فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی موفق به كسب رتبه علمی – پژوهشی شد

http://www.callforpapers.irفصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی واحد علوم و تحقیقات كه دارای مجوز انتشار از سوی دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاداسلامی است، از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موفق به كسب رتبه علمی-پژوهشی شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از واحد علوم و تحقیقات، این فصلنامه علمی-پژوهشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات با مدیر مسئولی دكتر سیدجمال فرج اله حسینی و سردبیری دكتر سیدمهدی میردامادی و به همت دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی این واحد دانشگاهی منتشر می شود.

براساس این گزارش، اعضا هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی، متشكل از آقایان دكتر حسین آگهی دانشیار دانشگاه رازی كرمانشاه، دكتر غلامرضا حاجی حسین نژاد دانشیار دانشگاه تربیت معلم ، دكتر سیدمحمود حسینی دانشیار دانشگاه تهران، دكتر اسداله زمانی پور دانشیار دانشگاه بیرجند، دكتر سیروس سلمان زاده استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز، دكتر اسماعیل شهبازی استاد دانشگاه شهیدبهشتی، دكتر سیدجمال فرج اله حسینی دانشیار واحد علوم و تحقیقات ، دكتر فرهاد لشگرآرا استادیار واحد علوم و تحقیقات ، دكتر سید مهدی میردامادی دانشیار واحد علوم و تحقیقات است .

لازم به ذكر است علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس سایت نشریه به نشانی www.aeej.irویا www.jaeer.srbiau.ac.ir مراجعه كنند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید