مسابقه رصد علمی مراکز تحقیقاتی ICT جهان برگزار می شود

مسابقه رصد علمی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شناسایی و استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشجویان مسابقه ای تحت عنوان رصد علمی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دنیا برگزار می کند.

در این مسابقه از دانشجویان پرسیده می شود که عوامل موثر در موفقیت یک مرکز تحقیقاتی در حوزه ICT چیست؟ و به همین منظور هر یک از شرکت کنندگان پس از انتخاب یک مرکز تحقیقاتی بین المللی در حوزه ICT تلاش می کنند تا ضمن شناسایی و رصد فعالیتها و برنامه های جاری و آتی این مراکز، نظرات خود را در ارتباط با نقاط قوت و ضعف آنها بیان کنند.

هدف اصلی این مسابقه، طراحی یک شبکه اجتماعی-علمی میان جامعه دانشجویان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ایجاد چنین شبکه ای می تواند گامی موثر در جهت تبادل و گردش مناسب اطلاعات و دانش در میان مراکز علمی و پژوهشی این حوزه در کشور محسوب شود.

شرکت در این مسابقه برای عموم دانشجویان امکانپذیر بوده و دانشجویان می توانند برای دریافت اطلاعات لازم جهت آگاهی از شرایط و نحوه شرکت در مسابقه با ارسال ایمیل به آدرس science-portal@itrc.ac.ir آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقه اعلام کنند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید