فراخوان شناسایی توانمندی ها و تجارب دانشگاه ها و مراكز پژوهشی در زمینه هیدروژن و پیل سوختی

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به منظور شناسایی توانمندی‌های علمی و تجهیزاتی در حوزه فنآوری‌های پیل سوختی و هیدروژن در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برای كمك به توسعه این فناوری در مرحله جمع آوری اطلاعات مربوطه از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی وابسته به وزارت متبوع می‌باشد. لذا بدینوسیله از كلیه اعضای هیات علمی و كارشناسان مرتبط دعوت می گردد توانمندی‌ها، تجارب و امكانات مورد شناسایی خود را با دریافت و تكمیل فرم پیوست از روی سایت ، از طریق پست الكترونیك irtco@irost.org و یا تلفكس 2276630-0228 به  دفتر مرکزی ارتباط با صنعت ارسال نمایند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید