دریافت مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس۲۵۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۶۴۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

ارتباط نشخوارگری فکری با اضطراب فراگیر در نوجوانان
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
رفتار خردمندانه و توانایی حل مسئله در برنامه ریزی زندگی
مقایسه باورهای معرفت شناسی در اساتید حوزه های نرم و سخت دانشگاهی
مقایسه بهزیستی روانشناختی در افراد جانباز و غیر جانباز
بررسی تأثیر باورهای دینی در سازگاری زناشویی مطالعه موردی والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمان
پیش بینی جهت گیری هدف دانش آموزان براساس مؤلفه های ادراک از محیط کلاس
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی و میزان استرس ادراک شده زنان در شرف طلاق استان یزد
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری برکاهش علایم اضطراب، افسردگی و ایجاد امیدواری دربیماران ام اس
مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی در معلولین جسمی ورزشکار و غیر ورزشکار
رابطه سرسختی روانشناختی و فرسودگی شغلی در بین مربیان و ناجیان استخر
بررسی آگاهی فراشناختی اساتید در فرایند تدریس و رابطه آن با نیاز به شناخت
اثربخشی خنده درمانی برکاهش کم رویی
مقایسه جهت گیری هدف دانش آموزان براساس سبک فرزندپروری ادراک شده والدین
بررسی مقایسه ای بهزیستی روانشناختی و شادکامی در افراد جانباز و غیر جانباز
تعیین اثربخشی آموزش گروهی اصلاح افکار خودآیند منفی بر میزان ابرازوجود
بررسی تطبیقی و واژه شناختی خرد در سنت های خرد غربی، شرقی و اسلامی
تدوین راهبردهای مطلوب ارتقاء هم افزایی کارکنان برای معاونت سیمای سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا (با استفاده از روانشناسی مثبت گرا)
بررسی و شناسایی ابعاد سازه کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه های تهران
پیش بینی میزان فرسودگی شغلی بر اساس میزان تاب آوری وویژگی های جمعیت شناختی
بررسی اثر بخشی برنامه تدریس مجموعه ها با استفاده از نقشه ذهنی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و بهره وری کارکنان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
ارائه مدل آموزش پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی در کودکان پیش دبستانی از دیدگاه روان شناسی مثبت نگر
نقش دو بعد شخصیتی روان رنجورخویی و برونگرایی در تبیین افسردگی با واسطه گری نشخوار ذهنی
مقایسه ویژگی های شخصیتی، بهزیستی روان شناختی و نگرش مذهبی در میان زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی مطالعه موردی :دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره خانواده (شمال و جنوب شهر تهران)
اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد درمانی بر تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان
بررسی سبک های یادگیری دانشجویان با زبان های مختلف در دانشگاه تهران
تحلیل روانشناختی تروریسم و خشونت سیاسی: مطالعه موردی پیکارجویان داعش
مقایسه مهارت های ارتباطی و انگیزه پیشرفت در فراگیران زبان انگلیسی دختر و پسر
بررسی رابطه عوامل آموزشگاهی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختروپسر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم
بررسی رابطه کمال گرایی مادران و نشانگان اضطرابی در کودکان دبستانی
ادراک و مواجهه معلمان نسبت به برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های دیداری بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان
بررسی رابطه کمالگرایی،هوش هیجانی با عزت نفس و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان اتیستیک ۱۴ – ۹ سال
اثر بخشی مطالعه روزانه شعر بر انگیزه تحصیلی دانشجویان
استفاده ازحساسیت زدایی منظم در درمان وابستگی کودک ۸ ساله به والدین (مطالعه موردی)
بررسی مقایسهای عزت نفس دانشآموزان پسر متوسطه بر اساس نوع رفتار والدین (قاطعانه و مستبدانه)
پیش بینی امید به زندگی بر اساس شخصیت اصیل در آموزش عالی
بررسی مقایسه ای تاب آوری، هوش هیجانی و مؤلفه های آن در زنان سرپرست خانوار وزنان غیر سرپرست خانوار شهرستان شهربابک
اثرات برنامه ی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت ذهن و صلاحیت اجتماعی و عاطفی در دوران اولیه نوجوانی و پیش از آن
مقایسه ی خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در دانشجویان معتکف و غیرمعتکف
بررسی مفهوم چشم انداززمان
اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری در کاهش کمرویی دانش آموزان دختر
برنامه درسی مبتنی بر دیدگاه دیسیپلینی؛ از واکاوی تا طراحی
رابطه بین بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر نورآباد
بررسی نقش سبک های تفکر در سازگاری دانشجویان با دانشگاه
بررسی نقش سبک های هویت و حمایت اجتماعی در سازگاری دانشجویان با دانشگاه
بررسی تاثیر سبک دلبستگی مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان
نقش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی در پیش بینی افسردگی و اضطراب دانشجویان
مقایسه ی کیفیت عملکرد، کیفیت ارتباطات و انسجام خانوادگی دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و غیرکاربر
پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس اهمال کاری و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهرستان اردبیل
بررسی رابطه بین کارایی خانواده و سلامت عمومی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر یاسوج
جهت گیری هدف و یادگیری زبان انگلیسی
تاثیر درمان کم خونی فقر آهن با آهن خوراکی بر مهارت حل مسئله زوجین مبتلا به کم خونی مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج
بررسی رابطه ی بین هویت ورزشی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان رشتهی تربیت بدنی
بررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران دیالیزی
بررسی نقش عامل های شخصیت در امید به زندگی بیماران دیالیزی
بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با خودبینی ، خود ارجمندی جسمانی ، پریشانی و تشویش اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان های
رابطه ی برون گرایی و عواطف با رفتار پرخطر رانندگی
رابطه چندگانه اهمال کاری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی
تاثیر بازی ها ی شبیه ساز رایانه ای با تاکید بر مفاهیم ریاضی در یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه هشتم
بررسی تاثیر تکنولوژی بر یادگیری ویادداری درس ریاضی
نقش نرم افزار کروکودیل (Crocodile ICT 605) در فرایند یاددهی- یادگیری «فلوچارت»
بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی بین قومیت ترک و کرد شهر ارومیه
اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی به روش عقلانی- عاطفی الیس بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان
رابطه صفات شخصیت و انگیزه تحصیلی در دانشجویان
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در جذب و نگهداری هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز
رابطه بین سلامت روان و احساس تنهایی در دبیران بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان شهرضا
بررسی و کارکرد انجام فعالیت های آزمایشگاهی در هنگام تدریس در تحقق آموزش و یادگیری (مطالعه موردی دانش آموزان دوم تجربی شهرستان شهربابک)
رابطه بین توانایی تفکر خلاق و شخصیت خلاق کودکان پیش دبستانی دختر و پسر استان همدان
بررسی عملکرد دانش آموزان دوم متوسطه در آموزش ایمن سازی آنها در برابر اضطراب آزمون در شهر تهران سال تحصیلی ۹۴-۹۳
آموزش زنان به مثابه سرمایه ای در رشد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی جامعه
رابطه ی مؤلفه های درون مدرسه ای با اضطراب تحصیلی دانش آموزان
پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش های چندگانه گاردنر در دانش آموزان دختر
اثربخشی آموزش القای خلق مثبت بر افزایش حافظه بیماران افسرده اساسی
کالبد شکافی جایگاه آموزش فلسفه به کودکان مقطع ابتدائی در تربیت سیاسی آنها
رابطه بین نشانگان مرضی مادران و مشکلات رفتاری کودکان در گروهی از مادران مراجعه کننده به درمانگاه اطفال شهرستان شهربابک
نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت گیری هدف در پیش بینی هیجان های تحصیلی ریاضی
ساخت و اعتبار یابی برنامه رایانه ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی
رابطه سبک های دلبستگی و باور وسواسی با واسطه گری مهارت تنظیم هیجان
مقایسه کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی و رضایت شغلی در کارکنان جانباز و عادی شهرداری اهواز
مطالعه تطبیقی حکمت هنر کلام اسلامی و روانشناسی با رویکرد تفکر
پیش بینی اضطراب مرگ، براساس سبک های دلبستگی و مؤلفه های شخصیتی مطرح شده در رویکرد سیستم های مغزی و رفتاری
اثر بخشی مهارت ارتباط موثر بر سازگاری بین فردی نابینایان
بررسی رابطه دلزدگی زناشویی، تاب آوری و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی پرستاران متأهل
تدوین بسته آموزش جنسی پیش از ازدواج و بررسی تأثیر آن بر دانش جنسی دختران در آستانه ازدواج
بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، امید، مؤلفه های امید و افسردگی در دانشجویان پسر افسرده (غیر بیمار) دانشگاه اصفهان
بررسی نقش درگیری شناختی در اضطراب امتحان دانشجویان
بررسی ارتباط نوبت کاری و شیوه های فرزند پروری والدین با اعتیاد اینترنتی دانش آموزان
تربیت جنسی، نقش آن در سلامت فرد و اهمیت آن از دیدگاه اسلام
طراحی و اعتباربخشی مدل پاداش چندسطحی برای تسهیل تغییر سازمانی ؛ مورد مطالعه شرکت فولاد مبارکه
پیش بینی مکانیسم های دفاعی براساس نیازهای روان شناختی و اضطراب در دانشجویان
اثربخشی آموزش سخت رویی برعزت نفس اجتماعی در دختران قربانی قلدری دوره متوسطه اول
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس انواع عشق و الگوهای ارتباطی زوجین
اثر بخشی آموزش گروهی حل مسئله بر احساس کفایت در حل مسئله و کنترل شخصی بر هیجان ها
رابطه فزون کنشی و مشکلات خواب در بزرگسالان
بررسی تاثیر رسانه های جمعی در گرایش به هواداری از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز
ارتباط بین سلامت روانی و انگیزش شغلی با کارایی عملکرد کارکنان ادارت حلال احمر استان کرمانشاه
مقایسه ی دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه از لحاظ مشکلات خواندن
مقایسه کنترل عواطف بین مادران کودکان استثنایی و مادران کودکان عادی در شهرستان شهربابک
اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر اصلاح اسنادهای سرزنشگری زنان
بررسی تاثیر خودکنترلی و اضطراب صفتی بر کیفیت خواب قبل از آزمون دانشجویان
بررسی رابطه ی سبک های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سیرجان
بررسی افسردگی در افراد مبتلا به پیرگوشی مراجعه کننده به کلینیک های شنوایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۳
بررسی رابطه بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در بین قومیت ترک و کرد شهر ارومیه
بررسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی بر روی سلامت روانی و نقش میانجی حمایت اجتماعی
رابطه جهت گیری زمان با اهمال کاری در دانشجویان دانشگاه یزد
راههای افزایش اثربخشی خدمات مشاوران در مدارس
مقایسه خود افشایی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال خواب با نمونه بهنجار
مقایسه ی ادراک از خود در دانش آموزان تیز هوش و عادی
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی ارتباط معلم دانش آموز
بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عملکرد، کیفیت و خلاقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی از دیدگاه معلمان
بررسی چگونگی تاثیر استرس شغلی بر خلاقیت و عملکرد کارکنان در شرکتهای دانش بنیان
استقرار بانکداری اختصاصی دربانکها، رفتاری سازمانی در راستای مشتری مداری (مطالعه موردی : بانک کشاورزی)
بررسی رابطه سبک های مقابله ای با سلامت روان در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲
تاثیر روش آموزش یادگیری مشارکتی بر استرس تحصیلی در درس علوم دختران دوم راهنمایی شهر یزد
ارزیابی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه معلمان
توانمندسازی افراد نابینا
تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز درمانی سیدالشهداء اصفهان
رابطه ساده و چندگانه فشار روانی ناشی از ابهام نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش با فرسودگی شغلی کارکنان
بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم ۶۰ گویه ای پرسشنامه شخصیت هگزاکو
مقایسه ی راهبردهای مقابله ای وبهداشت روان درکودکان محروم ازپدرودارای پدر
مقایسه ی هوش اخلاقی، اقدام برای رشد فردی و رضایت از زندگی در افراد داوطلب و غیرداوطلب اهدای خون
پیاده سازی مهارت سازگاری اجتماعی؛ برنامه اصلاحی در زندان
اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی در بیماران قلبی- عروقی شهر اهواز
بررسی رابطه بین سبک زندگی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کرمان
اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران قلبی- عروقی شهر اهواز
مقایسه ادراک از خود در بیماران مبتلا به اختلال مانی- دپرسیو با نمونه بهنجار
مقایسه ی تنظیم هیجانی منفی و مثبت در زنان سرپرست خانوار با عادی
مقایسه میزان دلبستگی به همسالان و خواهر و برادران در نوجوانان دختر و پسر شهریزد
چشم انداز زمانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان عادی و استعداد درخشان
بررسی کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شاهرود
مقایسه اعتماد به نفس و بروز نشانه های پرخاشگری در کودکان بیش فعال و سالم ۶ تا ۱۲ سال دبستان های شهر قم
مقایسه اعتماد به نفس و سلامت روان در کودکان بیش فعال و سالم ۶ تا ۱۲ سال دبستان های شهر قم
پیشبینی افکار خودکشی دانش آموزان بر اساس مدل پنج عاملی نئو
بررسی افکار خودکشی دانشجویان علوم پزشکی شیراز در چارچوب ویژگی های شخصیتی آنان
مقایسه و بررسی امید به زندگی در دانشجویان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهواز با دانشجویان عادی واحد اهواز
تاثیر زبان فارسی بر میزان باورهای دینی غیرفارسی زبانان
بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی بر بیماران مبتلا به تریکوتیلومانیا (اختلال کندن مو)
بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر میزان متادون دریافتی بیماران مبتلا به مواد مخدر، مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) شهرزاهدان
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان
بررسی علل پایین آمدن انگیزه به علم و مدرسه در دختران دبیرستانی شهر تهران
بررسی ارتباط بین شادکامی و رضایت از زندگی بین افراد جانباز و غیر جانباز کرمانشاه
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بالا بردن کیفیت زندگی زندانیان
بهره گیری از تفکر انتقادی جهت ایجاد نگرش مصرف کالای داخلی در دانش آموزان
تحلیل رگرسیونی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه نظری شهرستان خوی بر اساس ابعاد خلاقیت هیجانی
ساخت و بررسی ابزار ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی شهر اصفهان
پیش بینی انگیزش پیشرفت بر اساس مؤلفه های صبر در دانشجویان
عوامل مؤثر بر تاب آوری کودکان ونوجوانان
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر سازگاری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی مشهد
تأثیر نقاشی خلاق و نقاشی تشخیصی به هنگام یادگیری متون علمی (غلام انتصار فومنی ، استاد و مدیر گروه روانشناسی تربیتی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزادزنجان)
تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
تأثیر روان نمایشگری به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی دانش آموزان نابینای پسر
مقایسه ی احساس تنهایی در دانش آموزان تیز هوش و عادی
بررسی نقش خانواده و مدرسه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان باهوش پایه اول دبیرستان مبتلا به سندرم کم آموزی در استان تهران
رابطه بین عدم تحمل ناکامی و خودتنظیمی با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز سال ۹۳-۹۴
رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی دانشجو معلمان
مقایسه ی خود آگاهی شناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی
تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش خودکارآمدی مادران با توجه به سبک فرزندپروری
مقایسه و بررسی خوش بینی در دانشجویان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهواز با دانشجویان عادی واحد اهواز
دیدگاه دختران نوجوان راجع به مسایل مختلف مربوط به آنها
بررسی رابطه بین خوش بینی با امید به زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رابطه بین خودشی انگاری و افسردگی دانش آموزان دختر ۱۲ – ۱۵ سال اصفهان
بررسی رابطه خشونت خانوادگی با سلامت روانی کودکان
رابطه هوش معنوی با سلامت روانی دانش آموزان مقطع دبیرستان متوسطه دوم شهر شیراز
شناسایی عوامل موثر بر کم آموزی دانش آموزان باهوش متوسط و بالاتر و پیش بینی عملکرد تحصیلی آن ها بر اساس یک سری از عوامل منتخب (مطالعه موردی: دانش آموزان پایه اول دبیرستان باهوش مبتلا به سندرم کم آموزی در استان تهران)
پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس نقش سبک های فرزندپروری ادراک شده و جهت گیری هدف آنان
سبک های فرزندپروری والدین و رفتارهای پرخطر فرزندان
رواندرمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بالا بردن سازگاری اجتماعی زندانیان
بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی دبیران مدارس متوسطه شهرستان کهگیلویه
مقایسه میزان شادکامی در افراد جانباز و غیر جانباز
اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر شادکامی
شبکه های اجتماعی مجازی، تهدید یا فرصت برای ارتقاء سلامت روان و سلامت روابط اجتماعی دانشجویان
مقایسه میزان پرخاشگری و خودکارآمدی دانش آموزان بر اساس مهارتهای ارتباطی آموزگاران
شکل گیری اخلاقیات و معنویات در گذر بهبود رابطه خانواده و مدرسه و اثر آن بر سطح سلامت روح و جسم دانش آموزان
تاثیر خانواده بربهداشت روانی فرزندخود
نقش خودکارآمدی تحصیلی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز سال ۹۴-۹۳
بررسی ارتباط بین عواطف مثبت و منفی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان پایه اول دبیرستان باهوش مبتلا به سندرم کم آموزی در استان تهران)
اثربخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری و باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب همایند
رابطه بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز
رابطهی بین باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان
بررسی مقایسه ای رضایت زناشویی و مؤلفه های آن در خانواده های افسران نیروی دریایی یکی از شهرک های ارتش در شهرستان بندرعباس
بررسی مقایسه میزان همدلی اجتماعی در دختران و پسران دبیرستانی شهر کرمانشاه
فضای مجازی و فرهنگ های مجازی فرصت ها و تهدیدها برای زنان ایرانی
بررسی رابطه استرس شغلی پرستاران با سبک نشخوار فکری
اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر کاهش اضطراب مرگ در سالمندان ساکن خانه سالمندان شهر کرمانشاه
پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان براساس ابعاد چشم انداز زمانی
بررسی رابطه خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و حمایت اجتماعی ادراک شده با موفقیت در کاهش وزن نوجوانان
بررسی الگوی تدریس کاوشگری وتأثیر آن برگرایش به تفکر انتقادی ،نگرش به درس علوم تجربی و پیشرفت تحصیلی
Ego Defensive Styles as Predictors of Emotional Intelligence and the Effects of Demographic Characteristics on Defensive Styles and Emotional Intelligence
بررسی تاثیر طراحی انگیزشی بر علاقه به درس ریاضی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان خوی
بررسی تاثیر آموزش از طریق لگوی آموزشی بر مهارت دست ورزی و کارگروهی دانش آموزان ابتدایی ناحیه یک تبریز
مداخله با پولاریتی تراپی در پیشگیری و درمان بیماری های جسمی و روانی
مداخله با کوانتم تاچ در پیشگیری و درمان بیماری های جسمی و روانی
مداخله با لمس درمانی (تراپوتیک تاچ) در پیشگیری و درمان بیماری های جسمی و روانی
بررسی رابطه ی بین مصرف گرایی و تعلق ملی در بین شهروندان شهر یزد
بررسی مسأله دسترس پذیری فضاهای عمومی شهری برای زنان در شهر (مورد مطالعه: همدان)
محل شناخت های پس از آسیب منفی در تشخیص اختلال استرس پس از اسیب
مطالعه جذابیت محیط مدارس بر انگیزه حضور دانش آموزان در مدرسه
بررسی تاثیرات مشترک و متقابل توانایی های شناختی،هیجانات مربوط به امتحان و عملکرد امتحانی دانشجویان
ترس های شایع کودکان و منبع آن
بررسی رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی و اضطراب و راه های تقابل با استرس ناشی از آنها
پیش بینی شادکامی براساس تنظیم هیجانی و خود تنظیمی
رابطه ابعاد بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در متاهلین شهرستان سیرجان
تاثیر آموزش تاب آوری ودلگرم سازی برکیفیت زندگی همسران مردان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر
بررسی رابطه میان زبان و تفکر
مقایسه ی بازیگوشی و سر زندگی هنرمندان رشته های شعر ،تئاتر، موسیقی ،خوش نویسی، نقاشی
رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و کمال گرایی با سازگاری اجتماعی
نقش دو بعد شخصیتی روان رنجورخویی و برونگرایی در تبیین اضطراب با واسطه گری عامل نگرانی
بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی وانگیزه پیشرفت تحصیلی با سلامت روان دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳
بررسی تاثیر برنامه های ماهوارهای (سریال، فیلم ، موسیقی) بر رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی مهرشهر کرج
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط انسان با طبیعت
بررسی میزان تأثیر پتانسیل ارزشیابی و تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلامی همدان و بوعلی بر تنبلی اجتماعی
رابطه ابعاد سرشت ومنش شخصیت و سبک های دلبستگی با اختلال جسمانی سازی
تحلیل وضعیت جو یادگیری اثربخش دبیران (مطالعه موردی دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه ۱ شهر همدان)
رابطه خودکارآمدی و امیدواری با تعهد سازمانی در کارکنان کمیته امدادامام خمینی (ره) استان خوزستان
بررسی تاثیر سن، جنسیت و تاهل بر الگوهای ارتباط انسان با طبیعت
بررسی و مقایسه نگرش مدیران و معلمان نسبت به نقش راهنمایان تعلیماتی در مدارس ابتدایی بخش کاکاوند شهرستان دلفان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳
بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت دانشجویان پیراپزشکی با و بدون جراحی رینوپلاستی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود سال ۱۳۹۴
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان
رابطه بین زورگویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳
اثربخشی قصه خوانی بر تعاملات اجتماعی کودکان اتیسم
رابطه ی سبک دلبستگی والدین و عملکرد خانواده با مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
تاثیر بازی بر مهارتهای ارتباطی کودکان اتیسم با عملکرد بالا
پیش بینی افسردگی براساس نشخوار فکری و باورهای غیر منطقی در دانشجویان
رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مرد اداره آموزش و پرورش شهرستان مسجد سلیمان
اثر بخشی طرحواره درمانی گروهی در کاهش میزان عود و افزایش میزان سلامت عمومی سوء مصرف کنندگان مواد در شهر کرمانشاه
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک
مقایسه اثر بخشی بازی های کامپیوتری مبتنی بر تئوری پاس باتحریکات تعادلی حرکتی مغزی بر کارکردهای اجرایی و توجه دانش آموزان نارساخوان
ویژگی های روانسنجی مقیاس قلدری در مدرسه
تأملی بر الگوهای رفتاری کودک و نوجوان متاثر از رسانه های جمعی و راهبردهای مواجهه
رابطه بین خودکارآمدی و راهبردهای خود تنظیمی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دبستان شهر جیرفت
راه های افزایش اثربخشی خدمات مشاوران در مدارس
بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان نورآباد در مورد استفاده از خدمات مشاوره در سال تحصیلی
تأثیر درمان گروهی مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به افسرده خویی
مقایسه ویژگی های شخصیتی و شیوه های حل مسئله در معلولین جسمی ورزشکار و غیر ورزشکار
تاثیر دلبستگی بر رشد اجتماعی کودکان
راه های افزایش اثربخشی خدمات مشاوران در مدارس بخش کاکاوند شهرستان دلفان
مقایسه اسناد سرزنش و پخش مسئولیت در افراد وابسته به مواد و افراد عادی
مقایسه سطح یادگیری دانشجویان رشته روان شناسی در نظام آموزش از راه دور و حضوری
مقایسه هوش هیجانی و شناختی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
رابطه بین سبک های دلبستگی و شادکامی با عملکرد خانواده
بررسی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه ها بر شایستگی های شغل معلمی ، سال ۹۳-۹۴
مقایسه تنظیم هیجانی، شادکامی و تاب آوری فرزندان عادی با فرزندان طلاق
رابطه بین کیفیت زندگی و امید به آینده با افسردگی در بین زنان مطلقه و متقاضی طلاق شهر اهواز
رابطه سازگاری با رضایت زناشویی کارکنان دانشگاه کاشان
تفکر انتقادی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی
پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد فراحافظه دانشجویان دانشگاه یزد
معرفی مدل ایجاد و گسترش هیجانات مثبت فردریکسون و کاربرد آن
پردازش هوش هیجانی کودکانی که علت جدایی والدین طلاق بوده یا مرگ یکی از آنان (مطالعه موردی: کودکان سنین پیش دبستان ناحیه یک شهر ری)
رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید