جشنواره فرهنگی و هنری 23 سال ره بر، دانشگاه خودباوری

جشنواره فرهنگی و هنری 23 سال ره بر، دانشگاه خودباوری، 27 آبان تا 1 دی ماه 1391 توسط معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه صنعتي شريف در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مهلت ارسال مقالات به این جشنواره، تا 15 مهرماه اعلام شده و علاقه مندان می توانند آثار خود را در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

دانشگاه اسلامي

 • شاخص‌ها و معيارهاي دانشگاه اسلامي

 • الگوي زندگي دانشجوي مسلمان

 • معيارهاي ارزش‌گذاري علم و عالم در دانشگاه اسلامي

 • جايگاه تزكيه در دانشگاه اسلامي

 • الگوي مديريت دانشگاه اسلامي

 • نقش دانشگاه اسلامي در اقتدار ملي

 • چرايي و چگونگي وحدت حوزه و دانشگاه

 • روحيه جهادي و دانشگاه اسلامي

 • بومي سازي علم و فناوري و دانشگاه اسلامي

 • علوم انساني در دانشگاه اسلامي

 • رابطه استاد و شاگرد دانشگاه امروزي و دانشگاه اسلامي

سياست گذاري علم و فناوري

 • عوامل انحراف از مسير چشم‌انداز 1404

 • نقش دانشگاه در اعتلاي عزت ملي

 • جايگاه عزت ملي در الگوي ايراني اسلامي پيشرفت

 • نقد و بررسي نقشه جامع علمي كشور

 • مديريت سرمايه‌گذاري در توليد علم و فناوري

 • حكمت و بصيرت در مديريت پيشرفت علمي كشور

 • اولويت علم و فناوري در حفظ هويت و اقتدار ملي

 • راهبردهاي خودكفايي و خوداتكايي ايران اسلامي

 • راهبردهاي دستيابي به مرجعيت علمي در نيم قرن آينده

 • موانع تجاري سازي فناوري در رابطه صنعت و دانشگاهيان

جنبش نرم افزاري

 • دانشگاه و افزايش اعمال قدرت نرم

 • الگوسازي براي دانشگاه هاي جهان اسلام

 • جايگاه علوم پايه در دستيابي به مرجعيت علمي

 • موانع و چالش‌‌هاي نظريه‌سازي در دانشگاه‌

 • جايگاه الهام و اشراق در پيشرفت علمي

 • مفهوم راه‌هاي ميانبر در خط شكني علمي

 • جريان‌سازي جهاد علمي در راستاي توليد علم نافع

 • اهميت توجه به فناوري‌‌هاي نوين در پيشرفت

 • تعريف كرسي‌هاي آزاد انديشي و شاخص‌هاي رشد و اثر بخشي آن

 • موانع تدوين و توسعه كرسي‌هاي آزاد انديشي

 • شجاعت علمي، كرسي‌هاي آزاد انديشي و نظريه‌سازي

 • علم، اجتماع شهري و مديريت شهري

 • مديريت شهري و پيوست اجتماعي فرهنگي

جنبش دانشجويي و خودباوري

 • پويايي، بالندگي و رشد عقلانيت جنبش‌هاي دانشجويي

 • استقلال و خودباوري جنبش‌هاي دانشجويي

 • آسيب شناسي جنبش دانشجويي در دهه هاي گذشته

 • جنبش دانشجويي، متولي رشد و توسعه كرسي‌هاي آزاد انديشي

 • تحول جنبش‌ دانشجويي براي مطالبه‌گري در نهضت علمي

 • رسالت و جايشگاه جنبش دانشجويي در جنگ نرم

 • جايگاه جنبش‌ دانشجويي در تقويت خودباوري و عزت ملي

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید