دسترسی به مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۴ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۴ توسط مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت با همکاری وزارت نفت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۸۳عنوان مقاله تخصصی شامل۲۱۳۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

Gas phase and solvent media study of the interactions of fluoride anion with graphene and single-walled carbon nanotubes
روشی جدید برای خشک کردن حلال متانول
Liquid fuel obtained from ethylene conversion over H-SAPO-34 catalyst
بررسی مشکلات توپکرانی و طراحی توپک های نوین
مطالعه ترمودینامیکی اسید امینه گلوتامین بر نانو ساختار گرافن در یک دما به روش تئوری تابعی چگالی
راهکاری جهت ایجاد پتروپالایشگاههای انعطاف پذیر به کمک شکست کاتالیستی برشهای سنگین نفتی
ذخیره بهینه منابع سوخت فسیلی توسط توسعه تولیدات پراکنده انرژی
Investigation of extraction of helium from natural gas cryogenic process configurations
The effect of weight ratio of the two constituent polymers on the final morphology of Polymeric Onion-Like Nanoparticle Produced by Seeded Dispersion Polymerization
Effect of temperature on propylene and ethylene production from LPG pyrolysis
Investigation of Polyehtherimide/Matrimid® ۵۲۱۸ miscible blend Membranes for gas sweetening
A Facile and Rapid Route for the Synthesis of New Heterocyclic Compounds with Thiohydantoins
تاثیرگروه آمینی برساختارزئولیت سنتزی ۱۳x درجذب دی اکسیدکربن
MSOPOROUS ZSM-5 CATALYSTS PREPARED BY DIFFERENT CONDITION OF TREATMENT WITH NAOH SOLUTION
Simulation of Separation Process for Single-Step Production of DME from Natural Gas
THE EFFECT OF VELOCITY ON PERMEABILITY BY GAS
THE EFFECT OF THE COMPLETION LAYER SELECTION IN WATER FLOODING ON RECOVERY FACTOR(CASE STUDY)
Separation of phenol from aqueous solutions using PDMS/PES composite membrane by pervaporation
SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF TEMPLATE FREE ZSM-5 ZEOLITE FROM RICE HUSK ASH
Effect of preparation parameters on the performance of TiO2-based photocatalysts prepared by sol-gel method
PRECONCENTRATION AND SEPARATION OFTRACE AMOUNTS LEAD (П) IN WATER SAMPLESUSING POLYHYDROXYBUTYRATE-BPOLYDIMETHYLSILOXANE
FABRICATION OF NANOGRAPHENE BY NEW METHOD SEPARATION OF TRACE AMOUNTS OF MO2+ IN WATER SAMPLES USING
SEPARATION AND DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS VANADIUM (V) IN WATER SAMPLES USING NANO POLYACRYLONITRIL MODIFIED CALIX[4]RESORCINARENE-HYDROXAMIC ACID
CO2-Assisted Gravity Drainage EOR , Numerical Method And Models Study
DEMULSIFICATION IN EOR OPERATIONS: CURRENT AND FUTURE DIRECTIONS
SIMULATION OF DIFFERENT MECHANISMS DURING CO2 INJECTION IN HAFTKEL FIELD
PHENOL ADSORPTION ON POWDERED EGGSHELL
جایابی همزمان نقاط مانور و منابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع برق مرتبط با تاسیسات نفت و گاز با حضورعدم قطعیت
تأثیر فناوری نانو در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
شبیهسازی اثر افزایش دبی گاز تزریقی به مخزن و تأثیر آن بر ضریب بازدهی
رفتار دینامیک-مکانیکی، استحکام ضربه و شکل شناسی کامپوزیتهای نایلون EPDM66 و الیاف کوتاه شیشه
عوامل موثردرپایداری چاه های نفت و گازدرعملیات حفاری
بررسی شرایط امکان حذف تست هیدرواستاتیک مخازن ذخیره و خطوط لوله در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
چالش های پیش روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران
بررسی روابط دوفازی برای جریان سیال تولیدی ازیکی ازمخازن نفتی ایران
معرفی و بررسی تکنیک حفاری بافشارمدیریت شده
Simulation and comparison of solvents performance for post-combustion CO2 capture
چالش های فنی و اقتصادی تولید آروماتیک های سبک با محوریت فرآیندCyclar
Process modeling of natural gas reforming by steam over nickelalumina catalyst
بررسی اثرضدمیکروبی گرافن به عنوان پوشش محافظ درمنسوج بی بافت پلی استر
بررسی آزمایشگاهی/نظری بهبود پیش بینی ترشوندگی در سیالات مخزنی
شبیه سازی زیست محیطی انتشارگاز دی اکسیدکربن ازاگزاست توربین گازی دراثرتغییرات پایداری هواودمای محیط ازیکی تاسیسات تقویت فشارگازمنطقه ۹
THE EFFECT OF TEOS AS CROSS LINKING AGENT UPON MEMBRANE PROPERTY OF BLENDING OF PDMS AND PEG MEMBRANES
THE EFFECT OF TEOS AS CROSS LINKING AGENT UPON MEMBRANE PROPERTY OF PDMS MEMBRANE
THE EFFECT OF CROSS LINKING TEMPERATURE UPON DENSITY AND SWELLING DEGREE OF PDMS MEMBRANE
THE EFFECT OF CROSS LINKING TEMPERATURE UPON DENSITY AND SWELLING DEGREE OF PDMS & PEG MEMBRANE
COPOLYMERIZATION OF ETHYLENE WITH 1-HEXENE USING A ZIEGLER-NATTA CATALYST
ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از روش مولتی مین
TROUBLESHOOTING A PROPANE DESULFURIZATION PLANT TOWARD ULTRA LOW SULFUR PRODUCTION
PREDICTION OF NATURAL OIL FLOW THROUGH WELLHEAD CHOKES USING RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK
WATER PRODUCTION LOGGING FOR THE COST EFFECTIVELY BOOST DECLINING PRODUCTION
ارائه رابطه ای بین گسل های با عبور دهی جزئی وگسل های با طول محدود
بررسی روش های تفسیرچاه آزمایی تحلیلی و عددی در حضورگسل های با عبوردهی جزئی وگسل های با هدایت پذیری محدود
STEADY STATE EXERGY BACK OFF IN PROCESS CONTROL SYSTEMS
Selection of Oil Layers as Candidates for Hydraulic Fracturing Treatment
Effects of temperature changes and chain extender in properties recovering of recycled PET during solid state postcondensation
مطالعه فاز گازی برهمکنشهای  –  استکینگ بنزن با وجه درونی نانو لولههای کربنی مدل سازی شده با استفاده از یک صفحه گرافنی
پیش بینی سریع آینده تولید مخزن توسط مدل ظرفیت -مقاومت
PREPARATION OF POLYPYRROLE NANOCOMPOSITES BY USING POLY(ETHYLENE OXIDE) AS AN SURFACTANT.
THE WORTHWHILE APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGY FOR GAS SEPARATION IN PETROCHEMICAL AND REFINERY
EFFICIENT AND CLIMATE FRIENDLY DESIGN OF GAS COMPRESSOR STATIONS
جذب فتالات از فاضلاب پتروشیمی بوسیله زئولیت تغییر یافته
ررسی و مطالعه آسیب دیدگی سازند و حرکت ذرات در محیط متخلخل سنگهای کربناته و ماسه ای
ارزیابی عملکرد روش جدید یونیزاسیون برپایه کاغذی برای تکنیک اسپکترومتری جرمی
پیش بینی قابلیت تولید در چاه های گازی افقی با شکاف چند گانه
تدوین استراتژی های بهینه سازی مصرف انرژی بر مبنای استاندارد ۵۰۰۰۱ISO و با استفاده از ماتریس SWOT و ساختار سلسه مراتبی AHP مطالعه موردی، واحد کلر آلکالی مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی
EVALUATING THE EFFECT OF TITANIUM DIOXIDE ON DEGRADABILITY OF LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE
بررسی هیدرودینامیکی جریان دوفازی گاز- مایع در برجهای پرشده با آکنههای ساختار یافته
هیدرات های گازی : مروری بر مدلهای ترمودینامیکی و بازدارنده ها
Preparation and swelling behavior of semi-interpenetrating polymer networks of polyacrylamide and scleroglucan for enhanced oil recovery (EOR)
مطالعه و بررسی انواع سیستمهای دو فازی آبی و کاربردهای آنها در فرآیندهای جداسازی
شبیه سازی عددی جریان سیال ویسکوز نفت خام دریک پمپ گریز ازمرکز و بررسی جریان درنقطه ی طرح و خارج ازنقطه طرح
THE KEY ROLE OF ACTIVATION PROCESS IN ETHANOL ELECTROOXIDATION BY PALLADIUM NANOPARTICLES
EFFECTS OF GAS INJECTION TIME ON RESERVOIR RECOVERY FACTOR
Estimating the Total amount of Organic Carbon of the Gurpi and Pabdeh Formations in Well (91) of Mansouri Oil Field using Petrophysical Logs (ΔLogR Technique)
بهینه سازی پارامترهای سینتیکی با بدست آوردن واکنشهای کلی و مسیرهای واکنش بر اساس تئوری واکنشهای پیچیده در فرایند شکست کاتالیستی
IMPROVED GAS PERMEATION WITH NEW POLYDIMETHYL- SILOXANE BLOCK COPOLYMER MEMBRANES
بررسی فرآیند گزینش بهترین نوع ازمواد برای ساخت لوله های کامپوزیتی انتقال گازترش بااستفاده ازروش تاپسیس
مقایسه نقش الکتروندهندههای داخلی هپتا – اتری و پنتا – اتری در کاتالیستهای زیگلر – ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن
حذف مس از محلول آبی با استفاده از پلی تیوفن و نانوکامپوزیت های آن در حضورسورفکتانت های مختلف
تبدیل واکس های پارافینی حاصل از پالایش نفت خام به روغن پایه با استفاده از فرآیند هیدروکراکینگ کاتالیستی
بررسی الگوهای جریان اسیدکاری مخازن کربناته از طریق مدلسازی پیوسته
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL TANDEM CATALYST FOR LLDPE PRODUCE
GRAFTED NITROGEN DONOR BIDENTATE LIGAND INTO MESOPOROUS SILICA FOR OLEFIN TRIMERIZATION
Preparation and Improvement of Matrimid 5218 Membranes for CO2 Sequestration
بررسی کاهش هزینه های اقتصادی در صنعت نفت و گاز در پروژه های سکوهای دریایی
Saving the point of stripping down a petrochemical modeling]
Find and eliminate problems with mathematics in industrial heat exchangers
استفاده از روش های HAZOP و LOPA جهت تعیین سطح یکپارچگی ایمنی SIL سیستم های ابزار دقیق ایمنی خاموش کننده های اضطراری ESD در واحد هیدروژن یک مجتمع پتروشیمی
مدل سازی تعادل بخار-مایع دی اکسید کربن-پروپان با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده
A NEW METHOD FOR REGULATING TEMPERATURE OF THE REACTORS IN CHEMICAL LOOPING COMBUSTION PROCESS
INVESTIGATION OF A NEW METHOD FOR PRODUCTION OF PURE NITROGEN VIA CHEMICAL LOOPING TECHNOLOGY
مدل سازی میزان تولید گازولین حاصل از سنتز فیشر- تروپش با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه
مدلسازی راکتور سوخت فرآیند حلقه شیمیایی احتراق و بررسی اثر متغیرهای عملیاتی بر عملکرد فرآیند
بررسی و مقایسه گزینه های پیشرو برای استفاده ازواحدهای موجود MTBE برای تولید بنزین با عدداکتان بالا
AN EXPERIMENTAL STUDY OF DRILL CUTTINGS TRANSPORT BY FOAM
شبیه سازی CFD تشکیل ورتکس در سطح آزادمخزن بدون بافل حاوی همزن پروانه ای سه تیغه ملخی در حالت پایدار
Modeling and Parametric Analysis of the Rate of Asphaltene Particle Deposition from Oil Stream
روشی نوین برای مکانیابی کارخانه سیمان با استفاده ازANFIS
بررسی عملکرد و پارامترهای تاثیر گذار بر افزایش تولید نفت از میادین نفتی با روش میکروبی
Mathematical Programming with Water-Oxygen Pinch Analysis in Wastewater Treatment Plant
MATHEMATICAL MODELING OF PRESSURE AND ION DIFFUSION BEHAVIOR ON REACTIVE SHALE
تحلیل پایداری دیواره چاه در محیط ناپیوسته با توجه به انتخاب پنجره وزن گل حفاری
بررسی فنی و اقتصادی بهبود عملکرد فرآیندهای آمینی در شیرین سازی گاز طبیعی با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی
ارزیابی آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده شیمیایی و پلیمر استاندارد استان تهران
تزریق گازبه چاه جهت ازدیاد برداشت بدون تشکیل هیدرات گای درمحل صفحات کاهنده با تاثیرگرفتن ازمیدان مغناطیسی
افزودنی ضدسایش استفاده از نانو ساختارهای لوله ای در روغن
شناسایی بهترین روش تخمین تراوایی درچاه های فاقد مغزه به کمک روشهای خوشه سازی، شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی دریک مخزن کربناته
بررسی تعادل و سینتیک درگوگردزدایی جذبی سوخت مدل
بررسی حذف آلودگی های نفتی فلزات سنگین Ni ، Pb ، Cr به وسیله جاذب طبیعی کیتوسان استخراج شده ازضایعات میگو
تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری
تعیین مرزلایه های رسوبی بااستفاده ازالگوریتم Blocking و بکارگیری نمودار FMI به منظور راستی آزمایی و کاربرد آن دربالا بردن دقت محاسبه پارامترهای پتروفیزیکی مخزن
COMPARISON STUDY BETWEEN ARONOFSKY AND LAMBERT W FUNCTIONS TO PREDICT OIL RECOVERY BY GAS GRAVITY DRAINAGE
THE EFFECT OF SOLVENT ON SELF-ASSEMBLY OF THE PDMS BLOCK COPOLYMER
SELECTIVE DEALUMINATION ZSM-5 ZEOLITE BY A NOVEL METHOD FOR ENHANCEMENT OF STABILITY
بررسی محاسباتی مکانیسم جایگیری کربونیل در کمپلکسCH2FCo(CO) 4 به روش تئوری تابعی چگالی
بهینه سازی مصرف هیدروژن در سیستمهای پالایشگاهی با استفاده ازالگوریتم جستجوی هامونی
CATALYST EFFECT ON PROPYLENE TO ETHYLENE RATIO IN THE CATALYTIC CRACKING OF FUEL OIL
بررسی سنتز ماده ۲ و ۶ (دی آمینو) ۳ و ۵ دی نیتروپیریدین از واکنش نیتراسیون مستقیم ۲ و ۶ دی آمینو پیریدین در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
ارزیابی تاثیراستفاده از افزودنی کمک فرآیند پلیمری در تولید فیلم سه لایه پلی اتیلنی با پایه پلی اتیلن سبک خطی
بررسی آثاراقتصادی تولید درصنایع پایین دستی بخش نفت برسایربخشهای اقتصادی برمبنای الگوی متعارف داده – ستانده
تعیین عامل مؤثر انتقال تکنولوژی در توسعه میادین نفتی ایران با استفاده از مدل اثربخشی مشروط انتقال تکنولوژی
ساخت غشا اولترافیلتراسیون به همراه پیاده سازی setup آن
ارایه یک روش ابتکاری برای گرم کردن مبدلهای بازیافت پروپان درپالایشگاه های گازی
معرفی روش ابتکاری برای حذف ذرات جامد ازهوای فشرده درکمپرسور سه مرحله ای
بررسی تشکیل ماده b-1.5 تترازولو [ ۱,۲,۴ ] تری آذین از واکنش ۱ و ۵ دی آمینو تترازول با گلی اکسال در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
بررسی سنتز ماده بیسنیترامین از واکنشاسید نیتریکبا نیتروژن پی پیرازین در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT
Investigation of inviscid fluid around a cylinder
بررسی اثر آلودگی گازوئیلی بر روی جمعیت میکروبی هتروتروف و تجزیه کننده خاک بیابان
USING PSO ALGORITHM FOR WELL PLACEMENT OPTIMIZATION IN AN OIL RESERVOIR
بررسی اثرانواع معادلات حالت برنتایج شبیه سازی چاه های تولیدی نفت
بررسی سنتز هتروسیکل پرانرژی به عنوان سوخت سبز از واکنش ۳،۶ -دی آمینوتترازین با اسید نیترو و آزید سدیم؛ در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
بررسی سنتز ماده ۵- پیکریل آمینو ۱،۲،۳،۴ -تترازول PAT از واکنش ماده ۵ – آمینو ۱،۲،۳،۴-تترازول با پیکریل کلراید در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT
Synthesis and characterization of silica aerogel for catalyst applications
کنترل و بازداری هیدرات گاز طبیعی با استفاده از دو ممانعت کننده سینتیکی تجارتی
Intelligent Salt domes depth estimation through General Regression Neural Networks using gravity data, case study: salt dome of Mors oil field in Denmark
طراحی و بهینهسازی راندمان در موتور الکتریکی جریان مستقیم جهت کاربرد در فناوری های نوین در حفاری
پیش بینی غلظت و رفتار مرکاپتان در خطوط گاز با استفاده از شبکه عصبی GMDH
Experimental investigation and thermodynamic modeling of the ternary aqueous solution of propionic acid and isoamyl alcohol
بررسی تشکیل ماده ۱-۴-نیتروفنیل ۱- هیدروژن تترازول از واکنش ۴ -(دی هیدروکسی آمینو) بنزونیتریل با سدیم آزید در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
محاسبه تخلخل ثانویه بااستفاده ازنمودارهای متداول مخزنی و نمودارتصویری fmi
کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در طراحی و بهینه سازی مبدل های حرارتی
پیش بینی برخی رفتارهای ژئوتکنیکی مقاومت برشی ، تراکم و زاویه اصطکاک داخلی خاکهای ماسه ای آلوده به موادنفتی بااستفاده ازشبکه عصبی
بازیابی گاز دی اکسیدکربن ازمخلوط بانیتروژن و اکسیژن به وسیله جذب سطحی تناوب فشار – خلاء
Effect of monomer concentration and reaction temprature to produce methacrylate polymer particles by dispersion polymerization
بررسی سنتز ایمین از(R)-2- پی پیریدین – ۱ -ایل) متیل) سیکلوهگزانون با بنزیل آمین در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی
مروری بر راکتورهای حبابی و روابط حاکم بر آن
پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از روش داده کاوی و الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان
نمودارگیری از گل حفاری، اهمیت و نقش آن در تشخیص مشکلات حفاری و افزایش راندمان حفاری
Increasing strength values of polyurethanes in shoe industry, by changing the Isocyanate and Polyol combination
مدلسازی هدایت حرارتی و گرانروی نانوسیال آلومینا با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
تحلیل عددی اثر شکاف هیدرولیکی بر راندمان تولید مخازن گازی کم تراوا مطالعه موردی
LABORATORY SCREENING OF INHIBITORS FOR REMOVAL OF ASPHALTENE DEPOSITS
COMPARISON STUDY BETWEEN DIFFERENT SCALING EQUATIONS IN PREDICTION OF OIL RECOVERY BY GAS GRAVITY DRAINAGE FROM MATRIX BLOCKS IN NATURALLY FRACTURED RESERVOIRS
Analyzing the Effect of Hydrogen Shift on the Thiazine Derivatives
مطالعه انحلال اسید بوریک در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT
بررسی اثر زمان پوششدهی بر مقاومت به خوردگی پوششهای نانوکامپوزیتی الکترولس نیکل فسفر/گرافن اکسید
اندازهگیری غلظت مواد پرتوزای طبیعی NORM در آب همراه نفت، در برخی از میدانهای نفتی ایران با استفاده از بیناب سنجی گاما
قراردادهاینفتی در ایران
Effect of monomer concentration on the Size of Micron-Sized Polystyrene Particles produce by Dispersion Polymerization with tumbling system
بررسی سنتز ماده α ۶,۴,۲- تترا نیترو تولوئن از واکنش ۶,۴,۲ تری نیترو تولوئن tnt بافلوئورو تری نیترو متان در شرایط مختلف دمایی، به روشDFT
Nano-drilling Fluid for Removing Shale Formation Drilling Problems: More Qualified and Cost Effective
موتور پیزوالکتریک بر اساس کنترل سوئیچینگ همزمان
بررسی اثرزاویه ی همزن برعملکرد مخزن لجن پتروشیمی کرمانشاه
A Comparative Study of Radial Distribution Function and Gravimetric Storage Capacity of Hydrogen on C24 Coronene and its Si Substituted at 298 K, by Monte Carlo Simulation
Economical Optimization of a Steady-State Continues Benzene-Toluene Distillation Column
بررسیقوانین منطق فازی برای بهینه سازی پارامترهای فرآیند شیرین سازی ازگاز ترش بااستفاده ازکنترل کننده هوشمند فازی
مطالعه معادلات تعادل، سینتیک و ترمودینامیک جذب سرب II ازپساب صنعتی با استفاده ازکیتوسان نشانده شده
مطالعه ترمودینامیکی جذب اسید آمینه فنیل آلانین بر نانو ساختار گرافن در دو موقعیت اسیدی و بازی در دماهای مختلف به روش تئوری تابعی چگالی
بررسی حذف فلز سنگین سرب از گل حفاری با استفاده از نانو جاذب اکسید آهن ۴o3eF
جداسازی مخلوط پروپان /پروپیلن؛فرایندها وتحلیل هزینه
بهینه سازی و بازیافت انرژی در واحد تثبیت نفتا مجتمع پتروشیمی بوعلی
New Generation Glycol Drilling Fluids System for Drilling of Water-Sensitive Formations
اندازه گیری آزمایشگاهی میزان حلالیت گاز CO2 درمحلول آبی dea درحضور مایع یونی کولین کلراید دردمای ثابت
تشخیص میکروبهای مرتبط با خوردگی در واحدهای فرآیندی پالایشگاه گاز ایلام
MERCAPTAN REMOVAL FROM CONDENSATE USING ZEOLITE ADSORBENTS
Investigation Thermal properties of Poly(ethylene oxide) and Hydroxypropyl Methylcellulose Blends by TGA
تشخیص و اندازه گیری غلظت گاز دی اکسید کربن به روش فتوآکوستیک جهت کنترل کیفیت گاز طبیعی
TOWARDS MECHANISTIC UNDERSTANDING OF STEAM ASSISTED GRAVITY DRAINAGE IN NATURALLY FRACTURED RESERVOIRS
شبیه سازی عددی و تحلیلی و آنالیز حساسیت آبده جانبی و تحتانی در یک مخزن گازی با سطح تماس شیب دار با استفاده از مدل مصنوعی تک چاهی
کاربرد ترموگرافی در شناسایی اتلاف حرارتی خطوط گرم واحد آمونیاک پتروشیمی رازی
EFFECTS OF NANO PIGMENT ON THE CORROSION RESISTANCE OF ZINC-RICH PRIMER
بررسی اثر نیکل در اتصال لحیم کاری سخت کاربیدسمانته به فولاد مورد استفاده درمتههای حفاری
طراحی ساختاری ستونهای تقطیر با اتصال حرارتی با استفاده ازمذل نیمه سخت
افزایش میزان بازیابی مخازن نفت سنگین درروش تزریق شیمیایی و بهبود روند انتقال حرارت بااستفاده ازمکانیسم اثرنانوسیال
ازدیاد برداشت نفت به کمک روشهای نوین میکروبی و انرژی الکتریکی
خوردگی ترک القایی هیدروژنی ۱ ( HIC ) فولاد خطوط لوله ۸۰LX5-API مورد استفاده درخطوط انتقال گاز و نفت
A PILOT STUDY OF HYDRODYNAMIC CAVITATION TECHNIQUE FOR CRACKING OF HEAVY CRUDE AND PETROLEUM RESIDUE
STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE OIL RECOVERY BY GAS GRAVITY DRAINAGE FROM MATRIX BLOCKS IN NATURALLY FRACTURED RESERVOIRS USING NUMERICAL SIMULATION TECHNIQUE
MEMBRANE USAGE IN CARBON DIOXIDE ENHANCED OIL RECOVERY (EOR): A REVIEW
بهینهسازی جایگاه واحدهای هیدروژنی جهت کاهش مصرف هیدروژن در سیستمهای پالایشگاهی با استفاده از تلفیق الگوریتم جستجوی هارمونی و جستجوی ممنوعه
TOWARD A PREDICTIVE MODEL FOR ESTIMATING CRITICAL PROPERTIES OF PURE COMPONENTS
ON THE DETERMINATION OF NORMAL BOILING POINT OF PURE COMPONENTS: A SOFT COMPUTING APPROACH
نقش گسترش رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی وابسته در توسعه واحدهای جریانی سازند سروک در میدان نفتی کوپال
بررسی تاثیر طول و گام بهمزن ساکن در سیستم تزریق ماده SF96 بر روی خط لوله میعانات گازی خروجی از پلایشگاه گاز ایلام با استفاده از CFD
تاثیر غلظت حجمی رنگدانه دی اکسید تیتان بر آب تراوایی پوشش اکریلیک آمید
بررسی آزمایشگاهی رفتار افت فشار سیال عبوری از شکاف تحت فشار بسته شدن
بهینهسازی میزان تزریق مواد ضد خوردگی در خطوط لوله انتقال جریانهای چندفازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی شبکه های توزیع گاز بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک به منظور کاهش هزینه ها
تاثیر املاح و مقاومت الکتریکی خاک بر پوشش کول تار لوله های انتقال گاز
تبیین مدیریت خوردگی ناشی از گاز سولفید هیدروژن در صنعت حفاری چاه های نفت وگاز
ارزیابی اقتصادی ساخت پالایشگاه با خوراک میعانات گازی منطقه پارس جنوبی عسلویه
ارائه رابطه تجربی جهت محاسبه مقدار هرزروی سیال حفاری در حفاری فرو تعادلی سازند آسماری میدان پارسی
بررسی تاثیرتولید برعملیات شکافت هیدرولیکی مطالعه موردی مخزن آسماری درمیدان اهواز
بررسی رفتارخوردگی آلیاژ آلومینیوم – منیزیم AA-5083 کارسرد شده درغلظت های مختلف NaCl
شبیهسازی راکتورهایCVD جهت تولید رسوب گالیم- آرسنیک GA-AS با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
ساخت مدل مکانیکی زمین و تعیین مسیربهینه برای عملیات حفاری دریکی ازمیادین ایران
بهرهگیری بهینه از سیستمهای ذخیره ساز انرژی در تامین ظرفیت و حذف هارمونیکها و ایجاد تعادل در سیستم برق دستگاههای حفاری چاههای نفت
شبیهسازی سینتیکی کوره فرآیند کلاوس اصلاح شده
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صادرات مواد پتروشیمی (مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی رازی)
اعتبار سنجی پتانسیل مخزنی با تلفیق داده های تحلیل پتروگرافی و تفسیر پتروفیزیکی مطالعه موردی، سازند سروک، میدان یاران جنوبی، جنوب باختری ایران
بررسی انواع افزایه های ضد مهاجرت گاز در سیمان حفاری
مقدمه ای برمتداولترین افزایه های پخش کننده درسیمان حفاری
مروری برانواع افزایه های کنترل کننده کاهش سیال درسیمان حفاری
بهینه سازی مبدل حرارتی صفحه پره ای در عملیات حذف کربن دی اکسید در واحد آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه با به حداقل رساندن میزان آنتروپی کل با استفاده از نرم افزار متلب
EVALUATION AND SELECTION THE OPTIMUM METHOD OF PRODUCTION IN AN OILFIELD OF SOUTH WEST OF IRAN
شبیهسازی چاه آزمایی مخازن شکافدار با نرم افزارEclipse و حساسیت سنجی پارامتر سیگما در مدل
شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی از محفظه T شکل متخلخل با منبع گرمایی دما ثابت
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان غلظت یون سولفات آب هوشمند بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته
اندازهگیری جیوه در نمونههای گاز ترش خوراک و گاز شیرین خشک ورودی به Cold Box به روش جذب اتمی در پالایشگاه گاز ایلام
بررسی عملکرد حلال متیل دی اتانول آمین فعال شده در پالایشگاههای شیرین سازی گاز طبیعی
راه اندازی اولین شبکه مجازی جامع پژوهشگران نفت ایران: رویکردی کارآمد دراشتراک تجارب دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی
ضرورت توجه به بخش پایین دستی صنعت نفت دردوران پس ازتحریم
مدلی جدید برای مدلسازی شبکه خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی درشرایط غیربهینه ومقایسه آن بانرم افزار PIPEPHASE
مطالعه ذخیره سازی زیرزمینی گازطبیعی درمغارهای نمکی و عوامل موثربرآن
بهینهسازی مکانیابی چاه به کمک الگوریتم بهینهسازی PSO
شبیه سازی فرآیند حذف آب و هیدرو کربن های سنگین از گاز طبیعی به روش جذب سطحی
بررسی مولکولی و رفتار فازی هیدرات گازی و همچنین تولید گاز از آن
بررسی رفتار فازی جایگزینی گاز پایه با انواع مختلف گاز در فرایند ذخیره سازی زیرزمینی گاز در یک مخزن گاز میعانی
مطالعهی رابطهی بین حجم صافاب و زمان
ارائهی روش جدید جهت پیشبینی حجم صافاب عبوری از مادهی متخلخل
تخمین مقدار صافاب نفوذی در سازند با استفاده از نتایج آزمایش کاغذ صافی
سنتز و بررسی پروسکایت های ABO3 A=La و B=Mn, Co با نسبت استوکیومتری وفرااستوکیومتری B/A در اکسیداسیون کاتالیستی تری کلرو اتیلن
طراحی مدل یکپارچه زمان بندی فعالیت ها و برنامه ریزی سفارشات در زنجیره تأمین پروژه های بازسازی سکوهای نفتی
تخمیر گلوکز به لاکتیک اسید همراه با استخراج واکنشی
بررسی نتایج موثر آزمایشگاهی بازدارنده خوردگی CorHalt-200G در عملیات اسیدکاری
ژئوترمومتری چشمه های آبگرم جنوب وجنوبغرب ایران به منظور تخمین دمای منبع زمین گرمایی جهت استفاده درتکنیک نوین ازدیاد برداشت نفت زمین گرمایی
برنامه ریزی تولید پالایشگاه های نفت و تحلیل حساسیت آن – نمونه موردی تولید بنزین
BENZENE REMOVAL FROM DILUTE AQUEOUS SOLUTION BY PTFE MEMBRANE VIA MEMBRANE DISTILLATION
حذف ترکیبات آلی فرار از آب/ پساب توسط فرایند جداسازی تقطیر غشائی، بررسی تأثیر پارامترها
آینده صنعت پتروشیمی در ایران و جهان
اعتبارسنجی پتانسیل مخزنی با تلفیق دادههای پتروگرافی و تفسیر پتروفیزیکی (مطالعه موردی: سازند سروک در میدان یاران جنوبی، جنوب باختری ایران)
آنالیز روغن و کنترل آلودگی روغن های هیدرولیک
STRESS ANALYSIS AROUND A FRACTURE USING POROELASTIC INDIRECT BOUNDARY ELEMENT METHOD
بهینه سازی اقتصادی و ارزیابی پتانسیل احداث واحدهای نیتروژنزدائی برای گازهای صادراتی ایران
Comparison between Several GTL Production Processes in Iran
مطالعه کارکرد تعلیق شکن های آلائیده شده با نانوذرات اکسید فلزی و بررسی وجوه کاربردی آن در حذف ناخالصی های نفت خام
ریزساختارو رفتارخوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی نیکل – شیشه فلزتولید شده با روش رسوب دهی الکتریکی
بررسی کاهش کلراید چرخه محلول دی اتانول آمین با استفاده از پایلوت تعویض یونی و تاثیر آن برخوردگی داخلی تجهیزات و بهبود فرآیند شیرین سازی گازطبیعی
طراحی ترمو اقتصادی سیکل لینده همپسون برای مایع سازی گاز آرگون
سنتز غیر هیدروترمال زئولیت مصنوعی Na-Y با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت
تحلیل شکستگی ها و تعیین جهت تنشهای برجابااستفاده ازنمودارتصویری fmi دریک چاه درمیدان گازی پارس جنوبی
پیش بینی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
METHANOL SYNTHESIS, METHANOL DEHYDRATION AND METHYL CYCLOHEXANE DEHYDROGENATION IN A SINGLE THERMALLY DOUBLE COUPLED REACTOR
تاثیرپارامترهای دما و PHوفسفات ونیترات وسولفات درافزایش حذفCODدر راکتور بی هوازی پسابPTAپتروشیمی شهید تندگویان
شناسایی میکروارگانیسمهای فعال در راکتور بی هوازی برای حذف COD پساب PTA پتروشیمی شهید تندگویان
A SELF-RECONSTRUCTING ALGORITHM FOR SINGLE AND MULTIPLE-SENSOR FAULT ISOLATION BASED ON AUTOASSOCIATIVE NEURAL NETWORKS
بررسی فعالیت کاتالیستی پروسکایتهایLa(Mn-Ni)O 3 در حضور و عدم حضور بخار آب در اکسیداسیون تریکلرواتیلن
ارزیابی و شناسایی خطرات فرایندی، به روش مطالعه خطر و راهبری عملیات HAZOP در واحد هیدروژن مجتمع پتروشیمی ایلام
تاثیر شیمی آب تزریقی بر بازیافت نفت از مخازن کربناته
بررسی گسترش رخساره ها و فرایندهای دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری مطالعه موردی یکی از میدان های نفتی فروافتادگی دزفول
الکتروسنتز کوپلیمرقالب مولکولی اورتوآمینوفنل آنیلین بر بستر الکترود گرافیت برای تشخیص متانول
بررسی اثربهبود دهنده پتاسیم درهیدروژن زدایی اکسایشی پروپان درحضورکاتالیست مولیبدنا برپایه نانولوله تیتانیت
بدست آوردن یک رابطه IPR جدید برای یکی از مخازن گازی ایران
مطالعه پیرامون بهینه سازی تولید بوسیله نرم افزار pipesim دریکی ازمیادین مناطق نفت خیزجنوب
هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان درحضورکاتالیست مولیبدنا برپایه نانولوله تیتانیت
A CORE FLOOD STUDY FOR USING STIMEX AS A NEW STIMULATION FLUID
بررسی نتایج آزمایشگاهی تاثیر افزودن نانوسیلیکای جدید CNS 53 بر خواص مکانیکی دوغاب سیمان
تست های آزمایشگاهی کنترل کیفیت افزایه های ضد لجن و ضد امولسیون به منظور جلوگیری از آسیب مجدد و بهبود عملیات اسیدکاری
تولید پوشش های نانو کامپوزیتی ۲TiO-Si-Ni به روش رسوبدهی الکتریکی و بررسی رفتار خوردگی پوششها
بررسی استفاده و کاربرد پلیمرهای مصنوعی سنتزی به جای نشاسته درگل حفاری
مدلسازی تصفیه غشایی آب همراه نفت
Demulsification of Crude Oil-in-Water Emulsions Driven by surfactant
APPROPRIATE SCADA ARCHITECTURE FOR DISTRIBUTED INFRASTRUCTURE: IMPORTANCE OF THE OILFIELD DATA
Modeling of Hybrid Renewable Energy System, Case study: Istanbul, Turkey
مروری بر فناوریهای روز دنیا جهت حذف هیدروژن سولفید از مخلوطهای گازی
Pushing the limits in hydraulic fracture design with a P-3D model and non-Darcy flow effect consideration
طراحی چند لایهای پالایشگاه با رویکرد افزایش راندمان
مدیریت اطلاعات و مدارک با استفاده از سامانه بارکد
مقایسه عملکرد شبکههای عصبی MLP و RBF به همراه ارزیابی الگوریتمهای آموزش هوشمند در انتخاب تجهیزات دوار پالایشگاهی کمپرسور
ارتباطات میان کلیه مبادی صنعت نفت و تبادل اطلاعات با رایانش ابری
کاربرد وب معنایی در صنعت
هوشمندسازی عرضه و تقاضای انرژی با استفاده از شبکه های عصبی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید