در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا)

دسترسی به مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی بوعلی در شهر تهران – دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۸۵عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۳۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

انتخاب پروژه سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی براساس روش های ANP و AHP مطالعه موردی:منطقه شهرستان سبزوار
ماژولاریته، نگرشی جدید درمسائل مکان یابی تسهیلات
شایسته سالاری و چگونگی آن در کشور های مختلف جهان
جوشکاری به کمک امواج فراصوت
رویکردی بر نظریات درون سازمانی و برون سازمانی سازمان ملی استاندارد در اثربخشی استانداردهای ملی بر صنعت راه و ساختمان با استفاده از CRM
بررسی عوامل موثر بر ریسک زنجیره تأمین با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه شرکت چرخشگر تبریز)
طراحی مدل ریاضی چند هدفه بهینه با در نظر گرفتن ساختار محصول در مهندسی همزمان سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
مدیریت بحران بحرانی برای مدیران
بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش در نظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها
مروری بر تولید ناب در صنایع مختلف
اولویت بندی معیارهای موفقیت پروژه، طرح و پورتفولیو با روش تلفیقی DEMATEL و ANP در یک پروژه سرمایه گذاری ساخت و ساز
انرژی و آیندهنگری در نحوهی مصرف آن
مدیریت زنجیره تامین با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی مطالعه موردی کارخانه سیمان فیروزکوه
انتخاب راه حل بهینه در زنجیره تامین با رویکرد نظریه بازی ها
مدل بهینه سازی استوار مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از سناریوهای گسسته،مطالعه موردی شهر بارسلونا
حل دقیق مسأله زمان بندی کلاسهای درسی با در نظر گرفتن اولویت زمانی اساتید
استانداردسازی و محصولات
توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع دوگان در حالت چند وضعیتی با استفاده ازروش فراابتکاری
آسیب شناسی توسعه صنایع بازیافت و فرآوری آهن قراضه در ایران و تحلیل استراتژیهای برتر با تکنیکSWOT
بودجهبندی سرمایهای با رویکرد برنامهریزی آرمانی و درنظر گرفتن سطوح مختلف برای هر آرمان
تجزیه و تحلیل سیستم اندازهگیری، مطالعه موردی کارخانه سیم وکابل مغان
مسیریابی محصولات در مساله جریان کارگاهی انعطاف پذیر با زمان های پردازش احتمالی توسط تکنیک شبیه سازی
ارائه الگوریتم ژنتیک ابتکاری برای مساله مکان یابی تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل و نقل چند گانه
نقش مدیریت دانش درارتقای اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران
طراحی زنجیره تامین دوسطحی، چندمحصولی مواد زوالپذیر
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر دقت کنتورهای آب
مروری برمباحث مهندسی صنایع ومسائل زیست محیطی
طراحی و ارائه یک مدل برنامهریزی چند هدفه لجستیک امداد با در نظر گرفتن تغییر اولویت اهداف در دورههای مختلف فاز پاسخ
ارائه الگوریتمی یکپارچه به منظور بهبود فرایند پیش بینی در برنامه ریزی تولید بارویکرد پویا
ارزیابی روش های مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
مدلسازی زنجیره تامین بانکداری الکترونیک با رویکرد پویاشناسی سیستمها مطالعه بانک انصار
ارائه مدل تصمیمگیری یکپارچه به منظور انتخاب تأمینکننده در زنجیره تأمین سبز با استفاده از تلفیق تکنیکAHP و مدلسازی ریاضی
انتخاب بهترین فروشنده به منظور مواد بازیافت شده بر اساس مدل تصمیمگیری چندمعیاره فرآیندتحلیل سلسله مراتبی
ارزیابی پیشبینی قیمت با نشانگرهای تکنیکی در بازارهای سهام، ارز و کالا با استفاه از شبکههای عصبی مصنوعی
اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت بخش جمع آوری پسماندهای شهری
بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عیار عناصر معدنی مطالعه موردی: کانسار سرب و روی انگوران
پیش بینی عیوب تجهیزات با استفاده از روش های مبتنی بر داده در حوزه پیش بینی و مدیریت سلامت PHM
ارائه یک مدل جدید ریاضی برای سیستمهای تولید سلولی و حل آن با استفاده ازالگوریتم ابتکاری بهینه سازی انبوه ذرات توسعه داده شده
تاثیر روش های پیش بینی در کاهش اثرات شلاق گاوی
Evaluating the Social Sustainability of the Supply Chain with A Fuzzy Multi Criteria Approach
یافتن گره مرکزی با استفاده از ترکیب روش کلاسیک و زیردرخت ها در شبکه های درختی
بررسی سیستمهای ترکیبی انرژی تجدید پذیر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی
نگهداری و تعمیرات در صنعت سبز
مدلسازی شبکه لجستیک یکپارچه هفت رده ای با هدف کمینه کردن هزینه و آلودگی، و حل آن با الگوریتم فراابتکاری
محاسبه نرخ بازگشت داخلی اصلاح شده در قالب رویکردی ساده تر
بررسی رویکرد متوسط نرخ بازگشت داخلی سرمایه AIRR و ارائه رویکردی نو جهت ساده سازی و توسعه
ارزیابی صنعت بیرجند با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک SWOT و اولویت بندی آلترناتیو های موثر به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه ای ANP
ارائه یک مدل ریاضی جهت بالانس کردن خط دمونتاژ در لجستیک معکوس مطالعه موردی: دمونتاژ موتور خودرو
رابطه تقلب در مراکزعلمی باکیفیت خدمات اموزشی در مراکز اموزش
کنتورهای آب و به کارگیری سیستم های قرائت از راه دور کنتورها به منظور کاهش خطا
الگویی برای انتخاب خوابگاه های دانشجویان با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامهریزی خطی
تبدیل نمودارهای کنترل فازی به نمودار های کنترل قطعی جهت تسهیل در تحلیل فرایند تولید
توسعه روش ابتکاری برای مسأله زمانبندی در محیط سری دو مرحلهای با درنظر گرفتن عملیات مونتاژ
بررسی و مقایسه رویکردهای ناب، چابک و ناب-چابک در مدیریت زنجیره تامین
تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت ارتباط بر ارزش چرخه عمر مشتری
توسعهی مدلی برای بررسی هزینه های خارجی تولید انرژی برق در واحدهای نیروگاهی تحت شرایط تبانی بازار
مدلسازی رفتار نیروگاههای برق تحت تاثیر هزینههای اجتماعی، در شرایط بازی چانهزنی نش
رابطه ی بهره وری نیروی انسانی و شاخص های استراتژی نگهداری و تعمیرات
طراحی مدل وزنی دستیابی به سازمان های با عملکرد برتر با استفاده از مدلSCORES و رویکرد تاپسیس فازی مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه
تحلیل گلوگاه در خطوط تولید آنتی بیوتیک ها با رویکرد شبیه سازی
انرژی زمین گرمایی و اولویت بندی منابع آن با استفاده ازAHP فازی
تحلیل تاثیر پیادهسازی خوشههای کاربرد فناوری ارتباطات خودرویی بر ایمنی با روش فرایند تحلیل شبکهای ANP
ارائه یک الگوریتم جدید برای یافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی
ارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب تامین کننده در یک زنجیره تامین حلقه-بسته
مروری بر رفتار خرید مصرفکننده
ارتباط کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی در سازمانها
ارائه مدلی برای انتخاب ابزارهای موثر مدیریتی با استفاده از مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM و مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD
ارائه مدلی برای پیشبینی دمای هوا مورد مطالعاتی: شهر تهران
طراحی شبکه زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت تقاضا با در نظر گرفتن محدودیت های تولیدی ووسایل حمل ونقل
اهمیت آموزش در مدیریت نیروی انسانی و ارزیابی شرکتهای برقمنطقهای صنعت برق ایران بر اساس تکنیک PCA
بررسی و مدیریت کاهش ضایعات در پروژههای عمرانی با ارائه مدل برش بر مبنای برنامهریزی خطی مطالعه موردی در پروژه بزرگ بازار اطلس در مشهد مقدس
توجیه عدم بازدهی یا ناکارایی استخدام پرسنل در شعب های یکی از بانک های ایرانی
توسعه مدلی به منظور حمل و نقل ریلی کالاهای فسادپذیر در یک زنجیره تامین دو سطحی – چند محصولی با در نظر گرفتن امکان انبارش
ارائه مدل یکپارچه برنامهریزی تولید ادغامی و خرید با درنظر گرفتن سیستم تخفیف
انتخاب استراتژی بهینه حمل و نقل در شبکه لجستیک یکپارچه
ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی هم تالیفی و شبکه همکاری اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش با استفاده از تکنیک دیمتل فازی
ارائهی مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه براساس ماکزیمم کردن قابلیت اطمینان درپالایشگاه نفت کرمانشاه
موازنه زمان- هزینه- کیفیت پروژه گسسته با در نظر گرفتن روابط پیشنیازی تعمیمیافته و محدودیت منابع
توسعه مدل مسأله مکانیابی – مسیریابی ظرفیت دار پویا با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی برای تحویل وبرداشت
بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی پارامترهای شاخصهای تحلیل تکنیکی،مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
مدلسازی مسئله برنامهریزی تولید چند اقلامی فازی با ظرفیت محدود و محدودیتهای پنجره زمانی تولید
مروری بر مسئله انتخاب راهکارهای مدیریت دانش با تأکید بر راهبردها
اولویت بندی معیارهای مؤثر بر خستگی انسان به کمک تحلیل سلسله مراتبی
مدل مساله مکانیابی p-هاب مرکز سلسله مراتبی

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید