دوره آموزشی فنون نوین قالب گیری تزریقی در دندانپزشكی مهرماه برگزار می شود

دو دوره آموزشی ‘ مبانی و فنون نوین قالب گیری تزریقی’ و ‘ پلیمر در دندانپزشكی’ مهرماه امسال در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، دوره آموزشی مبانی و فنون نوین قالب گیری تزریقی با هدف آشنایی بیشتر متخصصان، پژوهشگران، صنعتگران ، دانشجویان و علاقه مندان با این مبحث 15 و16 مهرماه امسال برگزار می شود.

‘مبانی فرایند قالب گیری تزریقی’ ، ‘ فرایند قالب گیری تزریقی میكرو’ ، ‘ فرایند قالب گیری تزریقی فوم ها ‘ ‌، ‌’ فرایند قالب گیری تزریقی به كمك سیال ‘‌ ، ‌’ آشنایی با نرم افزار’ ‌، ‌’‌ فرایند قالب گیری تزریقی پودری ‘ ‌، ‌’ فرایند قالب گیری تزریقی هم تزریق ‘ و ‌’‌ فرایند قالب گیری تزریقی فشاری’ از مهمترین محورهای این دوره آموزشی است.

همچنین دوره آموزشی پلیمر در دندانپزشكی 18 مهرماه برگزار می شود. این دوره با هدف آشنایی بیشتر متخصصان، پژوهشگران، دندانپزشكان ، دانشجویان و علاقه مندان با مباحث پلیمرها و كاربرد آنها در دندانپزشكی برپا می شود .

‘ مقدمه ای بر پلیمر ( تعریف ، پلیمریزاسیون ، فیزیك پلیمر ) ‘ ،‌’ خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمر ها’ ،‌’‌كامپوزیت های دندانی ‘ ،‌’ FRC در دندانپزشكی ‘ و ‌’‌ چسب های دندانی ‘ از مهمترین محورهای این دوره آموزشی است.

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید