آغاز نهضت کاربردی کردن پایان نامه ها در دانشگاه محقق اردبیلی

http://www.callforpapers.ir/رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از آغاز نهضت کاربردی شدن پایان نامه ها در این دانشگاه خبر داد و گفت: 90درصد پایان‌نامه های دانشگاه محقق اردبیلی به سمت کاربردی شدن حرکت کرده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر مسعود گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نهضت کاربردی کردن پایان‌نامه‌های دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی از سال گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در فراخوانی از تمام ادارات و کارخانه‌های فعال در سطح استان درخواست کردیم تا نیازها و مشکلات خود به ویژه در بخش های کشاورزی و فنی به دانشگاه ارسال کنند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: پس از جمع آوری عناوین مختلف نیازهای استان آن را به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال کردیم و سپس پس از فعالیت های که صورت گرفت، مشکلات استان به موضوع پایان نامه تبدیل شد و برای ارایه و کاربردی شدن به دانشکده ها اعلام شد.

وی افزود: اکنون در بخش کشاورزی و فنی 90 درصد پایان نامه‌های دانشگاه درحال کاربردی شدن است تا از این طریق بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه را حل کنیم.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید