی
بررسی میزان و نحوه اثرگذاری عوامل موثر در انتشار گازهای گلخانه ای در جنگل های ایران بر پایه اصول مطالعاتی IPCC 2010
تاثیر باکتریه ای ریزوسفری تحریک کننده رشد گیاهی بر رشد و متابولیت های ثانویه مرزه تحت تنش خشکی
اثز تیمارهای هورمونی مختلف بر باززایی گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)
ارزیابی کیفی آب های مورد استفاده در برخی مناطق کشاورزی استان های تهران و البرز
بررسی بازده کششی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ در اجرای شخم با گاوآهن برگردان دار با استفاده از ترکیب سوخت (دیزل+ بیودیزل)
تناسب و تعیین محدودیت های اراضی کشاورزی منطقه کشت و صنعت فکا در اصفهان
مقایسه دو الگوریتم حداکثر احتمال و فاصله ماهالانوبیس در طبقه بندی داده ی ماهواره Worldview2 جهت پهنه بندی گونه ی Loranthus europaeus
اثر دور های مختلف موتور و تغییر نسبت دنده بر مقادیر سطح صدای تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹ کابین دار و بدون کابین
اثر بازدارندگی عصاره های آبی هفت گیاه قیاق، تاج خروس، جغجغه، آکالیفا، گندجارو و دو گونه گلاسیوم علیه قارچ های بیمارگرFusarium solani, Alternaria solani و Rhizoctonia solani در شرایط آزمایشگاهی
بهره برداری و تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن: با تأکید بر عدالت در توزیع آب
تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی عناصر ماکرو در خاک و گیاه برنج
مقایسه فنی و اقتصادی روش های خاک ورزی در تولید گندم و جو آبی ( مطالعه موردی: قزوین)
ارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز درکه ولنجک شمیران با هدف توسعه جنگل با استفاده ازGIS و سیستم های ارزیابی چند معیاره
رتبه بندی کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص های پایداری محیط زیست بوسیله TOPSIS
تاثیر عوامل بیولوژیکی و غیربیولوژیکی بر میزان کلروفیل در ارقام لوبیای آلوده به ویروس موزاییک زرد لوبیا
اثر تابش لیزرگازی بر رشد گیاه بادمجان
ارزیابی جوانه زنی بذور جمعیت های مختلف کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss )
بررسی عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده های کشاورزی: مطالعه موردی فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
بررسی میزان تحمل به خشکی گیاه آلوئه ورا در شرایط مزرعه
القای پینه در گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi)
بررسی اثر افزودن پودر چای سبز Camellia sinensis به جیره غذایی و تأثیر آن بر میزان فعالیت لایزوزیم در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio
قابلیت ها و استلزامات کشاورزی ارگانیک در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی از دیدگاه مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه
بررسی بیلان انٰرژی در مزارع نخود شهرستان دالاهواز توابع استان کرمانشاه
بررسی اثر نرخ بازدهی سرمایه بر روی دوره چرخشی استحصال چوب جنگل ها درکشور های در حال توسعه
بررسی امکان جایگزینی آرد دانه کنجد به جای بخشی از آرد ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان
بررسی تاثیرات و پیامدهای مربوط به ریزگردها در ایران و نحوه مدیریت آن
بررسی تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن بر خرمای جیرفت
ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه های بیوکامپوزیتی در آبیاری پانیکوم (Panicum antidotale)
تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss)
تاثیرات فناوری نانو در کود و سموم کشاورزی
عوامل موثر بر مدت زمان لازم جهت دستیابی به فرصت شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی: کاربرد مدل تحلیل بقا
ساخت تنبوشه های بیوکامپوزیتی بر پایه استفاده از الیاف خرما جهت آبیاری زیرسطحی گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک
حسابداری آب مجازی برای تولید گندم در شهرستان نیشابور
اثرات رفاهی کاهش یارانه کود شیمیایی بر تولید کنندگان گندم استان فارس
دستیابی به امىیت غذایی در مسیر کشاورزی پایدار
تاثیر EDTA در جلوگیری از تنش القاء شده بواسطه کروم در خاک بر گیاه آفتابگردان
Effect of culture-medium type and temperature on pollen germination of medicinal plant Leonurus cardiaca L.
تداخل گرده کلاله در گیاه دارویی دم شیر (.Leonurus cardiaca L)
بررسی شکل گرده و سیستم اصلاحی دم شیر (.Leonurus cardiaca L)
توسعه اقتصادی – اجتماعی و تقاضا برای چوب و فرآورده های چوبی در ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه: رویکرد داده های ترکیبی
ارزیابی طرح های کنترل سیلاب رودخانه کارون: کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
مدل جرمی فلفل همدان با استفاده از برخی خواص فیزیکی، توسط دو روش رگرسیون خطی و انفیس
مروری بر بهبود روش های فرآوری مواد غذایی توسط امواج فراصوت
مروری بر چند روش کاربردی تعیین تندی فلفل
معرفی و بررسی مزایای استفاده از یاتاقان های هوایی
خشک شدن دریاچه ارومیه و راهکارهای ارائه شده برای خروج از این بحران
تاثیرجایگزینی فیبر پرتقال با بخشی از روغن و تخم مرغ بر روی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیاتی کیک مافین
تأثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر خصوصیات بافتی و حسی سوسیس گوشت
تاثیر تغییر کاربری اراضی از شالیزار به کشت کیوی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
مروری بر روش های روندیابی حوزه مبتنی بر معادله ذخیره (روشهای مخزنی)
مدل سازی تجمع و استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
رابطه ی مواد معدنی خاک رس و ثبات زمین در دشت رسی شهرکرد
تحلیل موانع و محدودیت های تولید محصولات سالم از دیدگاه گلخانه داران شهرستان پیشوا
بررسی تغییرات محتوای رطوبت و مدلسازی آن در قطعات همبرگر طی فرآیند سرخ کردن عمیق
گیاه پالایی فلز کروم از خاک آلوده توسط گیاه آفتابگردان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید