دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۹عنوان مقاله تخصصی شامل۶۸۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی

بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي توده سنگ گرا
كيفيت زندگي و نقش آن در توسعه پايدار مديريت شهري ايران
روشهاي مقابله با پديده حاشيه نشيني در شهرها
شناسايي تعداد دسته درزه ها و تعيين چگالي درزه داري در معادن تراورتن آذرشهر
پيامدهاي توسعه فيزيكي و تغييرات لند فرم هاي ژئومورفولوژيك با تاكيد بر سيل خيزي مطالعه موردي كلان شهر تهران
زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخيره در محدوده كانسار مس اويرك الموت
تعيين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي ماسه سنگ هاي سازند شوريجه شرق حوضه كپه داغ
فرايندهاي دياژنزي و تاثير آن بر زون هاي مخزني سازند سروك در ميدان نفتي ياران جنوبي
نگرشي بر مدل تكامل فضايي در مديريت توسعه گردشگري
ارزيابي و مكان يابي جهات توسعه فيزيكي شهر با استفاده از مدل منطق فازي منطقه مورد مطالعه شهر همدان
تحليل آسيب پذيري ناشي از زلزله در بافت كالبدي شهر ري
بررسي و مطالعه آبهاي كارست درياچه تخت سليمان و روان آبهاي جاري اطراف آن
مطالعه مقدماتي لرزه خيزي و محاسبه پارامترهاي جنبش زمين در شهرستان لاهيجان
تحليلي بر نقش مشاركت و حقوق شهروندي در توسعه پايدار شهري
مطالعه و بررسي مناطق اميد بخش كاني سازي طلا در منطقه آلوت با روش مغناطيس سنجي
مطالعه نحوه توزيع محورهاي تنش در منطقه مگو شمال غرب طبس
ارزيابي وضعيت سيل خيزي و فرسايش پذيري حوضه سد لار با استفاده از شاخص هاي هيدروژئومورفولوژي
عوامل محدوديت كننده توسعه فيزيكي شهر مريوان
بازسازي محيط رسوبي ديرينه سازند داريان در برش كوزه كوه شمال شرق نورآباد
معرفي روش ها و معيارهاي ارزيابي پايداري زيست محيطي در روند توسعه
تجزيه و تحليل مكان گزيني مسكن مهر شهر كازرون از ديدگاه برنامه ريزي شهري با استفاده از AHP
تاثير خشك شدن درياچه اروميه بر گردشگري منطقه مطالعه موردي بندر گلمانخانه و روستاهاي ساحلي
سطح بندي شهرستان اصفهان كاشان خميني شهر بر اساس توسعه گردشگري فرهنگي با استفاده از مدل TOPSIS
بررسي ساختارهاي چين خورده و گسلش فعال بر مورفوتكتونيك منطقه آوج شمال باختر ايران
مطالعات ژئوفيزيك به روش IP & RS در محدوده كانسار مس اويرك _الموت
چينه نگاري سنگي و زيستي بخش گوري از سازند ميشان جنوب شرقي جهرم
تاثير عوامل زمين شناسي ساختماني و هوازدگي در ناپايداري شيب هاي گردنه اسدآباد همدان
Magnetic Field Interpretation Using Singular Value Decomposition Method Based on Correlation Coefficient of Eigenimages
پيامدهاي كالبدي-فضايي شهرهاي مياني در تحولات روستاهاي پيراموني مطالعه موردي روستاي قلعه بخش مركزي شهرستان قروه
مقايسه كارايي مدل هاي فازي سوگنو و كريجينگ معمولي در پيش بيني مكاني سطح آب زير زميني در دشت مشگين شهر
سنجش تطبيقي امنيت در محلات وقفي و غير وقفي شهري مورد مطالعه گرگان
ارزيابي نقش اشتغال در تحولات الگوي مسكن روستايي مطالعه موردي دهستان غني بيگلو شهرستان زنجان
پالئواكولوژي سازند آسماري بر اساس داده هاي ژئو شيميايي در شمال غرب شيراز
شبيه سازي روند توسعه شهري با استفاده از مدلسازي عامل مبنا مطالعه موردي شهر مشهد
استفاده از مدل ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت قره بلاغ فسابا استفاده از مدل DRASTIC و اعمال اناليز حساسيت تك پارامتري و حذفي
شهر الكترونيك مقدمه ي شهري هوشمند
شناسايي مناطق بحراني تحت خطر فرسايش آبي در حوضه آبخيز فرحزاد با استفاده از يك روش تركيبي اطلاعات محيطي
استفاده از تكنيك سنجش از راه دور و GIS به منظور بررسي ويژگي هاي مورفومتري آبراهه هاي شمال استان هرمزگان
پترولوژي محيط تكتونيكي و پتروژنز متابازالت هاي گرديك بالا كمپلكس دگرگوني شرقي افيوليتي خوي شمال غرب تهران
قابليت كشت اراضي در شهرستان ماهشهر با استفاده از مدل منطق فازي
تبيين فضايي ميزان آسايش اقليم گردشگري رامسر با استفاده از شاخص مدل TCI و فشار عصبي
بهره برداري از منابع شن و ماسه رودخانه اي با در نظر گرفتن پيامدهاي زيست محيطي:مطالعه موردي رودخانه قره چاي
ارزيابي كارآيي مدل fsm برآورد رسوبات پشت بندهاي متوالي واقع در منطقه شهيون دزفول
مطالعه نقش عناصر اقليمي در شناسايي الگوهاي پيوند از دور
بررسي مدل آزمايشگاهي سازوكار هاي گسل خوردگي
مكان يابي مسكن حمايتي كم درآمدها با معيارهاي مقرون به صرفه گي
تعيين الكتروفاسيس هاي مخزن آسماري با استفاده از شبكه عصبي SOM در ميدان نفتي قلعه نار
نگاهي گذرا بر اهميت و كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي شهري
پايش چكونگي توسعه كلان شهرها بر اراضي پيراموني و آثار و نتايج ناشي از آن مطالعه موردي شهر مشهد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید