فراخوان مقاله فصلنامه مديريت توسعه فناوري

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) پژوهشکده فناوريهای نوين وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در راستاي اعتلا و ارتقاي دانش مديريت فناوري با همكاري انجمن مديريت تكنولوژي، فصلنامه علمي- پژوهشي مديريت توسعه فناوري را منتشر مي‌کند.

لذا از كليه اساتيد و پژوهشگران محترم در اين رشته دعوت مي نمايد مقالات پژوهشی خود در حوزه مديريت فناوري و نوآوري، که درسطح خرد انجام شده، را پس از ثبت نام و وارد شدن به سايت با استفاده از راهنماي ارسال مقاله، به فصلنامه ارسال فرمايند.

اهداف فصلنامه:
1-انتشار دانش علمي و تخصصي در زمينه مديريت فنَاوري و نوآوري
2-كمك به ارتقاء و تعميق سطح دانش در زمينه‌هاي مورد توجه فصلنامه

محورهاي موضوعي فصلنامه :
• مديريت تحقيق و توسعه
• مديريت نوآوري و كارآفريني مبتنی بر فناوری
• مديريت انتقال و توسعه فناوری
• حقوق مالکیت فکری و سایرجنبه‌های حقوقی انتقال و توسعه فنّاوری
• نظام‌های ارزیابی نوآوری و فنّاوری
• آينده پژوهي فنّاوري
• جنبه هاي اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مديريت فنّاوری
• گرايشهاي جديد در مديريت فنّاوری در سطح بنگاه
• مديريت دانش

وضعيت رتبه بندي فصلنامه:
رتبه اين فصلنامه ، علمي- پژوهشي می باشد.

 کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید