انتشار مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان – دانشکده شهید مفتح برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۳۷۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار

بررسي چگونگي روند تصفيه تكميلي فاضلاب كارگاه توليد كباب لقمه در بركه هاي ماكروفيت
مديريت و آموزش محيط زيست، گاهي به سوي توسعه پايدار شهري
بررسي تهديدات زيست محيطي نيروگاه هاي برق
بررسي دسترس پذيري و تحرك عناصر سنگين در رسوبات محدوده معدن زغال سنگ آق دربند (شمال شرق ايران)، با استفاده از روش استخراج ترتيبي BCR
بررسي اثر برهم كنش نيترات سرب و كود گاوي بر غلظت سرب در ريشه و شاخساره گياه ذرت
اثر تثبيت كنندگي زئوليت بر كاهش قابليت دسترسي سرب در يك خاك لومي
بررسي شاخص هاي شهر سالم با رويكرد توسعه پايدار شهري در شهر آبادان
مديريت پسماندهاي بيمارستاني وتدوين استراتژي SWOT مطالعه موردي بيمارستان هاي شهر آبادان
طراحي و ساختار سامانه HSE و استقرار آن در سازمان مديريت پسماندها
بررسي تاثير اسيد هيوميك بر رشد و عملكرد گندم رقم ارگ در شرايط شور
مطالعات مكان يابي محل دفن زباله
بررسي تاثير بافت خاك بر مقدار روي قابل عصاره گيري با DTPA
بررسي چالش ها و راهكارهاي آلودگي هوا در كلانشهر تهران
اهميت و ضرورت تدوين برنامه راهبردي در سيستم مديريت پسماند شهرداري ها
مديريت نيتروژن دفعي در فضولات نشخوار كنندگان و استفاد از vermicast فضولات گاو جهت بهبود كيفيت علوفه
مروري بر مديريت پسماندهاي پزشكي و داروهاي سيتوتاكسيك
مروري بر توسعه پايدار شهري با رويكرد زيست محيطي
فسفر و آهن حاصل از خاك رس در saffron تا تاثيرات مستقيم PGPR و Vermicompost
پهنه بندي اقليمي انتشار ليشمانيوز پوستي در استان خوزستان با استفاده از GIS
بررسي و تأثير تغييرات اقليم بر شيوع ليشمانيوز پوستي در استان خوزستان
ارزياتي كيفيت آب رودخانه كشف رود مشهد تا استفاده از شاخص هاي زيست محيطي
ارزيابي وضعيت كيفي رسوبات رودخانه كشف رود مشهد با استفاده از شاخص شدت آلودگي رسوبات (IPOLL)
بررسي كارايي پودر ساقه زيره سبز در حذف رنگ متيلن بلو از محيط آبي
بررسي حذف رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده ازپودرپوست بادام زميني
تعيين پتانسيل خورندگي يا رسوبگذاري آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهر زاتل با استفاده از انديسهاي خوردگي
بررسي آلودگي چاي هاي عرضه شده در بازار مركزي زابل به كپك و مخمر در سال 93
اثر هم زمان ريزجلبك كلرلا وولگاريس و لجن فعال بر روي ميزان حذف COD و غلظت نيتروژن آمونيومي
شناسايي باكتري هاي كليفرمي و تعيين ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري/ اشرشياكلي در چشمه ها و قناتهاي آلوده ي استان آذربايجانشرقي
بررسي بتالاكتامازهاي وسيع الطيف تيپ TEM در ايزوله هاي اشرشياكلي جدا شده از آبهاي زيرزميني استان آذربايجان شرقي به وسيله ي روش هاي فنوتيپي و ژنوتيپي
بررسي امكان استفاده از لجن فاضلاب و خاكستر پوسته در توليد سيمان پرتلند
روش هاي نوين ترموشيميايي جهت توليد انرژي از پسماند
روش هاي نوين حذف فلزات سنگين با استفاده از فرايند ترسيب شيميايي از فاضلاب هاي صنعتي
بررسي اثرات بهداشتي مرتبط با مديريت پسماند
نقش مديريت زيست محيطي در كنترل و كاهش آلودگي در نيروگاه ها
راه هاي كنترل آلودگي هسته اي در نيروگاهها
مديريت پسماند صنعتي در مجتمع فولاد كوير براساس كنوانسيون بازل
شيمي سبز و راهكارهاي آن جهت حفظ محيط زيست
پهنه بندي شاخص آسيب پذيزي آبخوان فارسان با استفاده از مدل دراستيك
بررسي انحلال طلا از مدارهاي چاپي
بررسي تاثيرات زيست محيطي و بهداشتي ناشي از مصرف مازوت در نيروگاه شهيد رجايي قزوين
Air pollution and cardiovascular mortality in Kerman from 2006 to 2011
Evaluation of clay soil efficacy carrying zero-valent iron nanoparticles to remove nitrate from aqueous solutions
عنوان مقاله تأثير آلودگي هوا بر محيط زيست و سلامت اقليم و موجودات زنده
كاربرد مدل Z در تخمين ميزان سولفيد هيدروژن توليدي از شبكه جمع آوري فاضلاب شهرستان دهلران
بررسي ميزان H2S بعنوان يك عامل نامناسب محيطي در شبكه جمع آوري فاضلاب شهرستان دهلران
ارزيابي ريسك هاي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي دستگاه هاي حفاري ميدان نفتي اهواز با استفاده از روش FMEA (نمونه پژوهشي دستگاه 86)
بررسي بقاياي سموم ارگانوكلره در رسوبات تالاب بين المللي انزلي
مطالعه و بررسي نانولوله اكسيدشده به عنوان جاذب در حذف سختي آب
بررسي كميت و كيفيت زباله در شهر اصفهان
بررسي حذف فسفات از محيط هاي مايي توسط نانوذرات اكسيدآهن تثبيت شده بر روي دياتوميت
مطالعه تجربي حذف فلز سنگين كادميم با استفاده از نانو ذرات مگ همايت
بررسي وضعيت رفتارها و دغدغه هاي محيط زيستي مصرف آب در بين روستاييان (مطالعه موردي:دهستان بناجوي شمالي-شهرستان بناب)
بررسي تجربي مقاومت حرارتي ديواره هاي ساخته شده از بلوك هاي سفالي حفره دار با استفاده از معادله فوريه
تأثير مخارج بهداشت و درمان بر بهره وري نيروي كار
تجزيه وتحليل ريسك زيست محيطي نيروگاه حرارتي رامين اهواز درمحيط ايمني وبهداشت با استفاده از روش DELPHI و AHP و FMEA
شناسايي و تشريح ريسك زيست محيطي نيروگاه حرارتي رامين اهواز درمحيط اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي به روش FMEA , AHP ,DELPHI
Investigating the Effect of Chemical Fertilizers on the Environment and Agriculture
الگوسازي پيش بيني آلودگي هوا در اثر تغييرات حجم ترافيك و كلاس پايداري جو
بررسي منابع آلاينده كننده رودخانه ها با توجه به منشاء توليد آنها (مطالعه موردي: رودخانه بابلرود)
استخراج حلالي فلزات سنگين از پساب كارخانه روي شركت كالسيمين با كنترل pH، به منظوركاهش اثرات زيست محيطي
تصفيه پساب كارخانه روي مجتمع تغليظ سرب و روي انگوران با كنترل غلظت D2EHPA به منظور جداسازي روي
ارزيابي وضعيت بهداشت محيط دركارگاه هاي قاليبافي شهرستان اسفراين
توزيع شكل هاي شيميايي برخي فلزات سنگين در رسوبات بستر سواحل غرب بندر عباس
بررسي عوامل مخرب بر محيط زيست روستاهاي منطقه سيستان
بررسي و مقايسه الگوي پراكنش آلايندگي يكي از ديگهاي بخار يكي از شركتهاي نفتي ايران توسط نرم افزار PHAST
بررسي تاثير تغييرات پارامترهاي مختلف جهت كاهش اثرات غلظت آلاينده ها خروجي از دودكشهاي نيروگاه يكي از شركتهاي نفتي ايران توسط نرم افزار PHAST
بررسي و بازيافت ضايعات حاصل از استخراج و فراوري سنگ، مطالعه موردي ضايعات سنگبري شهرستان محلات
تحليل محتواي برنامه هاي شبكه 5 سيماي استان لرستان با تاكيد بر مباحث زيست محيطي
تصفيه و تغليظ آب پنير با غشا الياف تو خالي پلي اتر ايميد
مروري بر شستشوي شيميايي غشا هاي اولترافيلتراسيون مورد استفاده در تصفيه و تغليظ آب پنير
استفاده از QUAL2K براي مدل سازي كيفيت آب رودخانه كر در پايين دست سد درودزن
مطالعه تاثير مزمن آلاينده بوتاكلر برروي شاخص هاي هيستوپاتولوژي دركليه ماهي حوض (rassius auratus)
ارزيابي اثرات نور روز بر سلامت دانش آموزان و ارائه راهكارهاي معماري جهت بهره مندي هر چه بيشتر از نور روز در مدارس
بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد آسايش حرارتي انسان در محيط و تعيين محدوده آن در مدارس
اندازه گيري آلاينده هاي هواي توليدي در صنعت كاشي و ارائه راهكار هاي كاهش آلودگي (مطالعه موردي: كارخانه كاشي واقع در شهرك صنعتي جهان آباد ميبد)
بررسي اثرات آلودگي هوا بر بيماريهاي قلبي-تنفسي
ارزيابي سطح توسعه يافتگي خدمات بهداشتي و درماني روستاهاي شهرستان انديمشك (مطالعه موردي، دهستان حومه)
بررسي وضعيت بهداشت مسكن و ايمني منازل روستايي شهرستان قزوين
بررسي كميت و كيفيت پسماندهاي جامد روستايي شهرستان قزوين
تدوين استراتژي هاي مديريت زيست محيطي به روش چارچوب جامع تدوين استراتژي (مطالعه موردي: فرودگاه شهيد صدوقي يزد)
پهنه بندي ترازهاي صوتي محدوده فرودگاه ها و تدوين استراتژي هاي مديريت زيست محيطي
پهنه بندي ترازهاي صوتي در محدوده تحت تاثير فرودگاه ها (مطالعه موردي: فرودگاه شهيد صدوقي يزد)
بررسي زمين پزشكي عناصر يد و سلنيوم در شهرستان اروميه
بررسي تاثيرات زيست محيطي (EIA) مجتمع كك سازي ايرانيان زرند با تاكيد بر شبيه سازي پخش آلاينده هاي گازي با نرم افزار هاي PHAST و SCREEN3 و ALOHA
بررسي ميزان تغييرات پرولين در گياه لوليوم تحت تنش خشكي
بررسي قابليت تحرك و دسترسي زيستي فلزات سنگين (سرب و روي) در رسوبات بستر بندر عباس تا روش استخراج پي در پي
مطالعه سنتيك و ايزوترم جذب منگنز محلول به وسيله كلينوپتيولايت اصلاح شده با اكسيد آهن منگنز از محلول هاي آبي
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي به عنوان آغازگر الحاقي بر ويژگيهاي شيميايي (نمك،اسيديته و ماده خشك) و ارگانولپتيكي پنير uf
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي به عنوان آغازگر الحاقي بر ويژگيهاي شيميايي (ازت آزاد ،رطوبت،چربي و pH) ارگانولپتيكي و ليپوليز پنير UF
مروري بر آلودگي هاي زيست محيطي صنعت فر آوري زغالسنگ
كاربرد نانوفناوري درجذب سطحي و فرآيندهاي غشايي تصفيه پساب
سنجش تراز صداهاي آزاردهنده صوتي در بخش هاي باليني بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر در سال 1393
تاثير كمپوست بر آبشويي آرسنيك در خاكهاي آهكي منطقه قروه در غرب ايران
بررسي و تحليل عوامل مخرب آلودگي محيط زيست بر فقر اجتماعي
بررسي ميزان تغييرات فاكتور انتشار آلاينده ها خروجي از بويلرهاي طراحي جديد و قديمي يكي از شركتهاي نفت ايران
بررسي ميزان انحراف فاكتور انتشار آلاينده هاي خروجي از كوره هاي طراحي جديد در مقايسه با كوره هاي قديمي يكي از شركتهاي نفتي ايران
اندازه گيري فلزات آهن، روي، مسو كادميوم در بافت عضله شگ ماهي درياي خزر (Alosa braschnikowi) در نواحي جنوبي درياي خزر
مروري بر برخي روش هاي بهينه سازي در آمايش سرزمين
كاربرد پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبيعي در حذف رنگ راكتيو قرمر 198 از محلول هاي آبي به روش تاگوچي
بررسي ايزوترم و سينتيك حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از محلول هاي آبي با بكارگيري جاذب پوست تخم مرغ
بررسي ميزان آلودگي با فلزات سمي در موجودات اقتصادي و صادراتي سد ارس
روشهاي مديريت پسماند الكترونيك و بررسي موردي امحا لامپ هاي صنعتي در مجتمع توليد روي بندرعباس
تاثير پارادايم ها انرژي سبز در حفظ و احياء محيط زيست شهري دماوند The impact of the renewable energy paradigms to save and revitalize the urban environment Damavand
بررسي مدل سازي حذف آبي متيلي از پساب هاي صنعتي
بررسي تاثير كلريناسيون بر كيفيت ميكروبي آب شرب شهرجديد سهند تبريز در طول سال 93
بحران آب، بزرگ ترين چالش زيست محيطي ايران در قرن 21
نقش نظريه هاي زيست محيطي در تبيين بازيافت زباله
ميزان مشاركت والدين در آموزش فرزندان نسبت به نگهداشت محيط زيست
مروري بر روش هاي نرخ گذاري اكولوژيك در ارتباط با ارزيابي اثرات
امكان سنجي تبديل معابر شهري به پياده راه بر اساس ويژگي هاي اجتماعي و ترافيكي ( نمونه موردي :خيابان آزادي كرج)
بررسي ميزان كاهش توليد آلاينده ها با اجراي محدوده طرح زوج يا فرد تردد خودروها در شهر كرج
بررسي پسماندهاي عفوني و راهكارهاي مديريتي جهت كنترل و كاهش آن ها
بررسي علل افزايش ضايعات مصالح ساختماني و ارائه راهكارهاي بهينه سازي استفاده از آن ها
ارزيابي كيفيت پساب تصفيه خانه شهر ايوان جهت استفاده مجدد در كشاورزي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید