دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ تا ۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بین المللی چابهار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر چابهار برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۰۵عنوان مقاله تخصصی شامل۳۸۰۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش مدارس از ديدگاه كارشناسان تربيت بدني استان خوزستان
تحريك لمسي در نوزادان و پيامد هاي جسماني_رواني
ماساژ، برون رفتي ار مشكلات جسماني و رواني سالمندان
تاثير 8 هفته تمرين بي هوازي بر ميزان نسفاتين دانشجويان دختر پيام نور
تاثير 10 هفته تمرين استقامتي بر ميزان نوتروفيل هاي دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور
تاثير مكمل عرق نسترن بر ميزان چابكي دانش اموزان چاق دختر نوجوان
بررسي تاثير 12 تمرين تركيبي بر بهبود تعادل ايستا كودكان مبتلا به فلج كغزي دي پلژي اسپاستيك
مقايس شادكامي دختران دانشجو مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني با ساير رشته هاي دانشگاه تهران
تاثير 8 هفته تمرينات تركيبي بر سطوح البومين،بيلي روبين و vo2peak در بيماران مبتلا به سيروز كبدي
رابطه انگيزشي مشاركت در ورزش با كيفيت زندگي كاري در كاركنان ادارات دولتي شهرستان خرم اباد
مقايسه ويژگي هاي كينماتيكي حركت توپ در پرتاب ازاد و شوت جفت بازيكنان بزرگسال بسكتبال
نياز سنجي و ارزيابي كيفي ضرورت فعاليت ورزشي در حرفه فوريت هاي پزشكي استان گيلان
تحليل عوامل و راهبردهاي موثر بر بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران
مروري بر ايفاي نقش زنان در توسعه مرز هاي بين المللي ورزش
تعيين نياز هاي اموزشي دانشجويان تربيت بدني در زمينه كارافريني از ديدگاه اساتيد،دانشجويان و كارافرينان ورزشي
تاثير تمرين استقامتي بر محتوي پروتئين هاي حركتي كاينزين _5 و داينئين در عصب سياتيك رت هاي نر و ويستار داراي نروپاتي ديابت
توصيف ادراك كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان شرقي نسبت به تغيير تكنولوژيكي
اثر يك دوره برنامه تمريني اسكواش و تمرين منتخب بر شاخص توده بدن (BMI)،وزن و درصد چربي كل بدن ورزشكاران زبده اين رشته
مقايسه سرسختي ذهني و هوش هيجاني در كشتي گيران مرد نخبه جوانان ايران
تاثير مصرف مكمل گلوتامين بر سطح ايمونوگلوبولين هاي IgMg، IgG، IgA وكمپلمان هاي 3C و 4C سرمي بدنبال يك فعاليت شديد تا حد و امادگي
تاثير 8 هفته تمرين ايروبيك بر بهبود عملكرد شناختي كودكان داراي اختلال يادگيري
تاثير 8 هفته تمرين ايروبيك بر عملكرد نيمرخ اسيد و كسلر كودكان (حساب،رمز نويسي،اطلاعات،حافظه عددي) در دانش اموزان اختلال يادگيري
بررسي سطح توسعه يافتگي ورزش قهرماني استان هاي ايران
ارتباط بين نگرش مذهبي با فعاليت جسماني
بررسي علل آسيب هاي ورزشي دانش اموزان پسر مقطع ابتدايي
لزوم توجه به فعاليت جسماني در مراكز پيش دبستاني
موانع و راهكار هاي پرورش استعداد هاي درخشان ورزشي با در نظر گرفتن اهميت و جايگاه اموزش و پرورش
مقايسه وضعيت موجود و مطلوب بازاريابي ورزشي در آموزش و پرورش
ايا پارك هاي شهر براي ورزش جانبازان و معلولين مناسب سازي شده اند؟
ارتقاء تعادل ايستا و پوياي سالمندان با استفاده از تمرينات كمپلكس درماني
بررسي ارتباط بين شاخص هاي بدني با برخي عوامل امادگي حركتي در دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي(13 تا 15 ساله)
تاثير شاخص هاي جمعيت شناختي بر اوقات فراغت مبتني بر فعاليت بدني در ايران
ارتباط بين مديريت دانش و نو اوري سازماني از ديدگاه كارمندان اداره كل ورزش و جوانان استان سيستان بلوچستان
مقايسه اثر 8 هفته تمرين صبحگاهي بر سرعت،استقامت،توان انفجاري و شاخص توده بدني دانش آموزان دختر ابتدايي
نيمرخ ويژگي پيكر سنجر و تركيب بدني بازيكنان فوتبال پسر نوجوان نخبه
تاثير برنامه حركتي اسپارك بر رشد مهارت هاي بنيادي كودكان پسر 6 تا 8 سال شهرستان زاهدان
تاثير تمرينات مقاومتي بر سطوح سرمي پروتئين شبه انژيوپويتين_4 و نميم رخ ليپيدي در زنان يائسه
تاثير تمرينات هوازي بر سطوح سرمي فاكتور رشيد فيبروبلاستي -21 و نيم رخ متابوليكي در زنان غير فعال
اثر 6 هفته تمرين پلايومتريك مقاومتي و مقاومتي دايره اي بر قدرت و توان انفجاري دانش آموزان نوجوان پسر واليباليست
پيش بيني رفتار شهروندي سازماني از طريق عدالت سازماني، اعتماد سازماني و حمايت سازماني ادراك شده در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي
تحليل نقش گردشگري در توسعه اقتصادي استان گلستان
بررسي عوامل بازدارنده مشاركت دانشجويان پسر دانشگاه سيستان و بلوچستان در برنامه هاي ورزشي
نقش تمرينات پليومتريك و قدرتي در افزايش سرعت نوجوانان
نقش ورزش در رشد استخوان و جلوگيري از پوكي ان
اثر تمرينات ايروبيك بربرخي فاكتور هاي امادگي جسماني و ميزان انسولين مصرفي نوجوان دختر ديابتي
بررسي هوش هيجاني ورزشكاران پرورش اندام
راهكارهاي جذب و ماندگاري نيروي انساني كار آمد در شهرهاي كمتر توسعه يافته ورزشي
دينامومتر مچ سنج
مديريت فرسودگي و تنيدگي شغلي با ورزش و فعاليت بدني
بررسي و ارزيابي وضعيت موجود دروس تربيت بدني عمومي در دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان
بررسي حركات منتخب يوگا و حركات ويليامز در درمان كمردرد مزمن و مقايسه بين دو روش
بررسي تغييرات سرمي اينترلوكين 18 و لاكتات خون فوتباليست هاي نوجوان متعاقب بازي در زمين هاي كوچك در شرايط دمايي گرم
اعتباريابي چگالي بدن به روش اسكين فولد،بيوالكتريكال امپدانس با روش معياردر مردان ورزشكار بسكتبال
تاثير تمرينات ادراكي_ حركتي اسپارك بر خود پنداره دانش اموزان پسر 6 تا 9 سال مبتلا به خام حركتي
بررسي اثر مسابقه بر حالات خلقي ورزشكاران تنيس روي ميز
تأثير يك دوره تمرين تعادلي ثبات مركزي بر روي تعادل زنان سالمند
تأثير يك دوره تمريات ثبات مركزي بر شاخص هاي تعادلي در دانشجويان مبتلا به كمردرد مزمن
تأثير يك جلسه فعاليت هوازي پيشرونده برتغييرات الكتروليت ها و هورمون آلدوسترون سرم و ادرار بازيكنان فوتسال
بررسي نقش ورزش در پيشگيري از گرايش دانش اموزان به اعتياد
مطالعه24 جلسه اب درماني بر فعاليت الكتريكي عضلات اركتوراسپاين كمري در مردان مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي
تعيين مولفه هاي اصلي سلامت دانشجويان پسر
مطالعه رفتار هاي پر خطر نماشاچيان فوتبال (نقش تحصيلات بر تعديل)
تاثير تمرينات استقامتي (طناب زني) بر حافظه كاري كودكان 8-10 ساله
پيش بيني اعتماد به مربي بر اساس مولفه هاي رفتار مربي در بازيكنان فوتبال و فوتسال ليگ (برتر،1 و 2) بزرگسال خراسان رضوي
بررسي وضعيت مديريت كيفيت فراگير در فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني ايران
تاثير هشت هفته تمرينات هوازي بر اينترلوكين 6 پلاسماي افراد جانباز قطع عضو اندام تحتاني
ورزيدگي روحي و جسمي در ادبيات حماسي تا قرن ششم (با تكيه بر شاهنامه)
بررسي عوامل اثر گذار بر كارافريني در ورزش (مطالعه موردي:استان خوزستان)
بررسي نقش چهارگانه رسانه هاي ورزشي در توسعه فرهنگ ورزش همگاني
اثر شيوه هاي مختلف تمرين و بي تمريني بر هموسيستئين پلاسمايي و عوامل مرتبط با چاقي مردان جوان غير فعال
بررسي وضعيت حس عمقي اندام تحتاني بيماران مبتلا به ام اس بر اساس سن
مقايسه تاثيرات يك جلسه تمرينات هوازي با بي هوازي رويپروتئين تام پلاسماي خون دختران كاراته كار
بررسي وضعيت حس عمقي اندام تحتاني بيماران مبتلا به ام اس بر اساس سطح توانايي
بررسي وضعيت حس عمقي اندام تحتاني بيماران مبتلا به ام اس بر اساس جنس
نقش واسطه اي تعارض كار _ خانواده در رابطه ميان ادراك بدني و فشار رواني ادراك شده كاركنان ورزشكار: ارائه يك مدل
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و نو اوري مديران هيئت هاي ورزشي
اثر يك دوره تمرين ورزشي تركيبي بر برخي عوامل امادگي جسماني دختران كم تواني ذهني (مطالعه موردي)
اثر ميانجي گري فرهنگ سازماني در رابطه بين هوش هيجاني و بهره وري دبيران ورزش شهر ري
بررسي ناهنجاري هاي جسماني اندام فوقاني دانش اموزان و نقش تمرينات اصلاحي منتخب بر بهبود ان ها
ارتباط هوش هيجاني و مولفه هاي ان با ابعاد رضايت شغلي دبيران تربيت بدني
بررسي رابطه ارگونوميكي ميز با ناهنجاري سر به جلوي در كارمندان مرد غير فعال شهرستان دره شهر و بدره
اثر هشت هفته تمرين استقامتي تناوبي بر سطوح CRP _ HS و برخي از شاخص هاي انتروپومتريك در مردان داراي اضافه وزن
تاثير يك دوره تمرينات اينتروال فزاينده بر حالات خلقي و استروژن در زنان تمرين نكرده
دستگاه سنجش فشار و نيروي گرفتن
نيمرخ ويژگي زيست حركتي فوتباليست هاي نوجوان نخبه
بررسي تاثير اموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري دانش اموزان دبيرستان هاي تربيت بدني مشهد
تاثير دستورالعمل كانون توجه بر اقتصاد دويدن در افراد ماهر
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش معنوي با انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشكاران دختر دوره متوسطه
مقايسه تاثير سه روش تمرين پلايومتريك بر توان بي هوازي و توان انفجاري اندام تحتاني بازيكنان بسكتبال دختر 22 – 18 سال
تحليل محيطي ورزش اموزشي كشور
مقايسه سلامت عمومي دانش اموزان شركت كننده در ورزش همگاني و تفريحي با دانش اموزان غير فعال
توسعه ورزش و تفريحات ورزشي با ايجاد جذب گردشگر در سواحل بندر انزلي
مقايسه دامنه حركتي در مفصل ارنج در بوكسر هاي اماتور طي اجراي ضربه مشت مستقيم در برابر كيسه بوكس و حريف واقعي
بررسي فرصت ها و چالش هاي توسعه توريسم ورزشي در شهر مراغه
يررسي وضعيت مناسب سازي اماكن ورزشي شهر تبريز براي استفاده جانبازان و معلولين
فساد اداري در سازمان هاي ورزشي: عوامل موثر بر پيدايش،گسترش و راه هاي كنترل ان (مورد مطالعه:ادارات ورزش و جوانان استان كردستان)
روانشناسي ورزشي
برآورد ميزان تحليل رفتگي شغلي از وضعيت شادماني در كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان
بررسي ارتباط بين جو سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال بختياري
تأثير اغتشاش درماني بر عملكرد و نيروي عكس العمل زمين بيماران دچار آسيب رباط صليبي قدامي
مقايسه دامنه حركتي در مفصل شانه در بوكسورهاي آماتور هنگام اجراي ضربه مشت مستقيم در برابر كيسه بوكس و گارد حريف واقعي
بررسي تأثير يك بار فعاليت بدني هوازي با توجه به ميزان هزينه انرژي بر فشار خون زنان چاق
مقايسه تأثير سه روش تمريني منتخب پلايومتريك، مقاومتي با وزنه و تركيبي پلايومتريك – مقاومتي با وزنه به توان انفجاري پا و چابكي ورزش كاران پرورش اندام شهرستان گرگان
تحليل عوامل بازدارنده موثر بر مشاركت دانش اموزان معلول جسمي_حركتي در فعاليت هاي ورزشي مدارس
اثر فواصل مختلف كانون توجه بيروني بر عملكرد پرش كنندگان طول ماهر
مقايسه شاخص هاي اصلي بيومكانيكي و انتروپومتريكي بازيكنان زن نخبه بدمينتون رده هاي سني 16 تا 18 سال
بررسي تاثير گردشگري بر اشتغال زايي و گزراندن اوقات فراغت در استان كرمانشاه
ارتباط بين نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال و غيرفعال با ميزان بهره وري دبيران دوره متوسطه و استان اصفهان
مقايسه تأثير تمرينات منتخب ورزشي و روان درماني در كاهش افسردگي دانش آموزان دوره متوسطه
تأثير تمرينات موضعي شكم بر روي ليپيد سرم در زنان چاق 20 تا 30 سال شهر كرج
تأثير بازي هاي منتخب بومي و محلي در رشد مهارت هاي دست كاري دختران 10 سال شهر كرج
بررسي و مقايسه ناهنجاري هاي اسكلتي پايين تنه در دانش آموزان دختر تربيت بدني با دانش آموزان رشته هاي ديگر
مقايسه ديدگاه مربيان، ورزش كاران و رؤساي هيئت هاي استان ها در مورد راهكارهاي پيشرفت ورزش قايق راني در كشور
اعتباريابي پرسشنامه مهارت هاي مقابله اي ACSI-28 در بين ازيكنان نخبه بيسبال ايران
رابطه بين فرسودگي شغلي و تعهد سازماني در دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش شهر ايلام
تعيين رابطه بين فرسودگي شغلي و تعهد سازماني در دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش شهرايلام
بررسي رابطه ارگونوميكي ميز و صندلي شغلي با ناهنجاري لودوزيس كمري كاركنان مرد غيرفعال شهرستان هاي دره شهر بدره
تاثير تعداد جلسات تمرين در هفته در استقامت عضلات شكم و كمربند شانه اي دختران 9 تا 11
تصوير تعداد جلسات تمرين در هفته و برخي عوامل آمادگي جسماني و حركتي دختران 9 تا 11 سال
تأثير يك دوره تمرينات تسهيلسازي عصبي عضلاني گيرنده هاي حس عمق (PNF) بر سندرم متقاطع تحتاني
تاثير يكدوره تمرينات حس عمقي بر زاويه لوردوز كمري
ارزيابي اثربخشي سازماني ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
اندازه گيري شدت ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني با ابعاد ارتباط گريزي كاركنان سازمان ورزش و جوانان استان گلستان و مازندران
مقايسه انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان ورزش كار و غيره ورزش كار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مقايسه اثر دو هفته تمرين مقاومتي با انسداد جريان خون بر عوامل خون شناسي بدنسازان مرد جوان
بررسي تربيت بدني زنان بر اساس آراء مقام معظم رهبري ( مدظله العالي)
ارتباط بين فرهنگ سازماني با تحليل رفتگي شغلي در معلمان تربيت بدني شهرستان سمنان
عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت در ورزش هاي همگاني از ديدگاه شهروندان سمناني
تأثير 12 جلسه تمرين پيلاتس بر پوكي استخوان زنان (50 تا 60 سال)
پيش بيني آرزوهاي شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس براساس ابعاد تعهد سازماني
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان
پژوهشي در اوقات فراغت و راه هاي بهره وري از آن
توصيف و مقايسه برخي شاخص هاي نمو جسماني دانش اموزان دختر و پسر 6 تا 18 ساله شهرستان زاهدان
بررسي تاثير خستگي عملكردي بر كنترل پاسچر دانش اموزان پسر با دفورميتي هاي اندام تحتاني
مقايسه تعارض كار- خانواده و تعارض خانواده- كار در معلمان تربيت بدني
تاثير حركات اصلاحي با فيزيوبال بر تغيير انحناي لوردوز دانش اموزان دختر 12-10 سال
مقايسه تصوير بدني و توان با شاخص توده بدني در زنان غير فعال شهر تهران
رابطه ميزان چاقي با امادگي جسماني و وضعيت اجتماعي- اقتصادي دانش اموزان شهر شيراز
رابطه چاقي با فعاليت بدني و وضعيت اجتماعي اقتصادي دانش آموزان شهر شيراز
مقايسه اثر دو روش خود الگويي و نمايش ويدئويي بر يادگيري مهارت سرويس واليبال
ارزيابي ديدگاه ورزشكاران در مورد راهكار هاي پيشرفت ورزش ژيمناستيك همدان
تاثير دو نوع برنامه حركتي منتخب بر هماهنگي چشم و دست كودكان دختر پيش دبستاني
مقايسه تاثير 8 هفته تمرينات اب درماني بر خود پنداره بدني زنان سالمند
برري و شاسايي عوامل موثر بر توسعه بازاريابي ورزش بانوان استان خوزستان
بررسي و ارزيابي نقش توريسم ورزش در توسعه اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي و كالبدي شهر هاي ايران
شناسايي توانمندي هاي گردشگري ورزشي استان خوزستان
مقايسه تمرينات ارام بخش (يوگا) و درمان شناختي- رفتاري بر كاهش نشانه هاي بي توجهي رويا پردازي و اضطراب كودكان (ADHD)، 5-9 سال
شكل گيري سازمان هاي بين المللي غير دولتي و نقش ان در حقوق بين الملل با تاكيد بر فدراسيون بين الملل فوتبال (فيفا)
مهيت حقوقي سازمان هاي بين المللي غير دولتي با تاكيد بر ماهيت حقوقي فدراسيون بين المللي فوتبال(فيفا)
بررسي تاثير تمريات پلايومتريك منتخب و اختصاصي توپ طبي بر توان پاي واليباليست هاي جوان
بررسي تاثير انجام 8 هفته تمرين درماني در محيط ابي و خشكي بر كاهش درد و بهبود كيفيت زندگي در زنان مبتلا به استئو ارتريت زانو
تاثير 8 هفته تمرين در اب بر ميزان انعطاف عضلات همسترينگ و كمردرد زنان مبتلا به كمردرد مزمن
ارتباط ورزش با اب و هوا
اثر سه نوع برنامه تمريني مقاومتي(پلايومتريك با و بدون انسداد عروق و قدرتي-تواني)بر عوامل امادگي حركتي منتخب دختران ورزشكار
تاثير فعاليت ورزشي هوازي بر تغييرات پروتئين واكنش دهنده C در زنان بيمار قلبي و عروقي
بررسي و مقايسه سلامت روان دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه ازاد اسلامي كرمانشاه
چگونگي بر طرف كردن پرخاشگري دانش اموزان ابتدايي با ورزش
بررسي تفاوت اثر تمرينات قدرتي با و بدون انسداد عروق بر توان بي هوازي ورزشكاران و غير ورزشكاران
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
مقايسه ميزان افسردگي و كيفيت زندگي در بيماران سرطاني فعال و غير فعال شهر مشهد
ارتباط هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني
ارتباط بين ويژگي هاي دموگرافيك و تعهد سازماني كاركنان اداره تربيت بدني شهرستان زاهدان
بررسي ويژگي هاي پيكري بيوانرژيك و تكنيكي بازيكنان فوتبال منتخب و غير منتخب زاهدان
بررسي برخي شاخص هاي روانشناختي زنان ميانسال ورزشكار ايروبيك و غير ورزشكار
مقايسه هوش هيجاني و تيپ شخصيتي دختران دانشجو 25-18 سال
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و كارافريني سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان
رابطه بين ترتيب تولد بر تركيب بدن و فاكتور هاي امادگي جسماني دانشجويان پسران شهر بهبهان
ارتباط مديريت تعارض و سبك هاي ان با ابعاد رضايت شغلي دبيران تربيت بدني
اولويت بندي موانع مشاركت معلمان تربيت بدني در مرزش همگاني(مطالعه موردي:شهرستان زاهدان)
رابطه بين ورزش كلاسي و ميزان خلاقيت دانش اموزان دختر مقطع متوسطه، شهرستان بيجار
تاثير 24 هفته تمرينات منتخب هوازي و استقامتي بر ماركر هاي استخوان زنان ميانسال
تاثير يك دوره تمرينات منتخب ابي بر تعادل كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
تاثير 8 هفته تمرينات مقاومتي و تركيبي بر نيمرخ ليپيدي و شدت بيماري كبد چرب در زنان بيمار كبد چرب غير الكلي
تاثير اجراي زمان زنگ ورزش مدارس بر تغييرات ايمنوگلوبولين A دانش اموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار
تجزيه و تحليل حركتي به منظور ارزيابي اثر بخشي تكنيك هاي شروع در شنا
ارتباط بين وضعيت اقتصادي- اجتماعي و تاب اوري با اضطراب رقابتي تكواندوكاران ليگ برتر ايران
نقش استاندارد هاي دستگاه هاي بدن سازي پارك هاي شهر مشهد بر انگيزه مردم به فعاليت هاي ورزشي ( با تاكيد بر ورزش همگاني)
ورزش همگاني و اوفات فراغت
تاثير 12 هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل كودكان كم توان ذهني 9 تا 11 ساله
رابطه قدرت و انعطاف پذيري عضلات تنه با ميزان كيفز دانش اموزان پسر مقطع متوسطه
اثر كانون توجه بر تعادل پويايي دانش اموزان پسر پايه سوم و چهارم مقطع ابتدايي داراي اختلال پيش فعالي-نقص توجه
بررسي ميزان اگاهي و مصرف مكمل هاي غذايي و دارويي بين دانش اموزان شناگر شركت كننده در مسابقات كشوري
موانع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان
ايا فن اوري اطلاعات بر رشد حرفه اي معلمان تربيت بدني موثر است؟
تاثير تمرين مقاومتي 16 هفته بر روي مولكول چسبان TNF-A1 ، و CRP ، و ICAM-1 ،و vcam-1 ،و ديابت نوع 2 در زنان ميانسال
هيپرتروفي بطن چپ (قلب ورزشكار)
رابطه بين عدالت سازماني با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني مدارس شهر زاهدان
مقايسه شاخص توده بدني و امادگي جسماني دانش اموزان مقطع متوسطه عشاير نشين و شهر نشين
تأثير يكدوره تمرين تناوبي شديد ومقاومتي دايرهاي بر تغييرات تركيب بدن و عملكرد تنفسي دختران داراي اضافه وزن
ارتباط مديريت دانش و سرمايه فكري با بهره وري نيروي انساني در معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت اموزش و پرورش
مقايسه خرده مقياس هاي تصوير بدني بوكسورهاي داخلي و خارجي شركت كننده در مسابقات بين المللي بوكس زاهدان
شناخت موانع موثر بر خلاقيت كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي
ورزش و سياست (مطالعه موردي: صهيونيسم و ورزش)
اهميت بازي هاي پرورشي در درس تربيت بدني دوره ابتدايي
بررسي تعهدات سازماني و ارزوهاي شغلي ،كاركنان ادارات تربيت بدني و جوانان استان كرمانشاه
ارزيابي و تحليل عوامل به وجود اورنده تاخير در ساخت و بهره برداري اماكن ورزشي مصوب استان مركزي با تاكيد بر ابعاد مديريت پروژه
بررسي تاثير ورزش صبحگاهي بر كيفيت زندگي كاركنان اداره دادگستري شهر دهدشت
تاثير 12 هفته تمرينات يوگا بر توجه انتخابي و زمان واكنش در كودكان داراي ADHD
ارتباط بين فرهنگ يادگيري با رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني استان كرمانشاه
مقايسه ميزان شيوع ناهنجاري هاي وضعيتي در اندام تحتاني دانش اموزان متوسطه شهر كرج
تحليل وضعيت كتب درس اخلاق ورزشي در دانشگاه هاي ايران تا پايان سال 1393
تاثير تمرينات هوازي و مقاومتي بر لپتين و تركيب بدني در كودكان داراي اضافه وزن
رابطه كمال گرايي مثبت و كمال گرايي منفي با اضطراب بازيكنان فوتبال اماتور استان كهكلويه و بويراحمد
بررسي رابطه بين مقام كسب شده با پست هاي دفاعي هندبال در جام جهاني 2015 مردان
تفاوت نسبت هاي فاكتور هاي تكنيكي تيم هاي هندبال مردان و زنان جام جهاني 2013
راه كار هاي توسعه سلامت جسماني مطالعه موردي:سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي
رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و تستسترون با امادگي عضلاني در پسران نوجوان عشاير خوزستان
تاثير فعاليت هوازي بر لپتين سرم و شاخص توده بدني در سه دوره مختلف قاعدگي و مقابسه ان در زنان با توده بدني متفاوت
رابطه بين رشد اجتماعي با سطح خود مديريتي و ميزان پايبندي به فعاليت بدني اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رابطه بين سازمان يادگيرنده و خلاقيت و نواوري در كاركنان تربيت بدني دانشگاه هاي ازاد اسلامي منطقه پنج
يررسي عوامل موثر بر تهويه ريوي در دوره ريكاوري بعد از تمرين بسيار سبك 20 ثانيه اي
رابطه سبك رهبري تحول گرا و عمل گراي مربيان با موفقيت ورزشي ورزشكاران نخبه استان لرستان
رابطه جو سازماني با عملكرد و بهره وري با واسطه هدف گرايي مطالعه موردي:دانشگاه ازاد اسلامي واحد ياسوج
تاثير مصرف دو شاخص گليسمي بالا و پايين كربوهيدراتي و گلوتامين بر مقدار CKMM و VO2max پس از يك فعاليت درمانده ساز در زنان فعال
اثر بازي درماني بر بهبود مهرت هاي حركتي درشت كودكان 10 ساله مبتلا به اختلالات سندروم داون
مقايسه برخي مهارت هاي رواني منتخب بازيكنان نخبه و غير نخبه تير اندازي ريكرو و كامپاند
تاثير استراتژي تعميم برند بر تصوير ان مطالعه موردي : برند مجيد
تاثير تمرين هوازي و اربوتين بر ميزان سرمي اديپونكتين پلاسما در رت هاي ديابتي شده با الوكسان
مقايسه ناهنجاري هاي اسكلتي- عضلاني دختران 11 -9 سال شهر ياسوج
اثر شش هفته تمرين هوازي متناوب (يك و چهار جلسه اي) بر سطوح ويسفاتين و گلوكز خون زنان مبتلا به ديابت نوع دوم
رابطه هوش معنوي و عدالت سازماني با بهره وري:مطالعه موردي ( استان خراسان جنوبي)
ارزيابي عملكرد كاروان ورزشي ايران در بازي هاي اسيايي 2014 اينچئون و رارائه راهكار جهت موفقيت در دوره اتي
شناسايي عوامل موثر در عدم موفقيت تيم هاي فوتبال فج سپاسي و برق شيراز در ليگ برتر فوتبال ايران
توسعه فرهنگي در ورزش با رويكرد اخلاق پاك،معنوي و معرفتي
بررسي ارزيابي عملكرد دبيران مرد تربيت بدني مناطق طهران بزرگ بر اساس شاخص هاي عملكردي انان
مقايسه وضعيت چابكي سازماني ادارات كل ورزش و جوانان در سه استان خراسان رضوي،شمالي و جنوبي
مقايسه تاثير تمرين تناوبي با شدت بالا و متوسط در سطح شيب دار بر حداكثر اكسيژن مصرفي و عملكرد دويدن دختران ورزشكار
اثر تعدات جلساتو شدت تمرينات بي هوازي بر عوامل امادگي جسماني ورزشكاران رشته هاي رزمي
رابطه هوش فرهنگي و مهارت هاي ارطباطي با تعارض سازماني در كاركنان هيئت هاي ورزشي استان خراسان جنوبي
تاثير 10 هفته تمرين استقامتي و سرعتي و يك دوره بي تمريني بر ميزان رزيستين سرمي دانشجويان پسر غير ورزشكار
مقايسه رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان ورزشكار و غير ورزشكار بانك ملت استان سيستان و بلوچستان
تاثير 1 دوره تمرينات تعادلي فيزيكي در محيط اب،بر تعادل ايستاي ورزشكاران مبتدي اسيب ديده
تاثير 2 تمرين مختلف دويدن بر تعادل ايستا در قالب 8 هفته تمرين با تخته تعادل
تاثير تكنولوژي هاي نوين در ورزش قهرماني (مورد مطالعاتي:ورزش هاي رزمي)
اثر يك جلسته تمرين شديد هوازي (تست وينگيت) ب شاخص هاي ايمونوهماتولوژيك ورزشكاران
اثر يك جله تمرين شديد بي هوازي برميزان سطح سرمي lgG – lgM – lgA در ورزشكاران هندبال،واليبال و كوهنوردي
استعداديابي در سنگنوردي با تاكيد بر پارامتر هاي بيومكانيكي،انتروپومتري،فيزيولوژي و وضعيتي
رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با مهارت هاي ارتباطي (نوشتن و سخن گفتن)مديران و روساي هيئت هاي ورزشي ادارات ورزش و جوانان استان اردبيل
مقايس ناهنجاري هاي گردپشتي،قوس كمر و شكم افتاده در دختران جوان
اثر 1 دوره تمرين مقاومتي شديد و مصرف مكمل فولات بر گرلين معده و پلاسما و انسولين پلاسماي موش هاي صحرايي نر ويستار
بررسي راه كارهايي جهت ايجاد انگيزه بيشتر براي فعاليت دانش اموزان در زنگ ورزش
مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيكي و فاكتور هاي امادگي جسماني در بين دانشجويان پسر دانشگاه ازاد شهر چرام
موانع و راه كار هاي توسعه ورزش قهرماني استان مركزي
بررسي ارتباط شيوع اسيب هاي ورزشي در بين ورزشكاران
بررسي ارتباط بين فرهنگ يادگيري و حمايت سازماني معلملن تربيت بدني استان كرمانشاه
تاثير كانون توجه دروني-بيروني بر عملكرد و يادگيري مهارت پرتابي بزرگسالان 20 سالهمبتلا به اختلالات سندروم داون
بررسي علل بروز حوادث در ساعات درس تربيت بدني در اماكن ورزشي اموزشكده هاي فني و حرفه اي استان خراسان رضوي
تحليل وضعيت كتب درس بازاريابي ورزشي در دانشگاه هاي ايران تا پايان سال 1394
بازاريابي اينترنتي در باشگاه هاي موفق فوتبال ايران و اروپا
نقش تماشاي تلويزيوني بازي هاي اسيايي 2014 كره بر نگرش ورزشكاران تماشاگر تلويزيوني اين رويداد ها با تكيه بر توسعه و جذب ورزش ،اوقات فراغت ورزشي
نقش تماشاي تلويزيوني بازي هاي اسيايي 2014 كره بر نگرش ورزشكاران تماشاگر تلويزيوني اين رويداد ها با تكيه بر توسعه مديريت و مهارت هاي فني ورزشي
نقش تماشاي تلويزيوني بازي هاي اسيايي 2014 كره بر نگرش ورزشكاران تماشاگر تلويزيوني اين رويداد ها با تكيه بر عوامل اقتصادي،سيايس و فرهنگي
نقش تماشاي تلويزيوني بازي هاي اسيايي 2014 كره بر نگرش ورزشكاران تماشاگر تلويزيوني اين مسابقات با تكيه بر توسعه اجتماعي و داوطلب گرايي ورزش
نقش تماشاي تلويزيوني بازي هاي اسيايي 2014 كره بر نگرش ورزشكاران تماشاگر تلويزيوني اين رويدادها
اتر تركيبي تمرين استقامتي و سه دوز داروي اتورواستاتين بر شاخص هاي اسيب قلبي در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار پس از انفاركتوس تجربي ميوكارد
مقايسه مكانيزم هاي دفاعي دانشجويان تربيت بدني و غير تربيت بدني شهر قزوين
رابطه بين خوش بيني و سرسختي ذهني در دانشجويان پسر و دختر تربيت بدني دانشگاه پيام نور دهدشت
بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كردستان
تاثير يك دوره تمرين ايروبيك بر اضطراب اجتماعي ،افسردگي و توده بدني در كاركنان زن دانشگاه سيستان و بلوچستان
اثر تمرين مقاومتي بر سطوح سرمي مايوستاتين FGF-2 و TGF-β1 پلاسمايي در موش هاي نر ويستار
تاثير برنامه تمريني پيامكي واردوبر ازمون هاي استعداديابي نوجوان تيم ملي واليبال (طرح المپيك 2024)
رابطه بين تجاري شدن ورزش و اخلاق ورزشي ورزشكاران ليگ برتر در رشته هاي تيمي و انفرادي
رابطه فرهنگ سازماني و بهره وري دبيران تربيت بدني استان هرمزگان
بررسي وضعيت ورزش دانش اموزي مدارس متوسطه شهرستان زاهدان بر مبناي تحليل سوات
تاثير سن زيستي بر قابليت هاي آمادگي جسماني در مردان دانشجوي استان فارس
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي بدن سازي با استفاده از مدل كانو (مطالعه موردي:باشگاه هاي خصوصي و دولتي شهر تبريز)
مقايسه مصرف كربوهيدرات با نمايه گلسيمي كتفاوت و گلوتامين بر مقادير ايزوانزيم هاي كراتين كيناز،لاكتات و زمان وا ماندگي پس از تست بروس در زنان فعال
ارتباط بين جو سازماني با خلاقيت دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه شهر اردبيل
بررسي فرصت هاي اموزش كارافريني ورزشي در دانشجويان علوم ورزشي دانشگاه هاي شهرستان اراك
مقايسه شاخص هاي اصلي بيومكانيك زنان فوتباليست نخبه و زنان غير ورزشكار
مقايسه شاخص هاي اصلي راني زنانفوتباليست نخبه و زنان غير ورزشكار
ارتباط بين تغييرات A-FABP با CRP پس از 8 هفته تمرين هوازي در مردان چاق ميانسال
هشت هفته تمرين مقاومتي بر علائم رواني،جسماني،شدت و مدت درد ديسمنوره اوليه
تاثير رسانه در نهادينه كردن ورزش همگاني در بانوان
اثر 6 هفته مصرف مكمل ال كارنتين بر كاهش وزن پسران ورزشكار دانشگاه ازاد اسلامي واحد مرودشت
مقايسه نگرش و گرايش دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر كرج به فعاليت هاي حركتي و ورزشي بعد از گذراندن واحد تربيت بدني عمومي (1)
نقش فرهنگ سازي رسانه هاي جمعي در گرايش دانش تموزان به ورزش در اوقات فراغت
بررسي شناسايي عوامل موثر بر توسعه بازاريابي ورزش بانوان استان خوزستان
موانع دولتي و رسانه اي در جذب حاميان مالي صنعت ورزش از ديدگاه مديران استان هرمزگان
رايطه WC و WHR با مقاومت اجراي ناي در دختران غير ورزشكار داراي اضافه وزن
تاثير تمرين هوازي بر ميزان سرمي لپتين پلاسما در رت هاي ديابتي شده با الوكسان
رابطه بين ساختار سازماني و خلاقيت مديران مدارس آموزش و پرورش استان كرمانشاه
مقايسه اثر 3 نوع تمرين مقاومتي (پلايومتريك با و بدون انسداد عروق و قدرتي-تواني) بر عملكرد عضلاني و توان هوازي دختران ورزشكار
بررسي رابطه بين گذراندن اوقات فراغت و بهداشت رواني در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ازاد اسلامي مشهد
تاثير تمرينات هوازي(طناب زني) بر حداكثر اكسيزن مصرفي كودكان 10-8 ساله
رابطه گردشگري ورزشي با ايجاد اشتغال در استان خراسان رضوي
بررسي رايبطه بين ميانگين فعاليت بدني و فرسودگي شغلي با ميانگين فرضي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كهگلويه و بويراحمد
بررسي عوامل تسهيل كننده حيطه شناسي و رواني در ميزان مشاركت ورزشي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر ايلام
رابطه بين عمل به باورهاي ديني با تحليل رفتگي و شادكامي معلمان تربيت بدني زن مدارس استان اصفهان
بررسي رابطه عوامل بر انگيزاننده شغلي بر اساس مدل هرزبرگ و رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان
ارتباط مسئوليت اجتماعي باشگاه با مصرف محصولات و اعتماد هواداران تيم هاي ليگ برتر فوتبال
اثر موسيقي به همراه دستورالعمل توجهي بيروني بر تعادل پوياي دانش اموزان پسر پايهه سوم و چهارم مقطع ابتدايي داراي اختلال پيش فعالي-نقص توجه
مقايسه ويژگي هاي كينماتيكي منتخب حركت بدن در پرتاب ازاد و شوت جفت بازيكنان بسكتبال بزرگسال پسر منتخب استان البرز
مقايسه نگرش ها به بازنشستگي از ديدگاه معلمان مرد بازنشسته تربيت بدني و غير تربيت بدني شهر كرمان
مقايسه هوش اخلاقي و ميزان شادكامي دانشجويان ورزشكار دانشگاه هاي تبريز بر اساس سطح عملكرد
ارتباط مهارت هاي رواني با عملكرد تيم جوانان فوتبال ليگ دسته يك
تاثير تمرينات پايه ژيمناستيك بر تعادل ايستا و پويا در كودكان اوتيسم
بررسي ارتباط منابع قدرت مربيان با اثربخشي و نقش تعديل كننده سن و سابقه مربيگري
تاثير اليسن سير بر كوفتگي عضلاني تاخيري و برخي انزيم هاي پلاسمايي در ورزشكاران
اضطراب ورزشي
طراحي يك سيستم مربيگري الكترونيكي كاربردي به منظور ارزيابي و ارتقاي توانايي هاي ورزش كاران رزمي كار
اثر فعاليت ورزشي تركيبي در سطوح هورمون جنسي متصل به گلوبولين در زنان يائسه مبتلا به سرطان پستان
بررسي وضعيت كارآفريني سازماني در ادارات كل ورزش و جوانان خراسان بزرگ
تاثير ورزش صبحگاهي بر عملكرد شغلي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش البرز
تأثير كوتاه مدت پروتكل هاي كششي متفاوت و توان بي هوازي، دوي سرعت و چابكي زنان واليباليست شهر سمنان
اثر سطوح مختلف تداخل زمينه اي بر منتخبي از فاكتور هاي امادگي جسماني دانش اموزان دختر 14-18 سال
تأثير شيوه هاي متفاوت تمرين بدني، ذهني و تركيبي بر عملكرد مهارت پرتاب از بالاي شانه كودكان مبتلا به اختلال هماهنگي رشدي
ارتباط سبك هاي تفكر با سبك هاي اسنادي دبيران تربيت بدني شهر اصفهان
ارتباط بين مديريت دانش با نوآوري سازماني و يادگيري سازماني كاركنان باشگاهاي ورزشي شهر اصفهان
تاثير اجراي يك دوره برنامه تمرين مهارت هاي روان شناختي (PST) بر مهارت هاي ذهني منتخب عملكرد نوجوانان دختر فوتباليست
تاثير 10 جلسه برنامه آرام سازي بر سرسختي ذهني گروهي از واليباليست هاي زن نخبه شهر تهران
ارزيابي 360 درجه عملكرد مربيان تيم هاي ملي تكواندو و بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
بررسي ميزان بروز آسيب در ووشوكاران مرد نخبه ايران
مقايسه سطح و الگوي نيازهاي توجه مهارت هاي ظريف و درشت با استفاده از روش تكليف دوگانه در افراد مبتدي
تاثير چهار هفته تمرينات اصلاحي بر زاويه سر به جلو شاخص هاي اسپيرومتري دانشجويان دختر
تاثير هشت هفته تمرينات فرانكل بر سرعت راه رفتن و برخاستن و رفتن در مردان مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلرزيس(MS)
تبيين نقش حمايت سازماني در رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني استان كرمانشاه
ارتباط مديران زمان با استرس شغلي در معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني شهر قم
بررسي اثر هشت هفته تمرين تركيبي اسكواش و تمرين منتخب پر قدرت دست و قدرت پاي ورزش كاران زبده اين رشته
مقايسه تاثير 2 روش درماني فيزيوتراپي- رفلكسولوژي پا و فيزيوتراپي بر علائم بيماران سالمند مبتلا به استئوارتريت زانو
مطالعه رابطه بين موانع مشاركت در فعاليت هاي بدني و اوقات فراغتي معلولان ويژگي جنوب شرق كشور
اثر آموزش مهارت هاي هوش هيجاني در كنترل پرخاشگري دختران نوجوان واليباليست
ارتباط بين كيفيت زندگي كاري با سرمايه اجتماعي معلمان تربيت بدني استان هرمزگان
تاثير يك برنامه تمريني منتخب بر متغيرهاي فيزيولوژيكي ورزش كاران رشته هاي رزمي
ارتباط بين مديريت دانش با يادگيري و نوآوري سازماني كاركنان باشگاهاي ورزشي شهر اصفهان بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
تأثير هشت هفته تمرينات فرانكل بر استقامت قلبي – تنفسي و ابعاد سلامت جسماني و رواني كيفيت زندگي مردان مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس (MS)
مقايسه توان هوازي و بي هوازي فوتباليست هاي نوجوان گيلان با همتايان اروپايي
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان با تأكيد بر نقش ورزش
ارتباط عوامل شخصيتي و هوش فرهنگي با اثر بخشي سازماني كاركنان هيئت هاي ورزشي استان اصفهان
طراحي الگوهاي استراتژي توسعه ورزش قهرماني استان هرمزگان بر مبناي ماتريس swot
بررسي تعالي سازماني و رابطه آن با اثر بخشي سازماني در وزارت ورزش و جوانان استان كرمانشاه
بررسي عوامل مؤثر بر تمايل به ترك شغل كارمندان سازمان هاي ورزشي شهر اصفهان بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
تاثير يك جلسه فعاليت اكسنتريك فلكسورهاي ارنج بر Mb،G-CSF ،MPO وPGE2
مقايسه اثر بخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه رازي و دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه
مقايسه هوش سازماني، تأملي و معنوي در اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي و آزاد شهر اصفهان
رابطه هوش سازماني با چابكي سازمان (مطالعه موردي: ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي)
ارتباط بهره وري سازماني در هيئت هاي ورزشي استان اصفهان براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
نقش سرمايه فكري در پيش بيني بهره وري نيروي انساني در وزارت ورزش و جوانان
تاثير هشت هفته تمرين استقامتي بر پاسخ VEGF به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غيرفعال داراي اضافه وزن
بررسي رابطه هوش سياسي با بهره وري مسئولين تربيت بدني منتخبي از سازمان هاي داوطلبي و غير داوطلبي استان اصفهان
بررسي ارتباط بين سبك هاي رهبري با خلاقيت شغلي كارشناسان مسئول تربيت بدني آموزش و پرورش استان هاي منتخب
تاثير تمرينات دايره اي با شدت كم و زياد و سطوح سرمي ايرزين زنان جوان غيرفعال
بررسي رضايت مشتري و مشتري مداري در مجموعه هاي ورزشي خصوصي و دولتي استان كهگيلويه و بويراحمد
اخلاق اسلامي در ورزش
رابطه بين شيوه هاي اعمال قدرت مربيان و ميزان رضايتمندي ورزش كاران باشگاه ورزشي ذوب آهن اصفهان
اثر شش هفته تمرينات پليومتريك بر چابكي تكواندو كاران پسر حرفه اي شهرستان مرودشت
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبك رهبري و كارشناسان ورزشي ادارات آموزش و پرورش
بررسي تأثير تمرينات پيلاتس در آب بر تعادل زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه اي در سازمان هاي ورزشي با روش AHP
ارتباط خلاقيت با رضايت شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شهر اصفهان
نقش فرهنگ سازماني در توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج)
تأثير تمرينات ثباتي كمر بر شدت درد و ميزان ناتواني عملكردي مردان مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي
بررسي رابطه بين آزمون حركت عملكردي FMS و تعادل ايستا و پويا در دانشجويان دختر ورزش كار
بررسي ارتباط موانع مشاركت شهروندان اصفهاني در ورزش هاي تفريحي با انگيزه هاي آنها بر اساس نظريه خود عزمي بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر تغييرات سطوح سرمي ميوستاتين با تركيب بدني در زنان غيرورزشكار داراي اضافه وزن
اثر تمرينات Back school بركاهش درد كمر و ميزان ناتواني عملكردي مردان مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصي
پيش يبني وفاداري تيمي بر اساس مولفه هاي انگيزه تماشاگران مسابقات تيم هاي فوتسال مشهد حاضر در ليگ برتر
رابطه فناوري اطلاعات با ابتكار و پشتكار كاركنان اداره ورزش و جوانان خراسان شمالي
بررسي عوامل مؤثر بر آماده سازي دانش آموختگان كارآفرين در گروه ها و دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي
بررسي جايگاه و نقش مديران مدارس در توسعه و تعميم ورزش آموزشگاه هاي استان خراسان رضوي
مقايسه مهارت هاي روان شناختي بسكتباليست هاي مرد نخبه و غير نخبه
اثر دستورالعمل توجهي دروني و بيروني بر يادگيري حفظ تعادل ايستا در افراد كم شنوا
ارتباط بين خود كارآمدي و هوش سازماني كاركنان اداره ورزش و جوان استان اصفهان
تأثير ورزش بادي ريتم به همراه مصرف سركه سيب بر نيمرخ هماتولوژيك و ليپيدي زنان جوان غير ورزشكار
تاثير بي تمريني كوتاه مدت پس تمرينات استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر قدرت پيشينه سربازان غير ورزش كاران
شناسايي و دسته بندي عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه اي و سازمان هاي ورزشي از ديدگاه مديران و كارشناسان و متخصصان حوزه ورزش
بررسي تأثير تمرين، بي تمريني و تمرين مجدد بر اندازه پايان سيستول بطن چپ وزنه برداران نخبه
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه فوتبال در استان سيستان و بلوچستان بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
بررسي ديدگاه دانش اموزان پسر دبستاني شهرستان رودان نسبت به كلاس هاي تربيت بدني و ورزش
موانع كاربرد فناوري اطلاعات در درس تربيت بدني مدارس هوشمند دوره ابتدايي
اثر تمرينات مقاومتي عضلات ابداكتور و اداكتور ران بر زاويه Q مردان مبتلا به سندروم پتلوفمورال
بررسي ميزان كاربست مولف هاي مديريت دانش در ادارات ورزش و جوان استان هرمزگان
مقايسه غلظت اسيد لاكتيك خون ورزشكاران سرعتي و استقامتي پس از يك فعاليت پيشينه
تعيين و مقايسه تغييرات پوياي الگوي پخش فشار كف پا و Cop در پاي مسلط فوتباليست هاي نوجوان و جوان اماتور استان البرز حين راه رفتن
بررسي سنجش نگرش ورزشكاران به اسيب هاي شايع ورزشي
تاثير 6 هفته اموزش طناب زني بر تعادل ايستا (سيستم امتياز دهي خطاي تعادل) افراد كم توان ذهني اموزش پذير دختر و پسر
مقايسه ثبات عضلات مركزي زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو با زنان سالم
بررسي تاثير مصرف كافيين بر آوزيم كراتين كيناز پس از تمرينات برونگرا
بررسي رابطه ناهنجاري هاي اندام فوقاني با ازمون هاي امادگي جسماني دانش اموزان مقطع متوسطه دختر 17-15 سال سمنان
تاثير تمرينات با وزنه در نوبت هاي صبح و عصر بر روي كورتيزول،ايمني هومرال دانش اموزان ورزشكار
پروفايل انتروپومتريك،تركيب بدن و سوماتوتايپ دوندگان تيم ملي دوي صحرانوردي ايران
توضيح نيمرخ پيكر سنجي و فيزيولوژيكي داوران ليگ برتر فوتبال ايران و رابطه اين عوامل با ازمون هاي ويژه امادگي جسماني ان ها
بررسي رابطه بين بهره وري و مديريت كيفيت در مديران(مطالعه موردي:خراسان جنوبي)
مقايسه شاخص هاي اصلي بيومكانيكي دختران 11-9 سال شهر ياسوج
اهميت مكان يابي اماكن ورزشي و كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
روانشناسي ورزش
تاثير 8 هفته تمرينات يوگا بر تعادل دختران كم توان ذهني
فعاليت بدني استقامتي و مقاومتي و تاثير ان بر هورمون هاي جنسي و علائم سندرم پيش قائدگي
بررسي اثر بخشي ارتباطات سازماني ادارات ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي با رويكرد مديريت دانش
مقايسه تاثير مدت تصوير سازي ذهني بر يادداري مهارت سرويس چكشي واليبال
محاسبه مقاومت هيدروديناميكي وارده از طرف آب در مقابل حركت شناگران با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
شناسايي و بررسي قابليت هاي توريسم ورزشي شهرستان چابهار
بررسي رابطه منابع قدرت مديران با ميزان خلاقيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان
ارتباط ميان شيوه زندگي و نيمرخ ليپيدي افراد ميانسال داراي اختلال چربي و بدون اختلال
بررسي تاثير حجامت و يك جلسه فعاليت ورزشي بر سطح آنزيمهاي كراتين كيناز و لاكتات دهيدروژناز در اعضاي تيم هندبال
تاثير 8 هفته تمرين تناوبي هوازي بر سطوح سرمي واسپين زنان مبتلا به ديابت نوع 2
تاثير يك دوره تمرين هوازي بر غلظت سرمي واسپين زنان داراي اضافه وزن
بررسي تفاوت بين ديدگاه دبيران تربيت بدني مدارس متوسطه اروميه نسبت به جو سازماني از نظر ويژگي هاي فردي
بررسي ارتباط بين مولفه هاي جو سازماني با مولفه هاي رضايت شغلي دبيران تربيت بدني مدارس متوسطه اروميه
بررسي ارتباط تعادل (نيمه پويا و پويا) با برخي شاخص هاي انتروپومتريكي در دختران 11-9 سال شهر ياسوج
مقايسه دو شيوه تمريني و استقامتي بر هورمون هاي تيروئيدي زنان
مقايسه دو شيوه تمريني هوازي و مقاومتي بر ليپوپروتئين هاي پلاسما زنان چاق
مقايسه سلامت روان دانش اموزان ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان زابل
ورزش همگاني(ضرورت،چشم انداز و موانع)
اثر 8 هفته تمرينات تركيبي مقاومتي و استقامتي بر پروتئين پيوندي اسيد چرب در مردان چاق ميانسال

اشتراک گذاری نوشته در:

نظر (1)

 • فاطمه

  سلام وقت بخیر
  درباره انسداد جریان خون همراه با نیم رخ لیپیدی
  ,و درباره تاثیر تمرین هوازی و تناوبی بر بیماری فیبرومالژیا
  مقاله میخوام لطفااگه کسی میتونه کمکم کنه.
  آدرس ایمیل
  FATEME_MARALI@YAHOO.COM

  2017/09/11 در 7:19 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید