دومين كنفرانس تشعشات فضايي توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

برگزاري دومين كنفرانس تشعشعات فضايي از طرف سازمان فضايي و كميته دائمي تشعشعات فضايي به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي با مسئوليت پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات واگذار شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومي کنفرانس، دكتر فاضلي رئيس سازمان فضايي، طي صدور احكام جداگانه‌اي، دكتر غلامرضا محمدخاني رئيس پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را به عنوان دبير اجرايي و دكتر شروين اميري، عضو هيات علمي پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات را به عنوان دبير علمي اين كنفرانس برگزيد.
دكتر محمدخاني در توضيح اين مطلب كه تشعشعات فضايي از عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار  در صنعت ماهواره و هوافضا مي‌باشد گفت:  دو سال پيش به همت سازمان فضايي ايران، اولين نشست تشعشعات فضايي برگزار گرديد كه يكي از خروجي‌هاي آن ايجاد كميته دائمي تشعشعات فضايي بود كه سازمان پژوهش‌ها نيز نمايندگاني را در آن كميته دارد.
وي در ادامه افزود: به پيشنهاد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، موضوع برگزاري كنفرانس تشعشات فضايي در كميته تشعشعات فضايي مطرح شد و برگزاري دومين كنفرانس تشعشعات فضايي در بهمن ماه سال جاري با مسئوليت اجرايي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به تصويب رسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید